Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Internetová peněženka
Odborný článek

Internetová peněženka

10. 11. 2015 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr Petr Caloň

Anotace

PayPal je elektronický platební systém, který v zásadě funguje podobně jako běžný bankovní účet. V čem se ale liší od běžných bankovních účtů? Liší se především svou bezpečností a zároveň jednoduchostí, která umožňuje platit, ale také prodávat zboží a služby po celém světě. V podpoře finanční gramotnosti je proto důležité seznámit žáky s touto nejrozšířenější digitální peněženkou na světě a docílit tak větší informovanosti a překonání strachu a ostychu k této službě.

Cíl

Žák na základě této hodiny porozumí fungování moderního elektronického bankovnictví. Porozumí rozdílu mezi bankovním účtem a elektronickou peněženkou. Na základě těchto znalostí dokáže tyto zkušenosti ověřit na úkolech a následně využít v praxi.

1.     Příprava před hodinou

Tato hodina by vždy měla navazovat na již probrané základy využívání internetového bankovnictví. Z tohoto důvodu se tato metodika nebude zaměřovat na základy fungování elektronických plateb.

Rovněž je třeba dále dodržet základní podmínky internetových peněženek. K jejich užívání je vyžadován minimální věk 18 let. Z toho důvodu je lépe hodinu zařazovat pro 3. ročníky (zpravidla se ekonomie vyučuje ve 3. ročníku), kde již velká část žáků dovršila 18 let. Z tohoto důvodu bude rovněž hodina s žáky zaměřena na část, kdy se žáci seznámí s fungováním této služby, a na část, kde budou aktivně pracovat na internetu.

2.     Úvod – motivace (max. 5 minut)

Na úvod hodiny žáky vyzveme, aby na internetu nalezli co nejvíce „českých“ (myšleno česky lokalizovaných – tedy nejčastěji s doménou .cz) obchodníků, kteří využívají alternativní možnost placení přes PayPal.

Pro příklad uvádím tyto česky lokalizované internetové obchodníky: Alza.cz, Lekarna.cz, Zoot.cz, Datart.cz, Tchibo.cz a další.

Cílem tohoto úkolu je, aby si žáci uvědomili, jak rozšířený je tento způsob placení mezi českými obchodníky. Teprve na základě těchto zjištění žáci budou seznámeni s touto internetovou peněženkou.

3.     Představení internetových peněženek a jejich výhod (10 minut)

Na internetu existuje celá řada internetových peněženek, které umožňují si zdarma prostřednictvím internetu zřídit obdobu bankovního účtu. Tyto internetové peněženky zprostředkovávají internetové platby a mezibankovní převody okamžitě, a to po celé planetě a bez drahých poplatků.

Na internetu se nejčastěji setkáte s těmito společnostmi:

Pro tuto teoretickou část lze využít připravenou prezentaci:
https://docs.google.com/presentation/d/1WGcVhdfnHeo_o1jNz7AV84g4eQrrWBOx7xnM0bpDfI0/edit?usp=sharing

4.     Jak službu využívat (10 minut)

Internetové peněženky jsou v naší společnosti stále okrajovou záležitostí. Aby se toto mohlo změnit, je nutné ukázat žákům, že založení a využívání takovéto služby je velmi snadné a rychlé. Žáky však k samotné registraci nemůžeme nutit. Zde bychom mohli narazit na jejich odpor a na případný nesouhlas jejich rodičů. Z tohoto důvodu můžeme žákům doporučit registraci pouze dobrovolně.

Návod na samotnou registraci je opět zpracován ve sdílené prezentaci. Samotný odkaz lze využít a přeposlat žákům.

Odkaz na sdílenou prezentaci: https://docs.google.com/presentation/d/1JcE5m2j2JXvn9fZ4jsuI3ehTLrlWAWNESR1lrsk8lzc/edit?usp=sharing

Anglický videotutoriál naleznete na kanále YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ge36um7j8hI

Samotnou registraci není nutné před žáky kompletně projít. Je taktéž možné, že již vlastníte internetovou peněženku, a bylo by proto nelogické zakládat si další. Registraci proto můžeme kdykoliv ukončit a neprojít posledním krokem, tedy potvrzením prostřednictvím kliknutím na potvrzovací e-mail.

5.     Úkol - eBay prezentace (časová náročnost max. 20 minut)

 1. Žákům přepošleme odkaz na britskou mutaci webu eBay.com.
 2. Žákům zadáme úkol, aby vytvořili společně jednu sdílenou prezentaci (viz odkaz)
 3. Žáci by měli pracovat ve skupinkách max. po 5 žácích. Každý u svého počítače s prezentací, kterou si navzájem nasdílí.
 4. Žáci postupují dle předlohy v prezentaci.

