Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Sebevražda jako fenom...

Ikona prakticky

Slavné dny pro SŠ: Sebevražda jako fenomén

Ikona inspirace
Autor: Tereza Vodičková
Anotace: Puberta a adolescence bývá provázena pocitem osamění, žáci jsou často zmatení ze svých sociálních rolí, které se vzájemně dostávají do konfliktu, ze svých emocí a reakcí. Škola by měla být místem prevence vzniku úzkostných, sebepoškozujících a sebevražedných myšlenek. Prostřednictvím aktivity by se toto téma mělo velmi citlivě otevřít.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence komunikativní » s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu
  2. Gymnázium » Kompetence občanská » respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Člověk jako jedinec » vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává skutečnost, sebe i druhé lidi a co může jeho vnímání a poznávání ovlivňovat
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Etická výchova
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: tužka, pracovní list, internet, text z knihy Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii (str. 14)
Klíčová slova: sebevražda, slavné dny, golden gate

Cíl výuky:

Žáci:

  • formulují své postoje k mapovanému fenoménu,
  • jsou schopni komentovat důležité informace z promítaného filmového materiálů,
  • je jim dán prostor otevřeně mluvit o věcech, které je trápí,
  • získávají přehled o možnostech prevence.

Délka:

45 minut

1) Učitel promítne video nebo rozdá text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“.

2) Učitel se zeptá žáků, která informace z promítnutého videa či textu jim přijde nejpodstatnější a proč? Pokud mezi odpověďmi nepadne fakt, že se GG stal symbolem sebevrahů, učitel toto téma otevře sám. Postupně se ptá, jaké jiné symboly sebevraždy žáci znají (Nuselský most, les sebevrahů v Japonsku, píseň sebevrahů - Smutná neděle, Utrpení mladého Werthera apod.).

3) Žáci se rozdělí do dvoučlenných skupin mají za úkol napsat nejčastější příčiny, které dle nich dovedou člověka rozhodnutí vzít si život.

4) Žáci čtou své odpovědi, učitel doplňuje výklad, viz poznámky pro učitele.

5) Učitel rozdá žákům pracovní list. Zmíní, že výsledky mohou být pouze orientační, že vyplnění dotazníku by mělo sloužit hlavně k zamyšlení se nad svým emočním stavem. Po vyplnění dá učitel prostor těm, kteří se s výsledky chtějí svěřit. Dotazník učitel může vybrat s tím, že na začátku řekne žákům, že podepsat se mohou, jen když chtějí.

6) Učitel společně s žáky společně prohlížejí stránky RIAPSu. Společně s žáky řeší, kam se obrátit v případě kritické situace, samozřejmě může nabídnout i služby školy a lokálních organizací.

Reflexe:

Reflexe probíhá formou průběžné diskuze. Učitel by měl mít celou dobu na paměti, jak citlivé téma s žáky probírá. Ti by neměli být nuceni v žádném případě odpovídat, vše by mělo probíhat na základě dobrovolnosti. Doporučuji aktivitu realizovat ve třídě, kterou už učitel zná a s níž má vytvořený pevnější vztah.

Pracovní listy (pokud jsou podepsané) učitel prostuduje a případně s nimi dál pracuje, tato interakce mezi učitelem a žákem by již měla probíhat soukromě.

Poznámka a zdroje:

Pro učitele:

http://www.cmhcd.cz/dokumenty/brozury/amepra_brozura_03.pdf

Zdroje:

http://www.drnespor.eu/sui3.doc


Kapitolu Sebevražda jako fenomén z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na www.slavne-dny.cz/episode/784415/den-kdy-byla-zahajena-stavba-mostu-golden-gate-5-leden včetně přílohy.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 17. 02. 2015
Zobrazeno: 4214krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VODIČKOVÁ, Tereza. Slavné dny pro SŠ: Sebevražda jako fenomén. Metodický portál: Články [online]. 17. 02. 2015, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/19559/SLAVNE-DNY-PRO-SS-SEBEVRAZDA-JAKO-FENOMEN.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.