Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Voda 2, chemické vlastnosti

Ikona prakticky

Voda 2, chemické vlastnosti

Ikona inspirace
Autor: Martina Čáslavová
Spoluautor: Mgr. Miroslava Bělochová
Anotace: Laboratorní práce, které vznikla v rámci projektu, podporovala práci v týmech. Humanitněji zaměření žáci monitorovali průběh měření fotografováním a sběrem filmového materiálu, který využili při hodinách mediální výchovy.

Cílem práce Voda 2, chemické vlastnosti bylo plánování postupu a následná dělba práce v týmech, zopakování a zdokonalení dříve osvojených laboratorních postupů, zaznamenání získaných informací do tabulek, porovnání výsledků a formulování závěrů na základě získaných poznatků.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 2. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Chemie » Chemie a společnost » orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Fyzika
 2. Základní vzdělávání -> Přírodopis
 3. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna, Exkurze
Nutné pomůcky: podle zadání v metodice
Klíčová slova: laboratorní práce, ekologie, chemie, projekt ESF
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Voda 1, fyzikální vlastnosti

Cíle:

- žák vlastními slovy popíše různé postupy, kterými lze zjišťovat kvalitu vody v řece;
- žák porovná výsledky jednotlivých měření a vytváří hypotézy, proč se výsledky změnily/nezměnily;
- žák popíše postup odběru vody v přírodě a jejího skladování.

Metody práce a časový plán:

Chemické vlastnosti určujeme následující hodinu po odběrech v dalším týdnu. Výjimku tvoří stanovení zápachu. To musíme provést po návratu do školy, popř. příští den. Vodu uchováváme v lednici při teplotě 3 - 4 °C.

Jestliže práci děláme poprvé, žáci pracují v týmech a každý tým dělá všechny zkoušky. Většina týmů poprvé nestihne při dvouhodinovém cvičení vše. Není nutné žáky nějak honit. Učitel si musí pohlídat, aby se v laboratoři udělaly všechny zkoušky a výsledky se daly zapsat do plakátu.

V příštím cvičení se už většina týmů poučí a lépe hospodaří s časem.

V dalších měsících si už žáci mohou jednotlivé zkoušky rozdělit tak, aby každý udělal něco. Doba se tím velmi zkracuje. Dá se také vybrat tým 3 - 4 žáků, kteří se v hodině budou zabývat vodou, a ostatní plní jiné úkoly.

 

Co je třeba si připravit:

Pro jeden tým:

 • zjišťování zápachu - baňka na 250 ml, teploměr, kahan, hodinové sklo, trojnožka, keramická síťka, zápalky;
 • měření pH – zkumavka, kapátko, indikátorový papírek Phan (s rozsahem 5 – 9), hodinové sklo;
 • zjišťování barvy – filtrační papír, nálevka, 2 malé kádinky;
 • orientační rozlišení tvrdosti – 3 zkumavky, 3 zátky na zkumavky, pravítko, destilovaná voda, minerální voda;
 • orientační zjištění stupně znečištění – kuželová baňka, 2 varné kamínky, kahan, pipeta;
 • zjišťování průhlednosti – vysoký čistý válec, pravítko;
 • zjišťování vybraných iontů – 2 zkumavky, stojan na zkumavky, odpařovací miska.

Chemikálie:

mýdlový ethanolový roztok (lépe se připravuje roztok s použitím tekutého mýdla a funguje stejně dobře), roztok KMnO4, červená krevní sůl

Chemikálie, které jsou umístěny na jiných nosítkách a používá je vyučující:

Zředěná kys. H2SO4 (cca 50%), kys. HNO3, AgNO3, HCl. Všechny kyseliny můžeme používat zředěné.


Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc442 kBVoda 2_ML
doc452 kBVoda 2_TL
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 26. 02. 2013
Zobrazeno: 6169krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČÁSLAVOVÁ, Martina. Voda 2, chemické vlastnosti. Metodický portál: Články [online]. 26. 02. 2013, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/17015/VODA-2-CHEMICKE-VLASTNOSTI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 26. 02. 2013 13:16
Dobrým nápadem je provádět odběry vzorků vody v okolí školy. Ještě by to šlo udělat tak, aby se srovávala různá místa odběru - to by umožňovalo žákům vytvářet hypotézy, proč se výsledky měření liší. V rámci laboratorní práce je navíc dobré: - zaměřit se na vyhodnocování nastavených cílů vč. rozvíjených klíčových dovedností tak, aby nedocházelo k formalismu - umožnit žákům volbu ve zpracování výstupu a výběru pokusu - umožnit žákům participaci na postupu - diferencovat úkoly pro nadané i slabé žáky - pro skupinovou práci nastavit role jednotlivých členů skupiny - umožnit žákům vytvářet a ověřovat hypotézy
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.