Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Historie Metodického portálu

Ikona informativni

Historie Metodického portálu

Autor: PhDr. Stanislava Krčková
Anotace: Článek od bývalé ředitelky Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, který mapuje počátky Metodického portálu. Příspěvek byl převzat ze sborníku k závěrečné konferenci projektu Metodika II.
Klíčová slova: Metodický portál, RVP.CZ, historie portálu

Píše se rok 2003. Ve VÚP se připravují rámcové vzdělávací programy pro předškolní, základní a gymnaziální vzdělávání. Všechny už prošly řadou připomínkových řízení a neustále se ladí.  S Karlem Tomkem, který tenkrát pracoval na MŠMT jako ředitel odboru 22, jsme seděli a přemýšleli, jak učitelům pomoci s nelehkým úkolem, který na ně měl brzy padnout – s tvorbou ŠVP a pak s jejich následným zaváděním do praxe. Věděli jsme, že bude nutné vzdělávat pedagogické pracovníky, poskytovat jim informace a podporu, informovat i rodičovskou a nepedagogickou veřejnost atd.

Věděli jsme také, jak velkou cílovou skupinu před sebou máme: skoro 5 000 MŠ, přes 4 000 ZŠ a asi 400 gymnázií. Ale také jsme věděli, že nestačí jen prezenční školení a třeba e-learningové kurzy, že musíme vymyslet ještě něco jiného. Začali jsme přemýšlet o chytrém prostředí, které by nabízelo RVP v elektronické podobě. Napadlo nás, že by bylo ideální, kdyby se na něj nabalovala celá řada informací, metodik, odkazů, kdyby tam byly zveřejněny ukázky dobře zpracovaných částí ŠVP z jiných škol, námětů, úloh a jejich řešení, cvičení, projektů, nabídky seznamů literatury, odkazů na internetové stránky atd. A jako důležitou jsme viděli i možnost vzájemné výměny zkušeností mezi učiteli.

K realizaci takového plánu bylo ovšem nutné mít k dispozici potřebné mediální prostředí, které by bylo široké veřejnosti co nejsnadněji dostupné a bylo by možné je rychle a snadno aktualizovat. Proto jsme požádali MŠMT o možnost vytvořit internetový informační, metodický a vzdělávací portál pro předškolní, základní a gymnaziální vzdělávání.

Ve stejném roce (2003) porada vedení MŠMT rozhodla provést revizi koncepce Školského informačního a vzdělávacího portálu podle záměru vymezeného v dokumentu Plán II. etapy realizace státní informační politiky ve vzdělávání, který byl zpracován na základě usnesení vlády. Domluvili jsme se proto s ministerstvem, že nově vybudovaná internetová podpora pro učitele by se tak mohla stát součástí Školského vzdělávacího portálu. Začali jsme tedy budovat první komplexní internetový metodický portál, který měl školám a učitelům poskytovat informační servis, širokou metodickou podporu, vzájemnou výměnu zkušeností a nejrůznější formy dalšího vzdělávání.

Návrhy obsahové náplně portálu
Zdroj: Stanislava Krčková

V březnu 2005 byl spuštěn pilotní provoz portálu. Obsah tvořily převážně materiály pro předškolní vzdělávání a postupně se naplňovala i sekce pro základní školy. Pilotní provoz jsme vyhodnotili a na základě zkušeností jsme připravili projekt spolufinancovaný ESF, díky kterému se od ledna 2006 mohl portál rozeběhnout už ve velkém.

Na začátku byla myšlenka, a tu dokázala skupina velmi schopných lidí (pracovníků VÚP, učitelů ze škol a ostatních autorů a recenzentů) oživit. Vybudovali společně velké dílo – Metodický portál, plný námětů, informací i zkušeností. Za to jim patří velký DÍK. 


Tento článek byl převzat z publikace Metodický portál – příležitost pro učitele: Sborník k závěrečné konferenci projektu Metodika II. Praha : NÚV, divize VÚP a divize NÚOV, 2011.

Navštivte také pohled ke konferenci v Digifoliu.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Konference Metodického portálu 2011.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 10. 11. 2011
Zobrazeno: 6174krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRČKOVÁ, Stanislava. Historie Metodického portálu. Metodický portál: Články [online]. 10. 11. 2011, [cit. 2019-06-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/14487/HISTORIE-METODICKEHO-PORTALU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Mgr. Hana PilařováVloženo: 10. 11. 2011 16:47

Myslím, že v této chvíli je důležité, aby portál mohl pokračovat v nastartované podobě. Potenciál pro další rozvoj v podobě nápadů, inspirace a materiálů je v českých sborovnách hodně. Teď je na "zodpovědných", aby dokázali zabezpečit financování portálu tak, aby dokázal nejen pojmout další materiály, ale aby byla zachována také kvalita příspěvků a jejich formální správnost. To se bez dostatečného portálovského zázemí ovšem neobejde.

Pokud by došlo k zakonzervování portálu a garantované moduly (DUMy, Články) by už příjem příspěvků neobnovily, došlo by zřejmě po čase ke stagnaci či poklesu návštěvnosti (proč chodit tam, kde už nic nového nenajdu). A to byla sakra velká škoda.

I já děkuji celému týmu, který na rozvoji MP pracoval a doufám, že kromě historie má Portál také budoucnost.

2.Autor: Mgr. Hana FišerováVloženo: 11. 11. 2011 13:35


Neumím si představit, jak chod tak živého a stále se proměňujícího prostředí, bude zajišťovat 1 člověk (na kterého má, dle slov ředitele, NÚV peníze), tak aby nebyla poznamenána kvalita. Také bych byla ráda, kdyby Portál měl další budoucnost, ale obávám se, že PhDr. Stanislava Krčková na Konferenci situaci zcela přesně vystihla, když řekla, že Ministerstvo školství má jiné "priority".

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.