Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Průmyslová revoluce na Smíchově

Průmyslová revoluce na Smíchově

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Mgr. Anna Huliciusová
Cílem výuky je přiblížit žákům hospodářské, sociální, politické a technické změny spojené s průmyslovou revolucí. Žáci vypracují a přednesou práce na témata spojená s dějinami Prahy 19. století. Vyučující téma shrne v samostatné hodině za pomoci powerpointové prezentace zaměřené na dějiny Smíchova.

Úvod

Výuková lekce vznikla jako doplněk běžné výuky dějin 19. století ve třetím ročníku čtyřletého gymnázia. Cílem je přiblížit žákům průmyslovou revoluci na konkrétním příkladu změn na pražském Smíchově. Tuto čtvrť žáci většinou dobře znají, vzhledem k často navštěvovanému obchodnímu centru, které se nachází právě v oblasti areálu bývalé Ringofferovy továrny. Smíchov se jako příklad mimořádně dobře hodí. Na začátku 19. století nebyla oblast, až na pár zemědělských usedlostí, téměř vůbec osídlena a na konci století zde máme průmyslovou čtvrť s vlastní tramvají. Fascinující je i to, že dnes není na Smíchově po jeho průmyslové minulosti téměř žádná stopa.

Jklamo. Wikimedia.org : UjezdkaBrana [online]. 2012-06-08 [cit. 2015-10-19]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UjezdkaBrana.png>.

Průběh:

Žáci nejprve sami shrnují, co ví o průmyslové revoluci. Většinou se jedná o kusé útržky informací týkající se technických vynálezů a industrializace. V diskusi moderované učitelem dojdou žáci k hlavním charakteristikám průmyslové revoluce (urbanizace, nárůst osobní svobody, demokratizace společnosti, liberalizace, změny společenské stratifikace, nárůst významu střední a dělnické třídy, demografické změny). Žáci jsou vedeni k tomu, aby si vzpomněli, co znají z hodin sociologie zejména o třídní společnosti a o změnách ve struktuře rodiny.

Jklamo. Wikimedia.org : Smichov [online]. 2011-06-05 [cit. 2015-10-19]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smichov.png>. 

Na konci první hodiny se žáci rozdělí do skupin podle místa bydliště (pokud je více žáků koncentrováno do jedné čtvrti, je možné je rozdělit podle jiného klíče). Jejich úkolem je připravit krátký výstup zaměřený na dějiny dané čtvrti v 19. století. Zaměřit se mají zejména na demografické změny a na vznik manufaktur, případně továren. Výstup by měl být doplněn powerpointovou prezentací s důrazem na změny na mapě a změny ve výstavbě.

Je-li ve třídě někdo, kdo má informace o genealogii vlastní rodiny, může výklad doplnit prezentací zaměřenou na změny, ke kterým docházelo mezi generacemi předků (stěhování do města, nárůst vzdělanosti, změny ve velikosti rodiny, sociální mobilita, ...). Tyto prezentace probíhají během další hodiny, často zaberou i část třetí hodiny.

Na závěr učitel popíše dějiny Smíchova v průběhu 19. století (viz přiložená prezentace).

ŠJů. Wikimedia.org : Na Hřebenkách 52 (02) [online]. 2013-11-10 [cit. 2015-10-19]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Na_H%C5%99ebenk%C3%A1ch_52_(02).jpg>.

Závěr:

V hodině hodně využívám toho, že žáky učím také sociologii, takže vím, že základy vědomostí o sociálních změnách 19. století již mají. I tak zabere téma minimálně 3 vyučovací hodiny. Cílem je, aby žáci pochopili základní principy, na kterých je postavena moderní společnost. Prezentace týkající se čtvrtí, které žáci dobře znají, jsou většinou zdařilé, žáky práce baví. V každé třídě se najde někdo, kdo je schopen zmapovat dějiny své rodiny v průběhu 19. století, žáci zapojují do přípravy prezentace své rodiče a zejména prarodiče, tuto zkušenost pak hodnotí kladně.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
ppt6784 kBSmíchov – průmyslová revoluce
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek