Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Europass otevírá dveře ke studiu a práci v Evropě
Odborný článek

Europass otevírá dveře ke studiu a práci v Evropě

28. 2. 2011 Odborné vzdělávání
Autor
PaedDr. Miroslava Salavcová
Spoluautoři
Mgr. Irena Palánová
Mgr. Dagmar Maňásková

Anotace

Evropští žáci, studenti i občané dnes mají možnost studovat a pracovat kdekoli v Evropě. Mohou plně využít své vzdělání a kvalifikaci bez ohledu na to, kde a jak je získali. Aby se mohli svým vzděláním nebo kvalifikací prokázat, měli by mít k dispozici takové dokumenty, kterým snadno porozumí školy, pracovní agentury i zaměstnavatelé v jakékoli zemi. Klíčem k porozumění, co absolvent umí, se v EU stala tzv. transparentnost kvalifikací a kompetencí. Europass vznikl jako nástroj zlepšující srozumitelnost odborných kvalifikací, kompetencí (znalostí, dovedností a schopností), výsledků studia a pracovních zkušeností. O Europassu se někdy mluví také jako o jednotném portfoliu Europassu, který sdružuje pět dokumentů dokládajících osobní kompetence, jazykové znalosti, dosažené vzdělání a kvalifikaci a také pracovní zkušenosti. Europass je prvním evropským souborným dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech. Není oficiálním certifikátem či cestovním dokladem, pouze přináší souhrnný popis kvalifikace daného občana. Tím usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci nebo mezi žáky a studenty a vzdělávacími institucemi v celé Evropské unii i dalších zemích.

1. Úvod

Evropští žáci, studenti i občané dnes mají možnost studovat a pracovat kdekoli v Evropě. Mohou plně využít své vzdělání a kvalifikaci bez ohledu na to, kde a jak je získali. Aby se mohli svým vzděláním nebo kvalifikací prokázat, měli by mít k dispozici takové dokumenty, kterým snadno porozumí školy, pracovní agentury i zaměstnavatelé v jakékoli zemi.

Představte si např. potvrzení jazykových znalostí ze školy vyjádřené známkou na vysvědčení. Co vám to napoví? Umí se takto ohodnocený člověk domluvit s někým v daném jazyce po telefonu? Umí v něm také napsat dopis? Nebo si představte výuční list, maturitní vysvědčení apod., to vše v doslovném oficiálním překladu. Jak se potenciální zaměstnavatel v jiné zemi EU dozví, co takto kvalifikovaný absolvent opravdu umí? Klíčem k takovému porozumění se v EU stala tzv. transparentnost kvalifikací a kompetencí.

V rámci Evropské unie byla v posledních deseti letech testována řada nástrojů s cílem pomoci občanům EU lépe informovat o svém dosaženém vzdělání, kvalifikaci a svých kompetencích. Na konci roku 2004 bylo vydáno Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004 o jednotném rámci Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (Europass). Europass vznikl jako nástroj zlepšující srozumitelnost odborných kvalifikací, kompetencí (znalostí, dovedností a schopností), výsledků studia a pracovních zkušeností. O Europassu se někdy mluví také jako o jednotném portfoliu Europassu, který sdružuje pět dokumentů dokládajících osobní kompetence, jazykové znalosti, dosažené
vzdělání a kvalifikaci a také pracovní zkušenosti.

Europass je prvním evropským souborným dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech. Není oficiálním certifikátem či cestovním dokladem, pouze přináší souhrnný popis kvalifikace daného občana. Tím usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci nebo mezi žáky a studenty a vzdělávacími institucemi v celé Evropské unii i dalších zemích. Rozhodnutí o využívání Europassu nabylo účinnosti 1. ledna 2005 a je závazné pro všechny členské státy EU. Pro tyto účely také vzniklo jednotné evropské logo Europassu (viz obrázek).

2. Dokumenty Europassu

2.1 Základní informace

Národní centrum Europass ČR koordinuje vydávání všech pěti dokumentů Europassu, což v ostatních evropských státech ještě stále není zcela běžné. Občané České republiky mohou získat všechny dokumenty již od roku 2005:

- Europass – životopis (osobní a profesní kompetence)
- Europass – jazykový pas (jazykové znalosti)
- Europass – mobilita (zkušenosti s mezinárodní mobilitou)
- Europass – dodatek k osvědčení (pro doklady o středoškolském vzdělání)
- Europass – dodatek k diplomu (pro vysokoškolské diplomy a diplomy VOŠ)

K tomuto souboru dokumentů poskytuje NCE ČR desky Europassu, které jsou jednotné v celé EU. Kde se s Europassem setkáte?

Europass se používá v 33 evropských zemích:

- 27 členských zemí EU
- země ESVO/EHP: Norsko, Lichtenštejnsko, Island
- Chorvatsko, Turecko, Makedonie (bývalá jugoslávská republika Makedonie)

Europass si mohou pořídit i státní příslušníci dalších zemí, kteří mají bydliště v EU. Kdo může Europass využívat?

- žáci
- studenti
- uchazeči o práci
- zaměstnavatelé
- vzdělávací instituce
- zaměstnanci
- kariéroví poradci, orgány uznávající odborné kvalifikace
- úřady práce

Celý text článku naleznete v příloze.


r

Materiál byl poskytnut zdarma Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe, s. r. o.
z publikace Poradce k volbě povolání.


Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1.27 MB
PDF
Europass otevírá dveře ke studiu a práci v Evropě

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PaedDr. Miroslava Salavcová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Jiné vzdělávací obory obecně