Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Zpestřete výuku pomocí zajímavé sady online nástrojů
Odborný článek

Zpestřete výuku pomocí zajímavé sady online nástrojů

18. 7. 2017 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Petr Němec

Anotace

Článek popisuje zajímavou sadu online nástrojů použitelných ve výuce – kostky, stopky, časovač, kolo štěstí, generátor náhodných jmen, nástroj na rozdělení žáků do skupin, interaktivní zasedací pořádek, hra milionář, hra riskuj, aktivita na přiřazování pojmů.

V tomto článku bych se s vámi rád podělil o sadu online aplikací, které používám ve výuce a které mi výuku čas od času zpestřují. Jedná se celkem o 11 online nástrojů, které jsou použitelné při práci se třídou, skupinou, jednotlivcem. Některé nástroje jsou určeny k procvičování probrané látky, jiné k organizaci práce s žáky. Celou sadu naleznete na stránce Super Teacher Tools. Vše je v angličtině, ale ti, kteří mají z jazyka obavu, se nemusí bát, vše je dostatečně intuitivní. 

Uvedené nástroje jsou rozděleny do tří skupin – hry, nástroje, ostatní. Jednotlivé nástroje postupně stručně představím a budu se snažit nastínit možné využití při práci se žáky. 

Nástroje můžete používat anonymně (bez registrace), druhou možností je jako registrovaný uživatel, kdy budete mít všechny své vytvořené aktivity dostupné z jednoho místa a roztříděny do uvedených skupin. Neregistrovaný uživatel nemá možnost správy již vytvořených aktivit na jednom místě, musí si pamatovat odkazy na všechny vytvořené aktivity, a má-li zájem omezit ostatním uživatelům provádět jakékoliv změny, pak i zvolená hesla. 

Vytvořené aktivity registrovaného uživatele (jedna třída „1D_2015“ a dvě aktivity Operace s čísly (Riskuj) a Funkce (Speed Match)
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Hry (Games)

V této skupině aplikací nalezneme tři online hry – Riskuj, Milionář, Speed Match (přiřazování). Všechny nástroje jsou velmi dobře využitelné ve výuce k procvičení probrané látky přímo v hodině nebo při individuálním procvičování doma.

Nabídka her Riskuj, Milionář a Speed Match (přiřazování)
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Riskuj (Leopardy Style Review Game)

Tato hra je online obdobou hry Riskuj, kterou známe z televizních obrazovek. Před námi je několik sad otázek uspořádaných do mřížky vzestupně podle obtížnosti, žák si volí otázku, přičemž na odpověď má vyhrazený časový limit.

Hra Riskuj na téma Operace s čísly
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Využití této hry vidím při souhrnném opakování více kapitol, např. na konci daného hodnotícího období (čtvrtletí, pololetí atd.).

Protože se jedná o pokročilejší aplikaci dobře zapojitelnou do výuky, budu se jí věnovat v samostatném článku Online Riskuj ve výuce, kde vám ukáži celý postup tvorby jedné hry.

Milionář (Who Wants To Be a Millionaire?)

Taktéž tuto hru známe z televizních obrazovek, jedná se o soutěž, kdy jsou žákovi (žákům, skupinám) postupně předkládány otázky spolu s nabídkou možných odpovědí. Žák dostává postupně složitější a složitější otázky.

Tvorba této hry spočívá pouze v zadání 15 otázek a odpovědí (jedna správná a tři nesprávné), o vše ostatní se postará aplikace sama.

Ukázka otázky ze hry Milionář
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Žáci také rádi soutěží a uvedená hra může být vhodným zpestřením opakování probrané látky jak jednotlivcem, tak i celou třídou.

Přiřazování (Speed Match

Princip této hry spočívá v tom, že máme sadu pojmů (otázek, příkladů) a k tomu sadu odpovědí. My máme přetáhnout správný pojem na jeho definici (vysvětlení).

Budete-li chtít tuto aktivitu připravit, stačí zadat dvojice pojem – vysvětlení, kterých může být až 25, vlastní hru vytvoří aplikace za vás.

Ukázka hry Speed Match na počítání do 10
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Nástroje (Tools)

V této skupině nalezneme 3 aplikace určené pro práci se třídou, které lze ihned využít v hodině. 

Nástroje pro práci se třídou: zasedací pořádek, tvorba skupin, generátor náhodných jmen žáků
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Stačí, když si zde vytvoříte svou třídu, do ní zapíšete žáky (lze je i naimportovat ze seznamu, který získáte ze školní matriky) a pro tuto třídu budete mít k dispozici následující nabídku: 

Ukázka třídy 2D a možných nástrojů
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Pojďme si jednotlivé nástroje představit.

