Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Konzultační centrum VÚP - odpovědi k problematice...

Ikona teoreticky

Konzultační centrum VÚP - odpovědi k problematice RVP ZV, I. část

Ikona odbornost
Autor: Výzkumný ústav pedagogický v Praze
Anotace: Článek shrnuje odpovědi pracovníků Konzultačního centra Výzkumného ústavu pedagogického v Praze na zaslané dotazy týkající se problematiky RVP ZV.
Téma příspěvku:RVP / ŠVP
Klíčová slova: RVP ZV, časté dotazy, konzultační centrum VÚP

V ŠVP nabízíme další cizí jazyk žákům v 7. ročníku. Je možné v případě, že si v 7. ročníku další cizí jazyk nezvolí nikdo nebo takový počet žáků, že nelze skupinu naplnit, nabídnout žákům cizí jazyk v 9. ročníku znovu? Konkrétně v naší škole mají žáci letošního 8. ročníku zájem o výuku ruského jazyka v 9. třídě. Můžeme jim ho v rozsahu 2 vyučovacích hodin v 9. třídě jako další cizí jazyk nabídnout?

Základní škola má povinnost nabídnout další cizí jazyk nejpozději od 8. ročníku. Pokud si jej nevybere dostatečný počet žáků, další cizí jazyk se neotevře. Pokud chce škola vyučovat cizí jazyk jako volitelný předmět od 9. ročníku, je to možné, ale nelze uvést do učebních osnov tohoto předmětu, že vychází ze vzděl. obsahu Dalšího cizího jazyka RVP ZV, protože nebude splňovat podmínky dle RVP ZV (časová dotace 6 hodin, nabídka nejpozději od 8. ročníku).

Podle jakých vzdělávacích programů probíhá výuka v základních školách?

Od 1. září 2005 je v platnosti Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV). Dokument je závazný pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání (ŠVP). Je určený všem základním školám (včetně alternativních) i odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií, včetně těch, které vzdělávají žáky s lehkým mentálním postižením. Povinnost pro základní školy zahájit výuku podle ŠVP v 1. a 6. ročnících vstoupila v platnost ve školním roce 2007/2008. Postupně každým rokem nabíhá výuka podle ŠVP v dalších ročnících základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.

Školy však učí „v dobíhajících ročnících“ i podle dosavadních vzdělávacích programů Základní škola, Obecná škola a Národní škola a vzdělávacích programů pro alternativní školy a pro školy vzdělávající žáky se zdravotním a smyslovým postižením. Aby byl přechod škol na výuku podle ŠVP plynulejší, došlo u těchto vzdělávacích programů k úpravě učebních plánů. Každým rokem tak MŠMT zveřejňuje přehled učebních plánů dobíhajících vzdělávacích programů základního vzdělávání, které můžete shlédnout na:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/ucebni-plany-vzdelavacich-programu-zakladniho-vzdelavani-od-1.

Současné dobíhající vzdělávací programy jsou (budou) tedy nahrazeny RVP ZV, který je obecnější než dosavadní vzdělávací programy, a školními vzdělávacími programy jednotlivých škol, které by měly být v mnohém konkrétnější než dosavadní vzdělávací programy (měly by zachycovat situaci konkrétních škol).

Jsme základní škola se specializovanými třídami pro žáky se specifickými poruchami učení a chování na 1. i 2. stupni. Platí i v tomto případě upravený učební plán pro žáky s lehkým mentálním postižením?

Rámcový učební plán uvedený v RVP ZV (ne v příloze v RVP ZV, která upravuje vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením) platí pro všechny žáky, včetně žáků se speciálními vzděláváními potřebami, kteří nejsou mentálně postiženi. Žáci s lehkým mentálním postižením se vzdělávají podle přílohy RVP ZV, žáci se středním a těžkým mentálním postižením se vzdělávají podle RVP ZŠS. Vzděláváte-li tedy žáky se specifickými poruchami učení a chování, kteří nemají současně lehké mentální postižení, pak je vzděláváte podle RVP ZV. Vzhledem k jejich potřebám je však nutné podrobně prostudovat především kapitolu 8 v RVP ZV, která umožňuje ve vzdělávání těchto žáků jisté úpravy, např. je možné pro tyto žáky vhodně přeformulovat některé očekávané výstupy tak, aby odpovídaly lépe jejich potřebám, nebo zařadit do výuky předměty speciálně pedagogické péče apod.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Konzultační centrum NÚV.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 30. 11. 2010
Zobrazeno: 4192krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Konzultační centrum VÚP - odpovědi k problematice RVP ZV, I. část. Metodický portál: Články [online]. 30. 11. 2010, [cit. 2020-10-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/10065/KONZULTACNI-CENTRUM-VUP---ODPOVEDI-K-PROBLEMATICE-RVP-ZV-I-CAST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.