Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Výuka > Matematika a její aplikace > Výuka matematiky v jazykově a kulturně heterogenních...

Ikona informativni

Výuka matematiky v jazykově a kulturně heterogenních třídách

Autor: Jitka Altmanová
Spoluautor: PhDr. Jitka Tůmová --
Anotace: Proces začleňování zvyšujícího počtu žáků-cizinců na českých školách s sebou nese spoustu problémů – jazykových, obsahových i kulturních. Příliv migrantů do vyspělejších částí světa staví vzdělávací instituce před řadu výzev, a to včetně problémů s tím, jak nově příchozí školou povinné děti a mládež integrovat do místních škol.
Klíčová slova: příklady dobré praxe, matematika, , čeština pro žáky cizince, zkušenosti ze zahraničí
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Proces začleňování zvyšujícího se počtu žáků-cizinců na českých školách s sebou nese spoustu problémů: jazykových, obsahových i kulturních. Příliv migrantů do vyspělejších částí světa staví vzdělávací instituce před řadu výzev, a to včetně problémů s tím, jak nově příchozí školou povinné děti a mládež integrovat do místních škol.

V mnoha zemích, i když to není vždy pravidlem, neumějí nově příchozí děti jazyk výuky. V průměru trvá čtyři roky, než takový žák získá jazykové schopnosti srovnatelné s vrstevníky ve třídě. Kromě toho má ale žák za sebou vzdělání v jiné zemi, jehož obsah není vždy známý. Lišit se mohou nejen tematické celky, se kterými se žáci ve škole seznámili, ale také metody a způsoby práce v hodinách.

Velkým problémem také může být spolupráce rodičů se školou. I na tuto oblast je třeba se zaměřit a snažit se vztah mezi rodiči-přistěhovalci a školou i učiteli rozvíjet a vylepšovat. Je také třeba počítat s tím, že rodiče nebudou umět svým dětem pomáhat při domácí přípravě, a toto znevýhodnění dětí cizinců také v přípravě hodin a práce zohledňovat.

Autory materiálu jsou Antonín Jančařík, Hana Moraová a Jarmila Novotná (PedF UK). Materiál vznikl pod vedením Jitky Tůmové a Jitka Altmanové  v rámci úkolu NÚV Čeština pro žáky-cizince v lednu 2016. Text odkazuje na celou řadu výzkumů, šetření a dalších zdrojů, které zde vzhledem k rozsahu nemohly být zmíněny. Obsahuje také ukázky úloh, testů nebo úprav a další příklady ze zahraničí. Kompletní verze je v příloze.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 01. 02. 2016
Zobrazeno: 3661krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ALTMANOVÁ, Jitka. Výuka matematiky v jazykově a kulturně heterogenních třídách. Metodický portál: Články [online]. 01. 02. 2016, [cit. 2020-07-13]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVB/20689/VYUKA-MATEMATIKY-V-JAZYKOVE-A-KULTURNE-HETEROGENNICH-TRIDACH.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.