Zasedací pořádek (Seating Chart Maker)

Tato aplikace vám umožní rychle vytvořit ze zadaných žáků třídy zasedací pořádek, přičemž umožňuje jeho následné změny (pokud žáky rozesadíte, zde pouze přemístíte políčka s danými žáky) a samozřejmě tisk.

Ukázka zasedacího pořádku
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Generátor jmen (Random Name Generator)

Tento nástroj umožňuje ze seznamu třídy náhodně generovat jména žáků a postupně je zobrazovat na obrazovce. 

Náhodně vygenerovaný žák
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Aplikace se dá použít při jakékoliv aktivitě, kdy máme problém se stanovením pořadí žáků (např. při prezentaci, přednášení básničky, atd.).

Tvorba skupin (Group Maker)

Pomocí tohoto nástroje rychle rozdělíte žáky do skupin, máte na výběr dvě možnosti: buď zadáte počet skupin, nebo počet žáků ve skupině. O náhodné rozdělení se postará již tato aplikace.

Ukázka vytvoření skupin po 4 žácích
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Aplikace se dá využít při projektové výuce, řešení úkolů ve skupinách atd. Výhodu vidím v tom, že velmi rychle vytvoříte různorodé skupiny, které lze i v průběhu hodiny různě obměňovat.

Ostatní (Extras)

V této skupině naleznete 5 aplikací, které jsou jednoúčelové a jejich smyslem je jednoduché a rychlé zapojení do výuky.

Ostatní nástroje: stopky, časovač, kostky, kolo štěstí, generátor QR kódů
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Stopky, časovač (Classroom TimerClassroom Countdown)

Tyto dva nástroje popíši společně, neboť nabízejí podobné funkce. Jeden nabízí funkci stopek, druhý odpočítávání času.

Nástroj stopky
Autor díla: Mgr. Petr Němec

 

Nástroj na odpočítávání času
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Oba nástroje se dají velmi dobře využít v hodině ve všech situacích, kdy mají mít žáci na řešení úkolu pouze omezený čas (při samostatné práci, skupinové práci, testu atd.).

Kostky (Interactive Dice Simulator)

Pomocí tohoto nástroje můžeme simulovat hod kostkami (vyzkoušel jsem hody až 20 kostkami). Nástroj se ovládá pomocí dvou tlačítek – přidat kostku (Add A Die) a hod kostkami (Roll!).

Hod dvěma kostkami
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Uvedená aplikace nalezne velmi dobré uplatnění při výuce např. v matematice (sčítání, odčítání, porovnávání; kombinatorika).

Kolo štěstí (Online Spinner)

Tento nástroj jsem pojmenoval „Kolo štěstí“, neboť dává žákovi možnost vytočit si náhodnou hodnotu. Těmito náhodnými hodnotami jsou standardně čísla v rozsahu 1–10, lze však nastavit vlastní hodnoty (i jejich počet), např. jména spolužáků, názvy probraných témat, jména autorů atd. Malou nevýhodu spatřuji v tom, že názvy polí nepodporují češtinu (musíte zadávat bez diakritiky).

Kolo štěstí
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Generátor QR kódů (QR Island)

Posledním nástrojem je generátor QR kódů, který umožňuje vytvořit k libovolnému online zdroji (aplikace, webová stránka, video atd.) kód, který stačí načíst mobilním telefonem (tabletem) pomocí vestavěného fotoaparátu a ihned si daný zdroj zobrazit. Velmi dobře poslouží při propojení virtuálního světa (různé online aktivity) s reálným světem (např. třídou). Primárně je tento nástroj součástí balíčku, neboť vám umožní vytvořit QR kódy ke všem zde vytvořeným aktivitám.

QR kód tohoto článku
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Tento nástroj byl v době psaní článku nefunkční, obdobných nástrojů nalezneme na internetu však velké množství (např. QRgenerator.czQR-code generator). 

Závěr

Myslím si, že uvedená sada online nástrojů má potenciál nalézt uplatnění ve výuce na základní i střední škole, neboť nabízí vedle často používaných nástrojů (např. stopky) také nástroje, které výuku mohou velmi dobře zpestřit (Riskuj, Milionář). Navíc tvorba aktivit je velmi jednoduchá, intuitivní a opakovaně použitelná.

Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že zopakování látky hravou formou (např. pomocí hry Riskuj nebo Milionář) jednou za pololetí je zpestřením hodin, žáci tento způsob vítají, v průběhu aktivity jsou aktivní a soutěživí a troufnu si i tvrdit, že jsou více motivováni do dalších hodin. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Petr Němec

Článek není zařazen do žádného seriálu.