Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Oxid uhličitý

Ikona inspirace
Autor: Martina Čáslavová
Spoluautor: Mgr. Miroslava Bělochová
Anotace: Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, si kladly za cíl podpořit zájem o výuku chemie a fyziky na ZŠ. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům formou mediální výchovy, kde žáci tvořili doprovodné výukové filmy k tématu.
Cílem práce Oxid uhličitý bylo samostatné provedení konkrétních experimentů dle popsaného návodu, zformulování postupů a závěrů pozorování. Při hledání informací rozvíjeli žáci čtenářskou gramotnost. Využívali informací načerpaných v hodinách chemie při praktické činnosti v laboratoři, schopnost porovnání chování a vlastností jednotlivých plynů. Práce byla složena z několika dílčích pokusů, které dokazovaly vlastnosti oxidu uhličitého.

Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Chemie » Pozorování, pokus a bezpečnost práce » pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Fyzika
 2. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Sifónová lahev, náhradní bombičky, hadička, bublifuk, větší nádoba (akvárium).

Klíčová slova: laboratorní práce, enviromentální výchova, chemie, projekt ESF

Cíle:

- žák vlastními slovy popíše fyzikální a chemické vlastnosti oxidu uhličitého, jeho význam a využití;
- žák postupuje podle písemně zadané instrukce;
- žák vyvozuje závěry z pozorování chemických reakcí.

Metody práce:

Samostatné provádění experimentů ve dvojicích, diskuze.

Časový plán:

Dvouhodinové laboratorní cvičení. 

Co je třeba si připravit:

pro jednu skupinu:

 • 2 sklenice od kompotu (kádinky), 2 lékařské rukavice, prášek do pečiva, ocet;
 • špejle, hodinové sklo, svíčka;
 • 2 kádinky, lžička, hydroxid vápenatý, odměrný válec, nálevka, filtrační papír, skleněná trubička.

pro všechny:

 • sifónová lahev, náhradní bombičky, hadička, bublifuk, větší nádoba (akvárium).

Poznámky:

 • Jako zdroj CO2 je možno použít i přístroj SODASTREAM, výhodou je i větší objem náplně.
 • Místo skleněné trubičky je možno použít dostupnější brčko.
 • Pokud i po přefiltrování zůstává vápenná voda zakalená, používáte starý hydroxid vápenatý.

Hodnocení:

V hodnocení se zaměříme na schopnost provedení experimentu dle napsaného návodu a správného vyplnění pracovního listu. Všímáme si i úpravy, kvality nákresu a schopnosti formulovat odpovědi do vět. Laboratorní práci hodnotíme známkou. Upozorníme žáky, že hodnocen je i průběh práce, nejen pracovní list.

Poznámky:

V práci úmyslně nepoužíváme žádné chemické rovnice, protože ji zařazujeme v době, kdy byla v chemii dokončena kapitola „Oxidy“ a ve fyzice je probrána kapitola „Mechanické vlastnosti plynů“. Chemické rovnice ještě žáci neznají.

Přípravu CO2 z octa a kypřícího prášku doporučuji připravit pro každého žáka. Je to velmi zajímavý experiment. Žáci fascinovaně pozorují uvolňování plynu a postupné nafukování rukavice a chtějí si ho většinou vyzkoušet sami.

U experimentu se sifonovou lahví se postupně všichni vystřídají. Většinou ho chtějí také všichni vyzkoušet, připravte dost bombiček.


 

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc442 kBOxid uhličitý_ML
doc444 kBOxid uhličitý_PL
doc441 kBOxid uhličitý_TL
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 18. 02. 2013
Zobrazeno: 6515krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČÁSLAVOVÁ, Martina. Oxid uhličitý. Metodický portál: Články [online]. 18. 02. 2013, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/17009/OXID-UHLICITY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 18. 02. 2013 09:29
V rámci laboratorní práce je dobré: - zaměřit se na vyhodnocování nastavených cílů vč. rozvíjených klíčových dovedností tak, aby nedocházelo k formalismu - umožnit žákům volbu ve zpracování výstupu a výběru pokusu - umožnit žákům participaci na postupu - diferencovat úkoly pro nadané i slabé žáky - pro skupinovou práci nastavit role jednotlivých členů skupiny - umožnit žákům vytvářet a ověřovat hypotézy - vědět, že dodržení jasně zadaného postupu omezuje kreativitu žáků, ale současně rozvíjí čtení s porozuměním
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.