Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Češka americkou ministryní...

Ikona prakticky

Slavné dny pro SŠ: Češka americkou ministryní zahraničí

Ikona inspirace
Autor: Jana Třetinová
Anotace: Svým životním příběhem může být Madeleine Albrightová vzorem pro mladé lidi a její příběh může naučit hrdosti. V rámci vzdělávací aktivity Češka americkou ministryní zahraničí se žáci seznamují s touto významnou osobností a jejím kariérním úspěchem.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence komunikativní » s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu
  2. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Občan ve státě » objasní podstatu a význam politického pluralismu pro život ve státě, uvede příklady politického extremismu a objasní, v čem spočívá nebezpečí ideologií
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Cizí jazyk
  2. Gymnaziální vzdělávání -> Dějepis
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: schéma pyramidy, karty s pojmy, fotografie, slovník (ČESKO-ANGLICKÝ), papír, tužka, text z knihy Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii (str. 26)
Klíčová slova: Československo, politika, slavné dny, Madeleine Albrightová, politická reprezentace

Cíl výuky:

Žáci:

  • zdokonalují se ve čtenářské gramotnosti,
  • seznamují se s osobností Madeleine Albrightové,
  • upevňují si jazykové dovednosti.

Délka:

45 minut

1) Učitel společnou diskusí nad významnými a úspěšnými osobnostmi z České republiky či Československa, kteří se proslavili v zahraničí, přivede žáky k osobnosti Madeleine Albrightové. Žáci se pokusí metodou brainstormingu dát co nejvíce informací k její osobě.

2) Poté učitel žákům pustí video nebo rozdá text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“.

3) Nyní se žáci rozdělí do skupin po třech až čtyřech členech. Jejich úkolem bude na základě zhlédnutí videa či textu z publikace sestavit medailonek Madeleine Albrightové. Od vyučujícího dostanou vytištěné schéma pyramidy (viz metodika pro učitele v příloze) či jim je promítnuto na interaktivní tabuli, dále k této činnosti obdrží kartičky s pojmy či fotografiemi. Nápovědou pro žáky by při se stavování kartiček mohlo být to, že vrchol pyramidy je vrcholem politické kariéry M. Albrightové.

4) Poté učitel rozdá žákům sadu fotografií, zachycující Madeleine Albrightovou s významnými osobnostmi světové politiky (viz metodika pro učitele v příloze). Úkolem žáků bude určit známé osobnosti a zkusit odhadnout, při jakých jednáních, akcích mohly fotografie vzniknout.

5) Učitel žákům promítne animovaný obrázek nebo ho žákům nakopíruje do skupin (viz metodika pro učitele v příloze). Žáci mají za úkol za pomoci slovníku přeložit krátký článek z anglického jazyka do češtiny.

6) Poté učitel pokládá otázky žákům:

a) Kdy bylo uzákoněno volební právo žen v českých zemích?

b) Figurují nebo figurovaly ve vysoké české politice ženy? Pokud ano, jak se jmenují a na jakých postech pracují či pracovaly?

c) Dokážete jmenovat současné vysoké evropské či světové političky?

7) Žáci se seznámí s textem z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“, kapitola „Důležité momenty Madeleine Albrightové ve funkci ministryně zahraničí“. Na základě přečtení textu a získaných informací při celé aktivitě se pokusí žáci ve skupinách o reflexi. Reflexi provedou metodou tzv. T–grafu[1]. Poté svá tvrzení skupiny přednesou celé třídě a dojde k reflexi formou shrnutí.

Reflexe:

Reflexe proběhne formou diskuze na závěr a metodou T–grafu.


[1] Metoda k ujasnění si postojů k dané otázce. Třídění protichůdných argumentů a názorů. Rozdělíme si papír na dva sloupce. Do levého sepíšeme všechny klady a do pravého všechny zápory, které nás napadnou k danému problému.

Kapitolu Češka americkou ministryní zahraničí z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na www.slavne-dny.cz/episode/549863/den-kdy-se-ceska-stala-prvni-ministryni-zahranici-usa-23-leden včetně přílohy.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 10. 02. 2015
Zobrazeno: 4394krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TŘETINOVÁ, Jana. Slavné dny pro SŠ: Češka americkou ministryní zahraničí. Metodický portál: Články [online]. 10. 02. 2015, [cit. 2020-09-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/19563/SLAVNE-DNY-PRO-SS-CESKA-AMERICKOU-MINISTRYNI-ZAHRANICI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.