Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Text kapitoly č. 8 z RVP ZV

Text kapitoly č. 8 z RVP ZV

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor VÚP Praha
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením
(tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více
vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním
(zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími
k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým
sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou
nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu).

Soubory ke stažení

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf92 kBText kapitoly č. 8 z RVP ZV
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek