Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Tání

Ikona inspirace
Autor: Martina Čáslavová
Spoluautor: Mgr. Miroslava Bělochová
Anotace: Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod – čtenářská gramotnost, kritické myšlení, enviromentální výchova a podpora mezipředmětových vazeb. Cílem práce Tání bylo pozorování fyzikálního děje tání a plné porozumění pozorovanému jevu, posilování jemné motoriky rukou při sestavování aparatury, spolupráce v žákovských dvojicích při sestavování aparatury a samotném měření, procvičování sestavení grafu a především získávání informací z grafu, získávání cílených informací z internetu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 2. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Látky a tělesa » předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: pro každou dvojici připravíme: stojan, kruh, keramická síťka, 2 svorky, 2 držáky, teploměr, kousek rozstřižené hadičky na upevnění teploměru, kádinka, zkumavka, sirky, thiosíran sodný, milimetrový papír pro každého žáka
Klíčová slova: laboratorní práce, fyzika, projekt ESF

Metody práce a časový plán:

Práce je určena pro dvouhodinové laboratorní cvičení.

Zadáváme ji až po výkladu tání v hodině fyziky.

Žáci pracují ve dvojicích. Nejdříve jim necháme dostatek času k prostudování pracovního a teoretického listu. Potom si několika otázkami ověříme, že textu porozuměli.

Dále žáci sestaví aparaturu, nechají si ji zkontrolovat, změří počáteční teplotu látky, zapálí si pod dozorem učitele kahan a začnou měřit.

Co je třeba si připravit:

 • Především si sestavíme vzorovou aparaturu a necháme ji stát na katedře. (Žáci by ji jistě zvládli sestavit i podle nákresu, ale občas je třeba změnit používané metody práce.)
 • Pro jednu dvojici připravíme: stojan, kruh, keramická síťka, 2 svorky, 2 držáky, teploměr, kousek rozstřižené hadičky na upevnění teploměru, kádinka, zkumavka, sirky.
 • Všechny pomůcky necháme ležet na jedné lavici. Žáci si nejdříve prohlédnou aparaturu a potom si vyberou pomůcky, které budou potřebovat.
 • Thiosíran sodný.
 • Milimetrový papír pro každého žáka.

Poznámky:

 • Při zpracování na žáky nespěcháme. Pracovní list je dost náročný.
 • Práci je možné provést i s lihovým kahanem.

Hodnocení práce:

 • Provedení grafu (správné označení os a jednotek, správně zvolené měřítko, čistota grafu, přesnost)
 • Vlastní práce v laboratoři (snaha, přesnost dodržování postupu, chování, ...)
 • Správné odpovědi na otázky (žák se může poradit s ostatními, ale odpovědnost za svou práci nese sám)

Varianty provedení laboratorní práce:

 • Práci lze provést i demonstračním způsobem v hodině fyziky. Práci si musíme rozdělit na 3 hodiny:
 • První hodinu provedeme vlastní měření. Musíme mít připravenou aparaturu a začít měřit co nejrychleji po začátku hodiny. Jeden žák hlídá čas, učitel odečítá teplotu, žáci si průběh zapisují do tabulky a v intervalech mezi jednotlivými měřeními si doplňují pracovní list.
 • Druhou hodinu věnujeme na sestrojení grafu. Pokud to nemají žáci ještě zažité, sestrojují ho celou hodinu. Pokud pracují již zkušeně, stihnou i prodiskutovat a vyplnit celý pracovní list.
 • Třetí hodinu doporučuji věnovat dokončení práce a celkovému zopakování problematiky tání. Tím se upevní získané vědomosti a žáci si je zapamatují trvale.
 • Se zbytky roztátého octanu lze provést velmi efektivní pokus. Slitý roztátý octan nalijeme do zkumavky a ochladíme ho v lednici na 15 °C (asi 1 hodinu podle množství).
 • Potom nalijeme do skleněné misky. Octan rychle ztuhne, krystaly se lepí na sebe a vypadají jako sopka nebo krápníky. Při pouhém dotyku prstem hladiny vznikne krystalizační jádro a obsah kádinky skokem zamrzne. Možno při rozpuštění vícekrát opakovat. Při této reakci se uvolňuje teplo, tak vznikl název pokusu „horký led“. Této vlastnosti se využívá např. v hřejivých polštářcích.
 • Jako náhradní látku lze použít octan sodný (teplota tání je 58 °C). Je i levnější.
 • K pozorování tání lze využít i ledu. Křivka vychází také velmi pěkně.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc468 kBTání ML
Odstranitdoc471 kBTání PL
Odstranitdoc466 kBTání TL
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 02. 2013
Zobrazeno: 4678krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČÁSLAVOVÁ, Martina. Tání. Metodický portál: Články [online]. 04. 02. 2013, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/16993/TANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 04. 02. 2013 10:02
Článek ukazuje, mimo jiné, konkrétní možnosti propojení poznatků žáků, které žáci získali ve výuce fyziky a chemie. Přílohy poskytují učiteli komplexní "infrastrukturu" pro efektivní práci se žáky v praktickém, resp.laboratorním cvičení.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.