Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Inspirace pro manažery NNO a SVČ IV

Inspirace pro manažery NNO a SVČ IV

Praktický příspěvek
inspirace


V tomto příspěvku předkládáme dvě zajímavé práce frekventantů Funkčního vzdělávání v rámci projektu Klíče pro život, které se tentokrát týkají oblasti nadmíru aktuální - komunikace neziskové organizace s veřejností.


Tvorba image DDM

     Na zářijovém vzdělávacím modulu Funkčního studia se účastníci 1. ročníku již tradičně věnují tématu public relations. Pod vedením lektora Petra Vinše pronikají do tajů image organizace a do různých způsobů propagace svojí činnosti. Tato důležitá problematika se pak často objevuje mezi tématy závěrečných prací.


      Změnu image si jako téma své závěrečné práce zvolil ředitel klatovského DDM Tomáš Kovanda. Podnětem mu byl fakt, že tato tematika se objevila v analýze SWOT jako slabá stránka „jeho“ DDM. V závěrečné práci za 1. ročník se zaměřil na popis změny v designu organizace a ve způsobu propagace. Autor sám v úvodu své práce říká:
     Tuto oblast jsme v posledních letech v DDM nijak zásadně neřešili. Jednotlivé prvky image jsme používali více méně intuitivně, ale neměli jsme vytvořen žádný manuál pro jejich používání. V této práci se věnuji dvěma složkám image: designu organizace a propagační činnosti organizace.

     Východiskem jim byla analýza, kde 12 pracovníků DDM hodnotilo na škále 1 (nejhorší) až 5 (nejlepší), jak si v jednotlivých položkách vede jejich instituce. Z následujícího obrázku je vidět, že za hlavní slabiny pokoádali pracovníci DDM Klatovy celkový design své organizace, používání vlastního loga a hlavně úroveň a vhodnost propagačních předmětů.

     Vyhodnocení této analýzy vedlo k řadě důsledků, které jsou právě přístupně popsány v této práci, kterou si můžete celou stáhnout zde.
     Autor v závěru poznamenává, že přínos zavedení změny, která z toho vyplynula, potvrdily následně pozitivní ohlasy ze strany klientů i pracovníků DDM.

_________________________________________________________________________________________________

„Klienti nás musí vnímat jako svěže působící organizaci.“

     Účastnice 3. ročníku Dagmar Šacherová pracuje v SVČ Ivančice na pozici vedoucí oddělení propagace. Působením SVČ na klienty a na veřejnost se zabývala již v závěrečných pracích za předcházející ročníky. Rozpracovávala jednotlivé formy a prostředky, věnovala se způsobům a možnostem, kterými se informace o nabídce dostanou ke klientům.

     V závěrečné práci za 3. ročník mapuje autorka současný stav v oblasti image, popisuje ideální stav a uvádí konkrétní kroky, které k ideálu povedou, včetně termínu a určení zodpovědnosti. Pro lepší představu konkrétnosti i snahy dobrat se pravdivého poznání situace uvádíme následující ukázku zahrnující analýzu schopnosti organizace pracovat při komunikaci se silnými stránkami:

 

SOUČASNÝ STAV

IDEÁLNÍ STAV

neumíme pojmenovat silné stránky,
nevíme, čím jsme výjimeční

pracovníci budou mít zažité, v čem jsme výjimeční, budou to umět prezentovat navenek

vše, co děláme, je standard, neumíme rozlišit, co je nadstandard

chceme dělat nadstandard – je nám jasné, co udělat musíme, co může být a co ještě by mohlo být

nevíme, co novináře zajímá

pravidelně se setkáváme s novináři, víme, co potřebují – v jaké podobě, termínu

neumíme najít mediálně „prodejné“ téma

pravidelně novinářům předkládáme zajímavé informace

reference nesbíráme systematicky

po úspěšné akci si vyžádáme hodnocení, „posudek“ nebo zaznamenáme reakce návštěvníků

neumíme se pochlubit schopnostmi a dovednostmi jednotlivce

„prodáváme“ tvář, osobnost z týmu pracovníků

neumíme upozornit na výhody, které dáváme, na „třešinky“

klient ví, co má u nás navíc, v čem má u nás jistotu, co může od nás čekat

nemáme popsaný standart aktivit

máme popsaný standart a dáváme nadstandard

neříkáme cílové skupině výhody, důvod, proč by měli přijít

klient zná důvod, proč k nám jde – očekává benefity – užitek, zážitek, něco se naučí, vyřešíme nějaký problém, výhoda, emoce, ztotožnění, prestiž

     Do přípravy a realizace změny zapojila i svoje spolupracovníky, což dokumentují přílohy – zahrnující SWOT analýzy celého zařízení i vlastního oddělení pro PR, záznamy výroků ze setkání, kde byla provedena analýza a plánován další postup v oblasti propagace.
     Například na otázku Co pro nás znamená naše SVČ? se shromáždily tyto odpovědi:

relax
volný čas
spolupráce
přátelství, kamarádi
hrajeme si
odborníci – profesionalita

vzdělávání
jistota zkušenosti
primární prevence
kontakty do zahraničí
dovednosti a schopnosti
bezpečnost

zábava
široká nabídka
vstřícnost
pružnost
flexibilita
záruka kvality

     Celá práce je k dispozici zde.

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek