Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > MŠ - Geometrie v rovině

MŠ - Geometrie v rovině

Geometrické představy. Dítě se seznamuje se základními geometrickými tvary a jejich reálnými reprezentacemi. Skládáním tvarů rozvíjíme u dítěte analyticko-syntetické myšlení a prostorové vnímání.

Veselý vláček

Pomůcky

Předlohy s mašinkou a čtyřmi vagonky s prázdnými místy v základních tvarech (trojúhelník, čtverec, kruh a obdélník) pro umístění nákladu. Sada různobarevných útvarů z „vlnkového“ papíru. V jednodušší variantě je útvarů právě tolik, aby vagonky byly zcela zaplněny: 5 čtverců, 5 trojúhelníků, 5 kruhů a 5 obdélníků. V náročnější variantě je sada doplněna tvary, které předloze neodpovídají. Na předlohu se obrazce mohou připojovat pomocí suchého zipu, popř. plochými magnetkami.

Aktivity

Dítě manipuluje s připravenými tvary a přikládá je na bílá místa na vagonku tak, aby byly vagonky „veselé“, tedy aby byla splněna podmínka: náklad nemá barvu vagonku, který ho veze. Dítě pracuje s negativní podmínkou. Je vhodný průběžný komentář dětí, např.: „Vagonek je zelený, náklad není zelený.“ Pokud připravíme i tvary stejné barvy, jakou má příslušný vagonek, dítě musí vytřídit nevhodné dílky z nabídky.

Pomůcku lze využít také při různých obměnách zadání a tím rozvíjet orientaci dětí v rovině. Např.: „Zelený vagonek jede před červeným.“ „Modrý vagonek nejede první.“ „Trojúhelníky jedou poslední.“ „Obdélníky jedou ve druhém vagonku.“

Obdobně můžeme měnit polohu v rámci jednoho vagonku, např.: „Zelený trojúhelník je mezi modrým a červeným.“

Tři základní tvary

Pomůcky

Na každé ze tří hnědých čtvrtek byl původně žlutě namalovaný jeden ze tří tvarů (čtverec, trojúhelník, kruh). Čtvrtky byly poté rozstříhány na čtyři stejné čtvercové dílky. Vzniklo tak 12 hnědožlutých dílků. Doplněny jsou bílou předlohou jednotlivých tvarů.

Aktivity

Dítě podle bílé předlohy skládá např. čtverec. Dílky s částmi ostatních útvarů odkládá na stranu. Většinou dítě nejprve odstraní dílky se zaobleným tvarem. Obtížnější je vytřídit dílky s ostrým úhlem. Při třídění dítě využívá odhad. Nezasahujeme, necháme je v klidu pracovat. Respektujeme individuální postup.

Skládání tvarů

Pomůcky

Sada žlutých tvarů z předchozí aktivity je doplněna podobnými sadami červených a modrých tvarů. Nesmí chybět ani bílé předlohy jednotlivých tvarů a barevné kostičky pro znázornění zadané podmínky.

Aktivity

Dítě skládá určený tvar podle zadané podmínky, například: červenožlutý kruh, tříbarevný čtverec, trojúhelník bez červené.

Dítě vybírá odpovídající dílky, kontroluje, zda je zadaná podmínka splněna, opravuje případné chyby. Úlohy gradujeme – postupujeme od jednodušších úloh ke složitějším, používáme postupně i skupinovou, případně negativní podmínku.

Vhodné je nespokojit se s jediným řešením, ale hledat různá řešení pro jedno zadání. Děti tak mají prostor vymyslet vlastní řešení, popř. nalézt více řešení. Získávají důležitou zkušenost, že mnohdy neexistuje jediné správné řešení. Učí se tím také tolerovat návrhy druhých, rozvíjí kombinační a kritické myšlení, kontrolují, zda má kamarád také pravdu.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek