Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Kovy 1

Ikona inspirace
Autor: Martina Čáslavová
Spoluautor: Mgr. Miroslava Bělochová
Anotace: Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod – čtenářská gramotnost, kritické myšlení, enviromentální výchova a podpora mezipředmětových vazeb. Cílem práce Kovy 1 bylo ověření několika základních fyzikálních a chemických vlastností kovů: schopnost charakteristicky barvit plamen, vodivost, vzhled, hustotu atd., vyzkoušení práce s platinovým drátkem, dodržování přesného pracovního postupu, motivace žáků k chemii prostřednictvím atraktivního jednoduchého pokusu, který zvládnou provést sami.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Látky a tělesa » předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Chemie » Chemické reakce » rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Několik sad vzorků solí kovů, stačí jedna sada pro 3 - 4 žáky.
Osvědčené soli podle ML.
Pro každého žáka lahvička se zředěnou HCl a platinový drátek.
Alespoň 20 očíslovaných zkumavek s neznámými vzorky.
Na solný roztok: kuchyňskou sůl, lžičku, tyčinku a kádinku.
Klíčová slova: laboratorní práce, fyzika, chemie, projekt ESF

Metody práce:

Žáci pracují samostatně podle postupu práce uvedeného v teoretickém listu.

Časový plán:

Práce je koncipována na jednu vyučovací jednotku. Doporučuji třídu rozdělit na dvě skupiny.

Hodnocení:

Návrh hodnocení metodou tří „S“ – splnění, správnost, souhrnnost.

Splnění: učitel kontroluje, zda žák splnil zadání práce, vyplnil pracovní list správně se všemi požadavky, které byly zadány.

Správnost: učitel kontroluje, zda je práce věcně správná, neobsahuje chyby.

Souhrnnost: učitel kontroluje, zda žák prokázal, že problém pochopil a použil dostatek informačních zdrojů, uplatnil tvořivost a přehled.

Při týmové práci se touto metodou hodnotí hůře, nutno vypozorovat. Do kritérií zahrnujeme také úpravu odevzdaného zápisu.

Poznámky k hodnocení je vhodné žákům sdělit před prací např. v TL, napsáním na tabuli nebo promítnutím.

Varianty práce:

  • Místo platinového drátku lze využít tenký ocelový drátek, ale barvy nejsou tak výrazné. Lepší se jeví využití špejlí namočených do roztoků solí. Fungují stejně dobře jako platinové drátky, možná lépe. Lze využít i tuhu z verzatilky.
  • Další velmi zajímavá možnost, jak si poradit i bez platinového drátku: Roztoky solí si připravte do rozprašovačů (lze využít spreje do nosu z lékárny). Vystříknutím nad plamen kahanu se povedlo, že v drobných kapičkách při padání do plamene bylo dobře vidět zbarvení plamene. Tato varianta se hodí zvlášť pro lihové kahany, protože mají teplotu plamene poměrně nízkou a dost nevýraznou barvu plamene.
  • Žákům dělá často problém rozlišit karmínové zbarvení stroncia a purpurové zbarvení lithia. Doporučuji barvy předem ukázat, např. promítnutím na tabuli.
  • Občas doporučuji mezi neznámé vzorky zamíchat i destilovanou vodu.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc456 kBKovy 1 ML
Odstranitdoc472 kBKovy 1 PL
Odstranitdoc470 kBKovy 1 TL
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 06. 02. 2013
Zobrazeno: 6764krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČÁSLAVOVÁ, Martina. Kovy 1. Metodický portál: Články [online]. 06. 02. 2013, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/16999/KOVY-1.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 06. 02. 2013 09:05
Článek vcelku dobře snaží propojujit poznatky žáků z chemie a fyziky. Ocenit je možno i komplexní přístup autorů k problematice v tom smyslu, že jsou zpracovány materiály pro žáka (TL a PL) i pro učitele (PL).
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.