Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den, kdy byl dobyt jižní...

Ikona prakticky

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy byl dobyt jižní pól

Ikona inspirace
Autor: Monika Stehlíková
Anotace: Aktivita vede k zamyšlení nad mimořádnou osobností Roalda Amundsena. Zabývá se nejen jeho objevitelskými, ale i morálními vlastnostmi.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní podmínky
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geografie » Regiony » lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Dějepis
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list 1, 2, text k videu, přístup k internetu pro práci doma, psací potřeby, tabule nebo flipchart, kniha Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 320)
Klíčová slova: zeměpis, slavné dny, jižní pól

Cíl výuky:

Žáci:

  • se seznámí s klíčovými okamžiky Amundsenova života,
  • se zamyslí nad motivací, která vede k podstupování rizika ve jménu posunutí mezí lidského poznání,
  • se pokusí vcítit do Amundsenových pohnutek, které ho vedly k pomoci A. Nobilemu, a ztvární je v uměleckém textu.

Délka:

2 vyučovací hodiny (cca 80 minut včetně projekce filmu)

Postup:

Aktivita před filmem:

1) Požádáme žáky, aby doma vyhledali informace o životě Roalda Amundsena.

2) Na začátku následující hodiny v několika bodech na tabuli na základě odpovědí žáků vypíšeme klíčové okamžiky Amundsenova života.

3) Pustíme video nebo rozdáme text z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“ který si následně žáci přečtou.

4) Rozdělíme třídu do čtyř skupin, každá dostane text + PL 1 s následujícími úkoly:

a) Zamyslete se nad motivací účastníků této výpravy a najděte alespoň dva důvody pro a dva proti.

b) Vzpomeňte si na další příklady expedic, které posunuly hranice poznání.

5) Důvody i příklady napíší skupiny na tabuli – diskuse.

6) V závěru hodiny rozdáme pracovní list 2 s úkoly – žáci je vyplní doma, nejzdařilejší slohové práce se souhlasem autorů přečteme třídě, případně je přečtou sami autoři.

Pl 2:

a) Dohledejte si podrobnosti o Amundsenově smrti.

b) Jste Roald Amundsen a právě jste se rozhodl vydat se na pomoc Albertu Nobilemu. Píšete dopis rodině, v němž vysvětlíte svou motivaci k tomuto činu související se Scottovou smrtí.

Doporučení:

Fotky a mapy jednotlivých expedic naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy byl dobyt jižní pól z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/539114/den-kdy-byl-dobyt-jizni-pol-14-prosinec včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 17. 12. 2015
Zobrazeno: 3914krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STEHLÍKOVÁ, Monika. Slavné dny pro SŠ: Den, kdy byl dobyt jižní pól. Metodický portál: Články [online]. 17. 12. 2015, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/20563/SLAVNE-DNY-PRO-SS-DEN-KDY-BYL-DOBYT-JIZNI-POL.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Mgr. Zdeněk SotolářVloženo: 02. 01. 2016 15:10

Cíle mluví o uměleckém textu, ale zadání o dopisu rodině. Tak jak? Dopis rodině jako umělecký text?

Navíc pomoc Nobilemu je věc komplikovaná, se Scottem sotva nějak související.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.