Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Kovy 2

Ikona inspirace
Autor: Martina Čáslavová
Spoluautor: Mgr. Miroslava Bělochová
Anotace: Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod – čtenářská gramotnost, kritické myšlení, enviromentální výchova a podpora mezipředmětových vazeb. Cílem práce Kovy 2 bylo ověření několika základních fyzikálních a chemických vlastností kovů: vodivost, vzhled, hustotu, …, posílení jemné motoriky rukou při zapojování jednoduchého elektrického obvodu, spolupráce v týmu, společné plánování postupu, hledání řešení problému.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Látky a tělesa » změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Chemie » Chemické reakce » rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: vzorky mědi, cínu a železa, destilovaná voda v kádince, plast, dřevo necháme na improvizaci žáků, kuchyňská sůl, lžička, tyčinka a kádinka, ze žákovských sad na elektrotechniku je nutno připravit na nosítka žárovku s objímkou, vodiče, spínač, krokosvorky, elektrody
Klíčová slova: laboratorní práce, fyzika, chemie, projekt ESF
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Kovy 1

Metody práce:

Žáci pracují ve dvojicích nebo trojicích podle postupu práce uvedeného v teoretickém listu.

Časový plán:

Práce je koncipována pro jednu vyučovací jednotku.

Co je třeba připravit:

 • Vytištěné pracovní listy
 • Vzorky mědi, cínu a železa, destilovanou vodu v kádince
 • Plast, dřevo necháme na improvizaci žáků
 • Solný roztok nepřipravujeme, na nosítka položíme kuchyňskou sůl, lžičku, tyčinku a kádinku.
 • Ze žákovských sad na elektrotechniku je nutno připravit na nosítka žárovku s objímkou, vodiče, spínač, krokosvorky, elektrody.
 • Poznámka: Vodivost lze určit i jednodušším způsobem než sestavením el. obvodu (např. zkoušečkou). Jedním z cílů této práce je však procvičení sestavení jednoduchého obvodu.

Hodnocení:

 • Vyplnění pracovního listu
 • Schopnost spolupráce ve skupině
 • Dodržení pracovního postupu při zapojování

Poznámky:

 • Pokus lze provést i s plochou baterií. Pokud žáci nepřipojují vodiče do rozvodů, odpadá kontrola obvodu a žáci si sami musí zjistit, co je příčinou, pokud se žárovka nerozsvítí (prasklá žárovka, poškozená krokosvorka, uvolněný vodič atd.). Získávají tím zkušenosti pro další měření.
 • Pokud spojíme obě práce o kovech do jednoho bloku, velmi dobře se hodí do projektového vyučování nejen pro 8. ročník, ale i v případě propojení žáků různých ročníků. O elektrické vodivosti již žáci slyšeli v 6. ročníku ve fyzice, v 8. ročníku probírají kovy v chemii a v 9. ročníku elektrické pole.
 • S malými úpravami lze tuto práci využít i do přírodověd 5. ročníku.
 • Svým provedením je tato práce vhodná i pro různé přírodovědné soutěže pro 8. a 9. ročníky.

Varianta laboratorní práce:

 • Žáci si solný roztok připraví sami rozpuštěním jedné lžičky soli ve 100 cm3 vody. Zajímavější pro žáky je však přidávat sůl postupně po malých lžičkách a sledovat, jak s rostoucí koncentrací rozpuštěné soli žárovka svítí více.
 • Tento experiment doporučuji provést v další laboratorní práci.
 • Určení hustoty cínu by mohlo být námětem další laboratorní práce.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc479 kBKovy 2 ML
Odstranitdoc465 kBKovy 2 PL
Odstranitdoc463 kBKovy 2 TL
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 07. 02. 2013
Zobrazeno: 7357krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČÁSLAVOVÁ, Martina. Kovy 2. Metodický portál: Články [online]. 07. 02. 2013, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/17001/KOVY-2.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 07. 02. 2013 11:25
Článek ukazuje možnosti organického propojování poznatků žáků z výuky chemie a fyziky i možnosti podpory práce žáků (TL a ML) a učitele (ML) při realizaci příslušných praktických, resp. laboratorních činností žáků.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.