6.    Úkol - Asijské weby na nakupování (časová náročnost max. 20 minut)

 1. Žákům přepošleme odkaz na asijský web DealExtreme http://www.dx.com/cs/
 2. Žákům zadáme otázky, jejichž odpovědi vyhledají na internetu:

Otázky:

 • Podporuje tento web placení přes PayPal? (Ano)
 • Ze které země pochází zboží distribuované na těchto stránkách? (Hong Kong)
 • Jak je možné, že ceny jsou na tomto webu tak nízké?
 • Co znamená zkratka MVP 24hod? (Produkty s označením MVP se odesílají do 24 hodin od dokončení objednávky.)
 • Kolik stojí poštovné v těchto obchodech? (Poštovné je v ceně.)
 • Od kolika eur se vztahuje povinnost platit clo a DPH? (U zásilek nad 22 eur.)
 • Úkol na rychlost - vyhledej na tomto webu například univerzální nabíječku na android telefon do automobilu.

Závěr

Cílem hodiny bylo představit moderní internetové bankovnictví, které funguje na jiných principech než běžné internetové platby. Posílání peněz dnes může být daleko snadnější a efektivnější a přitom stále může být považováno za velmi bezpečné. Snahou této hodiny bylo představit tuto alternativu, která není v českém prostředí až tak rozšířená.

Reflexe

Výukovou hodinu odučil Mgr. Petr Caloň na Masarykově gymnáziu v Příboře ve třídě 3. B v rámci předmětu ZSV (Základy společenských věd) v tematickém celku Ekonomie.

Na úvod je třeba říci, že výuku této lekce je velmi důležité dobře zařadit do časového harmonogramu. Žáci musí být již seznámení se systémem bankovnictví a fungováním klasických platebních metod.

Samotná lekce je vystavěna na částečné práci žáka na internetu, proto se předpokládá, že každý žák bude mít možnost v hodině využít zařízení, které je připojeno na internet. Masarykovo gymnázium v Příboře je vybaveno specializovanou učebnou pro humanitní předměty, která je vybavena 16 chromebooky, jež žáci mají možnost v hodinách přímo používat.  Jejich počet však omezuje výuku na práci ve dvojicích. Z toho důvodu byla hodina částečně přizpůsobena tomuto faktu a žáci na samostatných úkolech pracovali převážně ve dvojicích. Práce ve dvojicích byla jednoznačným přínosem. Žáci sdíleli své zkušenosti s nakupováním a pomáhali si jak v ICT dovednostech, tak při používání anglického jazyka.

V úvodní části žáci velmi rychle pochopili cíl této hodiny, tedy seznámit se s alternativním způsobem platby prostřednictvím aplikace PayPal. Velmi se také osvědčila motivační část, ve které žáci měli za úkol vyhledat na internetu co nejvíce internetových obchodů, jež využívají tento alternativní způsob platby. Pro většinu žáků nepředstavoval tento úkol příliš velké obtíže. 

Při seznamování se samotným učivem a internetovou aplikací bylo možné u žáků pozorovat zaujetí pro toto téma. Výuku rovněž obohatil fakt, že dva žáci již tuto formu platby aktivně při nakupování využili a mohli proto sdílet své zkušenosti. Z dotazování učitele také vyplynulo, že dvě třetiny žáků této třídy mají svůj osobní bankovní účet. Při výuce byla také diskutována bezpečnost a rychlost systému PayPal.

Nejzajímavější částí hodiny podle žáků bylo plnění samostatných úkolů. V rámci první vyučovací hodiny byl zadán úkol č. 6, ve kterém žáci vyhledávali ve dvojicích na internetu odpovědi na položené otázky. Pro položení otázek byla využita aplikace Učebna Google, která umožňuje otázky nejen elektronickou formou předat, ale rovněž výsledky elektronickou formou shromáždit a následně využít pro budoucí kontrolu.  Pro ukázku zde předkládám odpověď jedné dvojice žáků (otázky – viz úkol č. 6): „Ano podporuje, pochází z Asie-Číny, za zboží se neplatí tolik poplatků při přepravě, MVP poměr hmotnosti velikosti a času, poštovné většinou zdarma, clo od 150 euro.“ Zajímavé bylo, že při vyhledávání odpovědí na položené otázky mnozí studenti zadávali své dotazy do vyhledávače rovnou v anglickém jazyce, aby se rychleji dostali ke globálním  informacím.

Hodina byla zakončena soutěží (úkol na rychlost – viz úkol č. 6), kdy žáci mohli odejít ze třídy poté, co se jim podařilo na čínském internetovém obchodě naleznout univerzální nabíječku do automobilu pro telefony se systémem Android. Tímto zadáním byli žáci velmi motivováni a pro některé se tento úkol stal opravdovou výzvou na rychlost.

Literatura a použité zdroje

[1] – Internetové peněženky. [cit. 2015-10-21]. Dostupný z WWW: [http://www.financni-poradenstvi.com/internetove-penezenky/].
[2] – GoPay. [cit. 2015-10-21]. Dostupný z WWW: [https://www.gopay.com/cs/nakupovani].
[3] – PayPal. 2015. [cit. 2015-10-21]. Dostupný z WWW: [https://cs.wikipedia.org/wiki/PayPal].
[4] – MARTÍNEK, Tomáš. Internetové platební systémy v Česku. . 2012. [cit. 2015-10-21]. Dostupný z WWW: [http://www.webcesky.cz/internetove-platebni-systemy-v-cesku/].
[5] – eBay. [cit. 2015-10-21]. Dostupný z WWW: [http://www.ebay.co.uk/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Digitální technologie ve výuce společenských věd.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

PC učebna nebo počítače