Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Rozšiřování Evropské unie

Ikona prakticky

Rozšiřování Evropské unie

Ikona inspirace
Autor: Zastoupení Evropské komise v ČR
Anotace: Tato oblast obsahuje vzdělávací cíle zaměřené na představení procesu a možnosti rozšiřování EU.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry
 2. Gymnázium » Kompetence občanská » promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Mezinárodní vztahy, globální svět » objasní důvody evropské integrace, posoudí její význam pro vývoj Evropy
 2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Mezinárodní vztahy, globální svět » posoudí vliv začlenění státu do Evropské unie na každodenní život občanů, uvede příklady, jak mohou fyzické a právnické osoby v rámci EU uplatňovat svá práva
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Žijeme v Evropě
Klíčová slova: Evropská unie, EU (Evropská unie), občanské vzdělávání

Hlavní vzdělávací cíle:

 • Účastník je schopen identifikovat základní pravidla rozšiřování EU.
 • Účastník si uvědomuje, že rozšiřování EU je otázkou hlubších politických a historických souvislostí.
 • Účastník je schopen kriticky diskutovat problematiku rozšiřování EU.

Abstrakt:

Tato oblast obsahuje vzdělávací cíle zaměřené na představení procesu a možnosti rozšiřování EU. Studenti identifikují základní principy rozšiřování a seznámí se s dosavadním průběhem rozšiřování EU. Na tomto základě studenti porozumí, že rozšiřování EU není jen otázkou formálních pravidel, ale i hlubších politických a historických souvislostí. Zároveň s tím se seznámí s aktuálními otázkami, které se vážou ke stávajícím či potenciálním adeptům na budoucí rozšíření.

Prezentace:

Prezentaci si můžete stáhnout do vašeho počítače. Doporučujeme však spouštět prezentaci z hlavní stránky.

Otázky k zamyšlení:

 • Proč by se měla EU dále rozšiřovat?
 • A měla by se rozšiřovat i o země, které mají jinou sociokulturní historii?
 • Rozhodují o přistoupení nové země pouze splněné podmínky?

Materiály ke stažení:

metodikamateriályprezentace

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výukové moduly o EU.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 10. 12. 2013
Zobrazeno: 6808krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
EVROPSKÉ KOMISE V ČR, Zastoupení . Rozšiřování Evropské unie. Metodický portál: Články [online]. 10. 12. 2013, [cit. 2020-10-01]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/18109/ROZSIROVANI-EVROPSKE-UNIE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.