Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Informujeme > Aktuální témata > Co se v mládí nenaučíš, ve stáří si tě najde...

Ikona informativni

Co se v mládí nenaučíš, ve stáří si tě najde … aneb Gramotnost.CZ

Autor: Nikola Křístek
Anotace: Článek popisuje vzdělávací nabídku pro rodiče a prarodiče předškolních a školních dětí v oblasti finanční a zdravotní gramotnosti, která vychází z osvědčených metodik určených původně dětem - Rozumíme penězům a Zdravá abeceda.
Klíčová slova: rodiče, spolupráce školy s rodiči, finanční gramotnost, prarodiče, zdravotní gramotnost
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

V moři vzdělávání se pravidelně zvedají vlny aktuálních témat. Při eskalaci společenských problémů, jako je třeba zadluženost domácností provázená exekucemi nebo dramatický nárůst nadváhy a obezity v celé populaci, halasí politici i média “Ministerstvo chce naučit školáky zacházet s penězi” či “Naučme žáky netloustnout”. Je dobře, že se někdo snaží. Je špatné věřit tomu, že to stačí.

Známý paradox říká, že i nejrychlejší běžec, Achilles, nemůže nikdy dohonit želvu, která jde kus před ním. Ve chvíli, kdy doběhne na místo, kde byla želva, je želva zase o kousek dál. Bude-li někdo chtít uvěřit, že Achilles opravdu nemá šanci, vystavuje se riziku, že bude ostatním pro smích. Když ale do příměru dosadíme namísto Achillea rychlé změny v praktickém životě a namísto želvy si představíme školní přípravu, neměli bychom si už tolik fandit. Želva totiž Achillea asi nikdy nedohoní.

Pokud chceme pomáhat řešit problémy moderních domácností tak, že je budeme vzdělávat, potřebujeme vzdělávat zejména ty, kteří nesou odpovědnost za rozhodování - tedy dospělé. Dnešní rodiče a prarodiče žijí ve světě, na který je škola nepřipravovala. Na této myšlence vzniklo partnerství občanského sdružení AISIS, které již řadu let přináší inovace do školního vzdělávání, a Unie center pro rodinu a komunitu, zastřešující organizace především rodinných a mateřských center.

AISIS nabídl metodiku Rozumíme penězům (finanční gramotnost pro základní školy) a Zdravá abeceda (prevence nadváhy a obezity v mateřských školách) a pomocí dalšího partnera, Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK, ji upravil pro rodiče a prarodiče školních dětí. Unie center zajistila více než čtyřicítku Center učení v deseti krajích ČR, kde se během sedmiměsíční kampaně odehrálo přes 300 kurzů pro více než dva a půl tisíce účastníků v produktivním věku.

Na portálu Gramotnost.CZ jsou témata finanční a zdravotní gramotnosti nabízena i ve formě testů, e-learningu a webinářů. Vzdělávání bylo poskytnuto bezplatně, protože projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.

Díky existenci tohoto portálu a sítě Center učení (kam se vedle rodinných a mateřských center zařadily i některé mateřské a základní školy) se zvyšuje účinnost obou školních programů: Rozumíme penězům a Zdravá abeceda. Učitelé si totiž často (právem) povzdechnou “...tohle by ale měli umět hlavně rodiče”. Namísto povzdechu však může tato věta zaznít jako výzva: “Pokud tohle zvládnou děti ze základní nebo dokonce mateřské školy, není čas na výmluvy. Jestli to se svým životem myslíte vážně, začněte se učit jej řídit. Ano, jste vrženi do mraků a proměnlivých větrů. Nemůžeme vám nabídnout pevnou zem, ale můžeme vám poskytnout řiditelný padák. Vaše děti se na nejistou budoucnost pomalu připravují … a jak dopadnete vy?”

Do Center učení jistě nezamíří podstatná většina rodičovské veřejnosti. O vzdělávání, které přímo nesouvisí s udržením a zvyšováním profesních kompetencí, není mezi českými dospělými výrazný zájem. Není ani rozumné předpokládat, že prosté osvojení si informací, postupů nebo i návyků nutně vede k úplnému zvládnutí životních problémů. Nicméně několik (jednotek) tisíc dospělých uživatelů vzdělávací nabídky Gramotnost.CZ má lepší výchozí situaci než ti, kteří doufají, že to s nimi “nějak dopadne samo”.

AISIS a Unie center proto budou v nabídce vzdělávání dospělých pokračovat i po skončení financování projektu z evropských zdrojů. Připravují doplnění stávající tematické nabídky ve finanční a zdravotní gramotnosti a vedle toho pracují na zpřístupnění dalších oblastí, které se nabízejí školním dětem, ale ne už jejich rodičům a prarodičům. Šanci na lepší život si zaslouží i oni.


Projekt Finanční a zdravotní gramotnosti pro veřejnost realizuje partnerství AISIS, o.s, Unie center pro rodinu a komunitu a FF UK Praha. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 14. 11. 2013
Zobrazeno: 4718krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KŘÍSTEK, Nikola. Co se v mládí nenaučíš, ve stáří si tě najde … aneb Gramotnost.CZ. Metodický portál: Články [online]. 14. 11. 2013, [cit. 2020-05-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZIB/18041/CO-SE-V-MLADI-NENAUCIS-VE-STARI-SI-TE-NAJDE-…-ANEB-GRAMOTNOSTCZ.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.