Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den, kdy začala aféra...

Ikona prakticky

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy začala aféra Watergate

Ikona inspirace
Autor: Tereza Vodičková
Anotace: Žákům je prostřednictvím aktivity demonstrován fakt, že média mají více funkcí než jen zábavnou. Především slouží jako prostředek sociální kontroly, mohou být prostředek občanské participace na politickém životě dané země. Žáci si zkusí, jakou cestou občan může dostat určitý problém do mediálního prostoru. Zároveň získají přehled o tom, kdo vlastní naše velké deníky a jaký to může mít eventuální dopad na obsah.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence občanská » posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle nejlepšího svědomí
 2. Gymnázium » Kompetence komunikativní » efektivně využívá moderní informační technologie
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Dějepis » Moderní doba II - soudobé dějiny » vymezí základní problémy soudobého světa a možnosti jeho dalšího vývoje
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Gymnaziální vzdělávání -> Filmová/Audiovizuální výchova
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: obrázek 1, internet, kniha Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 156)
Klíčová slova: historie, politika, aféra, slavné dny, watergate, Nixon

Cíl výuky:

Žáci:

 • si budují kritické myšlení;
 • chápou, že mediální prostor je prostor, který se týká i jich;
 • získávají vztah k českým deníkům a týdeníkům.

Délka:

45 minut + domácí úkol

Postup:

 1. Učitel vyzve žáky, aby jmenovali jednotlivé funkce medií. Položí dotaz, jaký je v současné době rozdíl mezi bulvárním a seriózním tiskem, které deníky reprezentují daný typ. Co jsou veřejnoprávní média a jaká je jejich funkce, před čím mají chránit? Na závěr se zeptá, jaké zdroje pro získávání informací používají sami žáci.
 2. Učitel žákům promítne video nebo přečte text z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“.
 3. Učitel shrne důležitou roli médií v celé kauze. Zároveň se žáků znovu zeptá, jaká periodika čtou. A píše je na tabuli. Následně jim promítne obr. 1. z pracovního listu (viz původní umístění příspěvku), na základě toho se rozvine debata nad úrovní a způsobem informování jednotlivých českých médií. Jaké riziko s sebou přináší, vlastní-li media politik?
 4. Žáci se zamyslí nad heslem: Více transparentnosti – méně transparentů.
 5. Za domácí úkol žáci mají kontaktovat deník, týdeník, televizní kanál (telefonicky, e-mailem, adresy a kontakty jsou na webu) dle vlastního výběru a nechat si odpovědět na otázky:
  • Jakým způsobem bychom mohli prostřednictvím Vašeho deníku/týdeníku zveřejnit zprávu, kterou považujeme za nutnou mediálně propagovat? 
  • Pocítili jste někdy tlak ze strany vedení, který by znamenal, že po Vás chtějí nějaké zprávy vynechat nebo upravit? 

Ideálně by si mohli rozdělit česká media dle Obrázku 1, aby byli zastoupeni všichni tři vlastníci.

Reflexe:

Reflexe proběhne formou závěrečné diskuze. Tématem bude vztah médií a politiky, mnohdy to bývá jediná zbraň, jak s nekorektními politiky „bojovat“. Je důležité si uvědomovat, že občan v demokratické zemi má i právě tyto nástroje. Debata by měla směřovat i k tomu, jaká by média ideálně měla být. Učitel upozorní na fakt, že nedemokratické země utvrzují svou vládu právě díky manipulaci veřejným míněním skrze média. I dnes média konstruují mediální obraz osob dle aktuálních potřeb, to je důležité si uvědomovat.

Poznámky:

Nixon není jen aféra Watergate. V roce 1968 se Nixon stal 37. prezidentem spojených států. Svůj úspěch zopakoval i o čtyři roky později, pak mu ale zlomila vaz aféra Watergate. Během výkonu své funkce se Nixon významně angažoval v zahraniční politice. Se sovětským vůdcem Leonidem Brežněvem podepsal několik důležitých smluv v čele s dohodou o omezení strategických zbraní (SALT 1), což pomohlo k rozšíření vztahů mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. S předsedou státní rady Čínské lidové republiky Čou En-lajem Nixon zase podepsal tzv. šanghajské komuniké, které položilo základ k normalizaci styků mezi USA a Čínou. Za své vlády také zahájil stahování amerických vojsk z Vietnamu. Podrobnosti zde.

Pracovní list k článku najdete na původním umístění příspěvku.

Doporučení:

Záznam z rezignačního projevu Richarda Nixona z 8. srpna 1974 naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii. 


Kapitolu Den, kdy začala aféra Watergate z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/689656/den-kdy-zacala-afera-watergate-17-cerven.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf420 kBMetodika pro učitele k tisku
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 16. 06. 2015
Zobrazeno: 4188krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VODIČKOVÁ, Tereza. Slavné dny pro SŠ: Den, kdy začala aféra Watergate. Metodický portál: Články [online]. 16. 06. 2015, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/20095/SLAVNE-DNY-PRO-SS-DEN-KDY-ZACALA-AFERA-WATERGATE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.