Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Elektrostatika

Ikona inspirace
Autor: Martina Čáslavová
Spoluautor: Mgr. Miroslava Bělochová
Anotace: Laboratorní práce, které vznikly v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod – čtenářská gramotnost, kritické myšlení, enviromentální výchova a podpora mezipředmětových vazeb. Cílem práce Elektrostatika bylo ověření teoreticky nabytých vědomostí, posílení jemné motoriky, zavedení nových výukových metod např. Škola hrou, nácvik vyjadřovacích schopností žáků při popisu určitého jevu, posilování čtenářské gramotnosti a následné využití načtených informací k odpovědím v PL.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  2. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Energie » využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Látky a tělesa » uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: větší množství balónků (každý žák bude chtít mít svůj + nějaké navíc), provázek na uvázání, papírové kapesníky, nůžky, kousky kůže (nemusí být, ale elektrují nejlépe), brčka s kolínky, talířek s hrubší solí a pepřem (místo pepře je vhodný i mák), prázdné hliníkové plechovky od nápojů, hodinové sklíčko, špejle, ebonitová (novodurová) tyčka, kovová tyčka, dřevěná tyčka, lanko, váhy
Klíčová slova: laboratorní práce, elektrostatika, projekt ESF

Cíl výuky:

  • Posílení jemné motoriky rukou
  • Ověření teoreticky nabytých vědomostí
  • Škola hrou
  • Nácvik vyjadřovacích schopností žáků při popisu určitého jevu
  • Posilování čtenářské gramotnosti a následné využití načtených informací k odpovědím v PL

Metody práce:

Před samotnou prací necháme žákům dostatečně dlouhou dobu pro nastudování teoretického listu. Je pro žáky dost náročný. V textu je hodně informací vysvětlených stručně. Je tak napsán úmyslně. Práci je vhodné zařadit v hodinách následujících po probrání tématu Vodič a izolant v el. poli. Teoretický list by měl sloužit pouze k opakování základních pojmů.

Práci je možno provést ve dvojicích, větší skupině, ale i jednotlivě. Žáci obcházejí připravená stanoviště ve třídě a zkoušejí jednoduché experimenty. Diskutují mezi sebou a průběžně vyplňují pracovní list.

Časový plán:

Množství experimentů uvedených v pracovním listu odpovídá dvouhodinovému cvičení. Práci je možno zredukovat i na jednu hodinu fyziky.

Co je třeba si připravit:

Je třeba mít možnost uvázat tyčky do prostoru. My máme v učebně háček na stropě a na něm trvale připevněné lanko. Využiji ho i při předvádění jiných experimentů – např. při stáčení magnetu vlivem mg. pole Země, předvádění otáčivého a kmitavého pohybu.

Doporučuji si ve fyzikálním kabinetu vytvořit sekci Elektrostatika a všechny drobné pomůcky si tam skladovat. Příprava hodin se zjednoduší. Jediné, co je třeba obnovovat každoročně, jsou balónky.

Reflexe:

Hodnocení:

Hodnotíme pracovní list – fyzikální správnost, přesnost vyjadřování, úpravu, provedení nákresů (tužkou).

Závěrečná doporučení:

Aby experimentální hodina dopadla co nejlépe, před hodinou důkladně vyvětrejte učebnu, aby se snížila její vlhkost. I když je hodina pro učitele poměrně náročná na přípravu, vyzkoušejte ji. Žáci to velmi ocení. Pokusy jsou hravé a zábavné.


Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc487 kBElektrostatika TL
Odstranitdoc464 kBElektrostatika PL
Odstranitdoc464 kBElektrostatika ML
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 22. 01. 2013
Zobrazeno: 6358krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČÁSLAVOVÁ, Martina. Elektrostatika. Metodický portál: Články [online]. 22. 01. 2013, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/16937/ELEKTROSTATIKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 22. 01. 2013 09:55
Článek navrhuje poměrně zajímavé způsoby jak dosti pojmově náročný vzdělávací obsah vztahující se k elektrostatice názorně žákům přiblížit prostřednictvím jejich vlastních praktických činností (experimentů a pozorování). Učitelé pak ocení všechny přílohy článku: bezesporu jim usnadní a zeefektivní výuku daného tématu.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.