Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den, kdy začala jaltská...

Ikona prakticky

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy začala jaltská konference

Ikona inspirace
Autor: Josef Märc
Anotace: Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s výsledky a důsledky jaltské konference,
zařazují jednání Velké trojky do kontextu druhé světové války. Dále zdůvodňují, jakým
způsobem Sovětský svaz získal vliv na značnou část východní a střední Evropy. Zamýšlejí se
nad zobrazovaným tématem v historické souvislosti, pracují s mapou a získávají informace
z filmového média. Formulují některé dopady druhé světové války na události v Evropě.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence občanská » posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle nejlepšího svědomí
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Dějepis » Moderní doba I - situace v letech 1914-1945 » charakterizuje dvě světové války, dokumentuje sociální, hospodářské a politické důsledky
  2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Dějepis » Moderní doba I - situace v letech 1914-1945 » uvede příčiny a projevy politického a mocenského obrazu světa, který byl určen vyčerpáním tradičních evropských velmocí, vzestupem USA a nastolením bolševické moci v Rusku
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Mediální výchova
Klíčová slova: historie, 2. světová válka, Velká trojka, Winston Churchill, slavné dny

Cíle:

Žáci:

  • jsou schopni zařadit jednání Velké trojky do kontextu druhé světové války
  • znají představitele Velké trojky
  • jsou schopni popsat a objasnit výsledky jaltské konference
  • jsou schopni zdůvodnit, jakým způsobem Sovětský svaz získal vliv na značnou část východní a střední Evropy
  • se zamýšlejí nad charakterem diplomatických jednání

Délka:

45 minut

Postup:

1) Učitel ukáže žákům fotografii Churchilla a vyzve je, aby ji komentovali. Vede diskusi k typickým Churchillovým atributům (není nutné, aby všechny byly na fotografii). Žáci komentují, jak lze z hlediska mediální kampaně hodnotit časté vyobrazení Churchilla s doutníkem. Diskuse je směřována k problematice, co symbolizují fotografie osobností s tabákovými výrobky. Jak je jejich využití „mediálně atraktivní?“ Diskusi zakončí otázka, zdali Stalin kouřil.

2) Žákům jsou rozdány pracovní listy.

3) Žáci vypracovávají úkoly I. Pokud situaci více vyhovuje, je možné vypracovávat jednotlivé úkoly po stanovených částech, diskuse pak následuje za každým krokem.

4) Po vypracování úkolu učitel moderuje diskusi k jednotlivým úkolům, u úkolu I.a a I.c je důležité, aby respektoval všechny žákovské odpovědi a především je nehodnotil. Je vhodné vybrat dvě  až tři charakteristiky a nechat je jejich tvůrce, respektive všechny žáky, komentovat. Bod I. b může učitel (žáci) uvést na správnou míru, ale není to nutné. Za vhodnější považujeme, opraví-li si žáci chybné informace případně během sledování filmu.

5) Žáci si doplňují od spolužáků informace k bodu I.c.

6) Vybraný žák představí svůj předem připravený příspěvek (nejlépe ve formátu, který je ve třídě běžně používán – referát, prezentace, přednáška, scénka apod.) na téma Moskevská jednání Churchill  vs. Stalin (tzv. Percentages Agreement, dle Churchilla údajně nazývaný naughty document) Doba trvání příspěvku by neměla překročit šest minut.

7) Společné sledování klipu, nebo se přečte text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“.

8) Žáci plní úkol III. podle pracovního listu.

9) Žáci si ve dvojicích porovnávají svá řešení.

10) Učitel moderuje diskusi podle žákovského ohlasu na jednotlivé úkoly,. Není žádoucí, aby se věnoval všem podbodům.

11) Žáci plní na volné papíry formátu A5 úkol IV. z pracovního listu.

12) Učitel ukáže fotografii Stalina a vyzve žáky, aby své texty z předcházejícího úkolu připevnili na nástěnku (umístili na web). Při příští hodině nechá žáky komentovat vybrané úryvky.

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuse, závěrečná úkolem 9. (IV. z pracovního listu), ve které je klíčové, aby žáci dokázali vyargumentovat své názory (a možná i domněnky).

Poznámka a zdroje:

(viz metodika pro učitele k tisku)

Doporučení:

Medailonky jednotlivých členů Velké trojky naleznete v knize „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“.


Kapitolu Den, kdy začala jaltská konference z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na www.slavne-dny.cz/episode/658831/den-kdy-zacala-jaltska-konference-4-unor včetně přílohy.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf445 kBMetodika pro učitele k tisku
Odstranitpdf369 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 05. 03. 2015
Zobrazeno: 4270krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MÄRC, Josef. Slavné dny pro SŠ: Den, kdy začala jaltská konference. Metodický portál: Články [online]. 05. 03. 2015, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/19821/SLAVNE-DNY-PRO-SS-DEN-KDY-ZACALA-JALTSKA-KONFERENCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.