Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den nejhorší letecké katastrofy...

Slavné dny pro SŠ: Den nejhorší letecké katastrofy v dějinách

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Tereza Vodičková
Žáci prostřednictvím aktivity pronikají do fenoménu terorismu, jakožto prostředku jednotlivých skupin na sebe upozornit. Klasifikují si definici, zmapují tento fenomén v průběhu 2. pol. 20 stol., jeho příčiny a následky. Posléze dokáží vést argumentačně plnohodnotnou debatu o možném řešení tohoto globálního problému.

Cíle:

Žáci:

 • na příkladech doloží znalosti jednotlivých teroristických útoků a skupin
 • objasní si rozdíl mezi partyzánskou válkou, válkou a terorismem
 • vysvětlí příčiny daného fenoménu
 • popíší následky
 • formulují řešení

Délka:

45 minut

Postup:

 1. Učitel pomocí metody brainstormingu sestavuje na tabuli definici pojmu terorismus (poznámky pro učitele, zdroje – odkaz 2).
 2. Následně žáci uvádějí příklady teroristických akcí a skupin (poznámky pro učitele).
 3. Poté, co si žáci společně s učitelem klasifikují pojem terorismus, jsou rozděleni do skupin po 2–4. Jejich úkolem je sepsat možné příčiny terorismu. Učitel by měl mít připraveny návodné otázky, např. Jaká potřeba může být tak silná, že jsem ochotni ublížit nevinnému?
 4. Po sepsání píše učitel jednotlivé poznatky žáků na tabuli a společně o nich diskutují. Na závěr si ještě shrnou možné následky terorism (větší zásah státu do života občanů jako prevence hrozby apod.). 
 5. Učitel žákům promítne video nebo přečte text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“, diskutuje s žáky nad možností neočekávaných následků.
 6. Diskuze na téma Jak předcházet terorismu v globálním prostředí.

Reflexe:

Reflexe proběhne formou průběžné diskuze nad jednotlivými body v rámci aktivity. Žáci si objasňují kauzalitu probíraných společenských fenoménů. Proto, aby dokázali o jednotlivých jevech mluvit, je potřeba jim očistit pojmy pomocí věcnějších definic.

V rámci závěrečné diskuze by žáci měli být schopni pojmy plně využívat a formulovat na základě nich možná řešení daného problému.

Poznámka a zdroje:

(viz metodika pro učitele k tisku)


Kapitolu Den nejhorší letecké katastrofy v dějinách z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/802514/den-nejhorsi-letecke-katastrofy-v-dejinach-27-brezen včetně příloh.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf528 kBMetodika pro učitele SŠ
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek