Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Estonské předškolní vzdělávání očima české...

Estonské předškolní vzdělávání očima české učitelky

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Tento článek jsem napsala na základě mého pobytu v rámci projektu „Učitelé na zkušené“ realizovaného organizací ALVIT-INOVACE A VZDĚLÁVÁNÍ, s. r. o., spolufinancovaného z ESF. Zde členové realizačního týmu a účastnice projektu, což byly učitelky mateřských škol, měli možnost pobývat na mateřské škole. Pracovní stáž probíhala v Sookure Lasteaed v Paide. Tento článek vznikl na základě zde provedeného pozorování, rozhovorů s učiteli a učitelkami, účastnicemi, analýzou materiálů o vzdělávání, které jsme zde dostali, na základě školení od zde pracujících učitelek, kterého se nám dostalo, a také na základě pedagogických dokumentů užívaných v Estonsku.

Předškolní vzdělávání

Místní správy mají povinnost poskytnout všem dětem ve věku 1,5–7 příležitost chodit do jeslí a mateřské školy ve smyslu, že tyto děti mají právo na místo v mateřské škole, nikoliv, že mají povinnost mateřskou školu navštěvovat. Tato povinnost se týká i dětí s tělesným postižením, poruchami řeči, smyslového vnímání či intelektu, anebo těch, které potřebují zvláštní pomoc či zvláštní péči.

Organizace výuky

V mateřské škole mají speciální prostory a učitele určené pro výuku hudební výchovy, tělesné výchovy, výtvarné výchovy. Součástí vzdělávání je výuka plavání po celou dobu docházky dítěte.

Část dopoledne tráví skupinka ve třídě, část venku a případně v hudebně, výtvarném ateliéru či tělocvičně nebo v bazénu, kde je pro tyto činnosti určen specializovaný pedagog (tělocvikář, hudebnice, výtvarnice), který přebírá „velení“ nad třídou, a učitelka s asistentkou jen pomáhají při zvládání poměrně náročných programů. Během nich děti působí ukázněně a soustředěně. Na toto střídání jednotlivých tříd v odborných učebnách mají vypracovaný rozpis, který je vyvěšen na chodbě. Před obědem přichází druhá učitelka. Po obědě všechny děti odpočívají na svých postýlkách.

Děti tráví čas venku jak v dopoledních, tak odpoledních hodinách. Pobyt venku však trvá někdy třeba jen pár minut.

Vybavení mateřské školy

V námi navštívené mateřské škole nás upoutaly velké prostory. K dispozici je zde bazén, tělocvična.

Prostory šatny jsou vybaveny jednoduše a přehledně. Děti zde nemají své skřínky, jako jsme zvyklí z našich školek, ale jsou zde pojízdné věšáky na bundy a svršky. Dále pak má každé dítě svůj malý kontejner s obrázkem či fotografií, kde jsou uloženy drobnější věci.

Děti mají k dispozici samostatnou hudebnu a výtvarný ateliér.

Postele jsou řešeny zajímavým způsobem, jsou stohovatelné, takže chystání k odpočinku je velmi snadné.

Záchodky na dětských toaletách jsou zcela odděleny vysokými boxy, nikoli pouze nízkou přepážkou, kterou známe z našich mateřských škol.

Velmi dobře jsou vybaveny i metodické prostory pro učitele. Nechybí spousta nejrůznějších kostýmů, didaktických pomůcek, her, materiálů a literatury pro pedagogy.

Personál

Učitelky v mateřské škole pracují s dětmi ve věkově homogenních třídách. V každé třídě má k dispozici každá učitelka jednoho asistenta, čímž se výchovně-vzdělávací proces značně zkvalitňuje.

Například když dítě potřebuje odejít na toaletu, odchází s ním asistentka a učitelka se tak dále může věnovat připravenému programu.

Jsou zaměstnáni také další pedagogičtí pracovníci: logoped, učitel hudební, výtvarné a tělesné výchovy, psycholog.

Pedagogická diagnostika

Nízký počet dětí na třídu znamená vhodnější prostředí k individuální pedagogické diagnostice, která se promítá do systému vedení portfolia dítěte.

Provozní doba

Provozní doba MŠ je od 7.00 hod. do 19.00 hod. Od 12.30 hod. do 13.00 hod. je oběd, do 14.40 hod. je pak čas pro odpočinek.

Akademický rok začíná 1. 9. a končí 31. 8., přičemž aktivní studijní období je od 15. 9. do 15. 5.

Kurikulum

Existuje Národní kurikulum, od kterého se odvíjí výuka v mateřské škole. Učivo je zpracováno do týdenních plánů.

Tematické oblasti výuky: životní prostředí, jazyk, řeč, matematika, umění, hudba, pohyb, informačně-komunikační technologie.

Systém tvorby ŠVP se jeví jako velmi podobný tomu našemu. Zajímavostí je, že snad v každé třídě měli minimálně malou nástěnku s vyobrazením státní vlajky, prezidenta, znaku a symbolu státu. Z toho lze usuzovat, že v estonských mateřských školách vedou děti k vlastenectví.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek