Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Inspirace pro manažery III

Inspirace pro manažery III

Praktický příspěvek
inspirace
Autor NIDM - Klíče pro život


Podstatnou součástí projektu Klíče pro život je systém vzdělávání řídících pracovníků školských zařízení (středisek volného času, školních družin, školních klubů) a neziskových organizací zaměřených na výchovu a vzdělávání. V následujícím příspěvku přinášíme další dvě závěrečné práce Funkčního vzdělávání, které mohou být inspirativní i pro širší okruh řídících pracovníků.


Manažerské studium pro vedoucí pracovníky školských zařízení a NNO, kterým získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, je v projektu Klíče pro život tříleté. Obsahově celý program odpovídá požadavkům kladeným na Studium pro ředitele škol a školských zařízení dle § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Podmínkou absolvování každého ze tří ročníků je i vypracování závěrečné práce. Už celou řadu z nich jsme vám nabídli v předchozích článcích. A nyní přinášíme další dvojici, která je mimo jiné zajímavá i tím, že z obou pracovišť – DDM v Bílině i školského zařízení pro environmentální výchovu Lipka v Brně – jde už o několikátou kvalitní ročníkovou práci.

Systém práce s lektory výukových programů v Lipce (A. Uhříčková)

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání působí v Brně již dvě desítky let. S rozšiřováním počtu realizovaných environmentálních výukových programů přibývá v Lipce externích lektorů, zejména z řad studentů vysokých škol. Spolupráci s nimi se ve své závěrečné práci věnuje Alena Uhříčková ze střediska Lipová. Jejím cílem je vytvořit systém práce a komunikace interních a externích pracovníků tak, aby byl přínosem pro obě skupiny, a hlavně pro žáky a učitele, jimž jsou výukové programy určeny.

Celým textem prolíná snaha zapojit do jednotlivých kroků změny všechny zúčastněné – jak interní pracovníky, tak i externí lektory. Autorka popisuje analýzu současného stavu včetně výzkumu, který mezi lektory prováděla, a dále přípravu a plánování změny. Ty přehledně rozpracovává až do úrovně jednotlivých úkolů.

Pro svoji přehlednost a názornost se práce může stát inspirací pro další vedoucí pedagogické pracovníky.

(práce není redakčně upravována)

Soubor ve formátu Adobe PDF ke stažení:
A._Uhrickova.pdf

 

Jaká bude DUHA v roce 2014? (K. Palečková)

Klára Palečková, vedoucí oddělení Duha DDM Bílina, se ve své závěrečné práci za 3. ročník Funkčního studia zaměřila na budoucnost svého oddělení. Na základě analýzy současného stavu se zamýšlí nad jeho posláním a vizí, a také nad jejich souladem s očekáváním cílových skupin. Podrobně rozpracovává plány na příští roky pro pravidelné, nepravidelné a zájmové činnosti, pro rodinné centrum, ale i pro oblasti public relations, spolupráce se ZŠ a MŠ, finanční plánování, práce s externisty či zapojení do projektů.

Jednotlivé kroky jsou přehledně a srozumitelně popsané. Díky svojí názornosti se může práce Kláry Palečkové stát inspirací či návodem pro další pedagogické pracovníky.

(práce není redakčně upravována)

Soubor ve formátu Adobe PDF ke stažení:
K._Paleckova.pdf

 

 

NIDM - Klíče pro život

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek