Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > MŠ - Komplexní aktivity

Ikona prakticky

MŠ - Komplexní aktivity

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: Hana Lišková, Eva Zelendová, Eduard Fuchs
Anotace: Mnohostní, množinové a geometrické představy lze rozvíjet prostřednictvím komplexních aktivit, v nichž se jednotlivé oblasti prolínají.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
  3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první destíky, poznat víc
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: předmatematické představy, předmatematické myšlení, předmatematické činnosti, rozvoj předmatematických představ, množinové představy, mnohostní představa, geometrické představy, manipulativní činnosti
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Barvy a tvary

Pomůcky

Hrací kostka, kde jsou místo čísel znázorněny barvy. Sada barevných brček nebo tyčinek ze hry mikádo, které mají barvy odpovídající barvám na kostce (např. červená, modrá, zelená a žlutá).

Aktivity

Dítě má k dispozici sadu brček/tyčinek a barevnou hrací kostku. Je zadán obrazec, který má dítě složit (trojúhelník, velký čtverec apod.). Dítě hodí kostkou a skládá daný obrazec pomocí brček/tyčinek stejné barvy, jaká padla na kostce. Většinou dítě použije na jednu stranu obrazce jedno brčko/tyčinku. V případě „velkého“ obrazce použije dvě brčka/tyčinky.

Můžeme použít i negativní podmínku. Dítě potom skládá barevný obrazec bez použití té barvy, která padla na hrací kostce. Dáme prostor pro hledání různých řešení, např.: „Složte trojbarevný trojúhelník.“ „Kdo umí poskládat jiný trojbarevný trojúhelník.“ Děti učíme, že existuje více řešení.

Geopuzzle početní

Pomůcky

Na vhodně zvolený jednobarevný obrázek (např. raketa, srdce) zakreslíme rozdělení na několik dílků. Ke stranám každého takto vzniklého dílku vyznačíme určitý počet teček tak, aby se po rozstříhání obrázku dal obrázek pomocí těchto teček složit.

Dílky rozstříhaného obrázku (geopuzzle početní) se k sobě přikládají tak, aby se shodovaly u přiložených stran počty teček i jejich seskupení.

Aktivity

Dítě má k dispozici sadu jednotlivých dílků s vyznačenými tečkami. Přikládá k sobě dílky tak, aby počet teček u přiložených stran byl stejný.

Procvičujeme orientaci v rovině a určování kvantity pomocí univerzálního modelu. Dítě zkoumá a přiřazuje, manipuluje s dílky, probíhá myšlenková analýza a syntéza.

Vzniklý obrázek slouží jako motivace i kontrola. Přiměřené napětí a moment překvapení navozuje radost z úspěchu. Nezasahujeme, neopravujeme a necháme dítě soustředěně pracovat.

Pohlednice

Pomůcky

Sada obálek označená čísly od 2 do 6. V každé obálce je pohlednice, která je rozstříhána na tolik dílů, kolik určuje číslo na obálce. Některé pohlednice mají po obvodu výrazný rámeček, některé pohlednice jsou kreslené, u některých je použita fotografie.

Aktivity

Dítě skládá pohlednice, které jsou rozstříhány na 2 až 6 dílů. Postupně zvyšujeme obtížnost skládání na základě individuálního přístupu. Dítě musí zažít příjemné napětí a radost z úspěchu. V případě potřeby snížíme obtížnost použitím předlohy. U některých pohlednic je dobré využít výrazný rámeček jako oporu pro skládání. Pohlednice mohou být kreslené, u některých může být využita fotografie.

Alternativou je skládání dvou nastříhaných pohlednic, kdy musí děti nejprve roztřídit jednotlivé dílky. Pro tuto variantu využijeme pohlednice odlišné formy (např. fotopohlednice a kreslená pohlednice).


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Manipulativní činnosti v matematice.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 11. 03. 2014
Zobrazeno: 13559krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZELENDOVÁ, Eva. MŠ - Komplexní aktivity. Metodický portál: Články [online]. 11. 03. 2014, [cit. 2020-08-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/18455/MS---KOMPLEXNI-AKTIVITY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.