Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Interaktivní vzdělávací moduly o Evropské...

Ikona prakticky

Interaktivní vzdělávací moduly o Evropské unii pro pedagogy středních škol

Ikona inspirace
Autor: Zastoupení Evropské komise v ČR
Anotace: Osm nových interaktivních vzdělávacích modulů věnujících se aspektům Evropské unie a výchovy k občanství, které jsou připraveny ihned k použití ve výuce! Připraveny jsou pro Vás prezentace, související metodika i materiály do hodiny. Obohaťte Vaši výuku netradičním způsobem
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence komunikativní » s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu
  2. Gymnázium » Kompetence občanská » promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Mezinárodní vztahy, globální svět » rozlišuje funkce orgánů EU a uvede příklady jejich činnosti
  2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Mezinárodní vztahy, globální svět » posoudí vliv začlenění státu do Evropské unie na každodenní život občanů, uvede příklady, jak mohou fyzické a právnické osoby v rámci EU uplatňovat svá práva
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Klíčová slova: globalizace, evropanství, ekonomická krize, evropská integrace, evropské instituce, EU (Evropská unie), ekonomická integrace, rozšiřování EU, Česká republika v EU, historie EU, fungování EU, sociální politika, evropské občanství

Článek je úvodním textem seriálu, který nabízí nové výukové lekce a materiály věnující se aktuálním a kontroverzním tématům spjatým s Evropskou unií. Lekce i materiály jsou koncipované tak, aby vedly studenty k individuálnímu přemýšlení a skupinové diskuzi. Cílem není předkládat hotová řešení a hotové názory, ale pomoci studentům o problémech kriticky přemýšlet z různých úhlů pohledu.

Témata modulů se odvíjí od obav mladých Čechů z budoucí Evropské unie ale i výzev, které jim EU přináší. Osm tematických bloků bylo vybráno jak na základě rozhovorů se studenty středních odborných škol a gymnázií, tak i na základě konzultací s odborníky Masarykovy univerzity.

Veškeré materiály do výuky v podobě prezentací, pracovních textů a metodiky k těmto osmi modulům naleznete na stránkách www.euhrou.cz a v seriálu s názvem Výukové moduly o EU, jehož součástí je i tento úvodní článek.

K tomuto tématu proběhlo na Metodickém portálu RVP.CZ v listopadu 2013 online setkání (webinář):

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výukové moduly o EU.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 18. 11. 2013
Zobrazeno: 5449krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
EVROPSKÉ KOMISE V ČR, Zastoupení . Interaktivní vzdělávací moduly o Evropské unii pro pedagogy středních škol. Metodický portál: Články [online]. 18. 11. 2013, [cit. 2020-09-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/18095/INTERAKTIVNI-VZDELAVACI-MODULY-O-EVROPSKE-UNII-PRO-PEDAGOGY-STREDNICH-SKOL.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.