Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Voda 1, fyzikální vlastnosti

Ikona prakticky

Voda 1, fyzikální vlastnosti

Ikona inspirace
Autor: Martina Čáslavová
Spoluautor: Mgr. Miroslava Bělochová
Anotace: Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod, které podporují rozvoj čtenářské gramotnosti, kritického myšlení, environmentální výchovy a upevňování mezipředmětových vazeb.

Cílem práce Voda 1, fyzikální vlastnosti bylo vyzkoušet pozorování a odběry v terénu, plánování a spolupráci v týmu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 2. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Chemie » Pozorování, pokus a bezpečnost práce » objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Praktické poznávání přírody » aplikuje praktické metody poznávání přírody
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna, Exkurze
Nutné pomůcky: Sklenici od kompotu, samolepicí štítek na lahev, dostatečně dlouhý provázek, teploměr, plastovou lahev o objemu alespoň 1litr, pásmo na měření šířky mostu, stopky na mobilu.
Klíčová slova: laboratorní práce, fyzika, ekologie, chemie, projekt ESF, laboratorní práce v terénu

Metody práce:

Práce v týmech po 3 - 4 žácích. Postup je třeba vysvětlit před odchodem ze školy. Pokyny jsou žáci schopni vnímat lépe v učebně než u vody. Postup práce je vysvětlen v pracovním listu. Hlavním důvodem je, že pracovní list berou žáci s sebou k místu odběru. Je zbytečné brát i list teoretický.

Časový plán:

Práce je plánována na dvouhodinové cvičení. Záleží i na vzdálenosti místa odběru od školy. Odběry se provádí jednou za měsíc. Vzorky se uloží do chladničky a v následující hodině LCv zkoumáme chemické vlastnosti vody. Za školní rok provedeme alespoň 8 odběrů. V květnu uzavřeme celé pozorování závěrečnou prací.

Pro žáky jsou odběry vítaným každoměsíčním zpestřením výuky v přírodě. Po dvou až třech měřeních v nich nabudou značné zručnosti a rychlosti. Z toho důvodu jim pokaždé nakopírujeme nový pracovní list. Odpovídají v něm i na další doplňující otázky týkající se přírodních změn v rámci roku. Pracovní listy si žáci zakládají. Můžeme se k nim vrátit na konci školního roku.

Co je třeba si připravit:

Pro každý tým sklenici od kompotu, samolepicí štítek na lahev, dostatečně dlouhý provázek, teploměr, plastovou lahev o objemu alespoň 1 litr, pásmo na měření šířky mostu (šířka se dá určit i pomocí provázku a doměřit až po návratu do školy). Na měření času necháme žáky použít stopky na mobilu.

Hodnocení:

Tuto laboratorní práci hodnotíme pouze ústně, nedoporučuji klasifikovat z důvodu, že nelze všechny týmy neustále mít na očích a hodnocení by nemuselo být objektivní.

Poznámky:

 • Pozor na teploměry!
 • Na odběry doporučuji nést náhradní odběrnou nádobu a teploměr.
 • Žáci si mohou před odběrem vyrobit nálevku z plastové lahve odstřižením její horní části s hrdlem. Bude se jim hodit při přelévání vody z odběrné nádoby do lahve.
 • Rychlost průtoku lze určit i ze břehu, pokud to dovolí charakter břehu takto: na břehu žáci odměří 50 m od mostu. Potom měří čas od dopadu lahve do vody do proplutí 50m vzdálenosti. Z těchto údajů vypočítají rychlost průtoku.
 • Před prvním měřením připravte se žáky plakát pro zapisování průběžných výsledků a vyvěste na chodbě nebo v učebně, aby průběžné výsledky mohli sledovat i ostatní žáci a rodiče.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc442 kBVoda 1_ML
doc447 kBVoda 1_PL
doc442 kBVoda 1_TL
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 19. 02. 2013
Zobrazeno: 7908krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČÁSLAVOVÁ, Martina. Voda 1, fyzikální vlastnosti. Metodický portál: Články [online]. 19. 02. 2013, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/17013/VODA-1-FYZIKALNI-VLASTNOSTI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 19. 02. 2013 09:12
Článek Martiny Čáslavové je vhodným návodem k osvěžení výuky s tématem Voda. Bez využití náročných pomůcek dává možnost aktivně propojit teorii tématu s praktickými měřeními v terénu.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.