Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Činnostní metody jsou účinné i na cestě k...

Ikona prakticky

Činnostní metody jsou účinné i na cestě k abstraktnímu myšlení

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Helena Havlíčková
Anotace: Abstraktní myšlení u mladších žáků se postupně vyvíjí. Příspěvek nabízí několik možností, jak přes činnostní aktivity v angličtině přispět k jeho vývoji.
Podpora výuky jazyka: Angličtina
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: smart board, tkaničky
Klíčová slova: číslovky, abstraktní myšlení, činnostní aktivita, písmena, tvary

Našli jste na internetu stránky, které nabízejí procvičování číslovek s mladšími žáky? Skvělé! S nimi se číslovky v angličtině budou učit jedna radost. Stránky jsou plné barevných nápadů, jak cvičit číslovky v angličtině. Ale ani současná klikající generace nevydrží celou vyučovací hodinu jen u těchto stránek. Je vhodné hodinu zaplnit dalšími kognitivně stimulujícími aktivitami. Činnosti v hodině se musejí obměňovat, protože dětský věk s sebou přináší limitovaný rozsah soustředěné pozornosti. Samozřejmě, že s každým rokem věku se délka možného soustředění prodlužuje. Na počátku školní docházky můžeme počítat asi se čtvrthodinou soustředění. Je tedy na učiteli, aby naplnil svou vyučovací hodinu takovým sledem činností, aby zájem žáků neupadal. Děti vlastně přesně vědí, co chtějí, a zhusta učiteli svá přání bez obalu sdělují: „Pančelko, mě už to nebaví.“ Od starších žáků takové upřímné sdělení nebývá časté. Není na místě, aby se učitel cítil popuzen. Naopak, žákovské reakce jsou zpětnou vazbou pro učitele a pomáhají mu v organizaci hodiny a při anticipaci problémů. Co tedy mladší žáci chtějí a co při výuce potřebují? Tvořit věci, hovořit o nich, zpívat, hrát si, manipulovat s věcmi, s obrázky …, objevovat svět všemi smysly. Kdosi moudrý řekl, že zatímco dospělí mají jen 7 divů světa, v očích dětí jsou jich miliony. Učitel jen s dětmi kráčí bludištěm milionů zázraků a pomáhá objevovat a porozumět. Na této cestě děti chybují, ale málokdy se chyb na rozdíl od dospělých předem obávají. Nepotřebují kritiku, spíše potřebují dobré příklady a modely.

Vraťme se tedy k číslovkám, které na barevných stránkách internetu vypadají tak atraktivně. My už ale víme, že budou atraktivní jen několik minut. Zapojili jsme hlavně zrak. Teď zkusme zapojit ještě hmat a s ním trénink jemné motoriky. Následující nabízené aktivity se autorce osvědčily a věří, že osvěží výuku i možným učitelům čtenářům.

Tkaničky

Připravíme si už odložené, ale čisté tkaničky do bot. Stejně dobře poslouží asi 40–50 cm silnějšího měkkého motouzu, pletací příze nebo šňůry, která kdysi byla uchem papírové tašky z obchodu. Každý žák má jednu tuto hadovitou pomůcku.

tkaničky
Tkaničky
Autor © Helena Havlíčková

Číslovky - Poslouchej a udělej (Listen and do)

Učitel diktuje anglická čísla od jedné do devíti, žáci na lavici tvarují tkanici do žádaného čísla. Poté už mohou pracovat samostatně ve dvojici, kde si roli diktujícího střídají.

Následují dvojciferné číslovky. Zde nastane spolupráce ve dvojici, protože každý z žáků může svou tkaničkou ilustrovat jen grafickou polovinu číslovky.

Číslovky – Podívej se a udělej (Look and do)

Vhodné webové stránky nabízejí zobrazení různého počtu stejných objektů. Promítněme tedy např. pět rybiček, žáci pak vytvoří tkaničkovou pětku a přečtou ji anglicky. Místo obrazovky se nabízí využití magnetické tabule nebo si zručný učitel poradí tím, že obrázky sám před očima dětí nakreslí.

Písmena – Listen and do, spelling

Obdobný diktát ve frontální formě nebo ve dvojicích či ve skupinách můžeme aplikovat na písmena. Trénujeme hlavně písmena, která mají v angličtině jiný název než v češtině. Např. J, H, P, …

Geometrické tvary

Základní geometrické tvary (circle, square, triangle, star) je možno rovněž tvarovat pomocí tkaniček.

Zjednodušené obrázky

Právě proto, že obrázky budou zjednodušené, budou apelovat na dětskou fantazii a dosavadní zkušenost. Tkaničkové obrázkování může aktivizovat i dávnější slovní zásobu. Např.: heart, apple, ball, boat, pear, bird, egg, fish, flower, hat, house, …

Ve všech výše nabízených možnostech můžeme teď postupovat z opačné strany. Žák/žáci číslovku/písmeno/tvar v tichosti vytvoří, druhý ve dvojici nebo ostatní ve skupině pojmenují anglicky. Samozřejmě, že slova mohou být napsána na kartičkách a lze je přiřazovat (matching). Buď společně nebo intenzivněji v malých skupinách, či dvojicích.

Tvoříme spojení (chunks)

Jedna dvojice vytvoří z tkaniček číslici jedna + obrázek. Druhá dvojice má za úkol pojmenovat. Např. One ball.

Pokud budeme chtít trénovat množné číslo s číslovkami vyššími než jedna, bude vhodné pracovat ve trojicích. Třetí zúčastněný bude mít zodpovědný úkol připojit tkaničkové S, pokud usoudí, že je třeba tvaru množného čísla. Lze doporučit předepsat na tabuli či obrazovku jen slova, která nevyžadují zakončení –es.

Sčítání (eventuálně odčítání)

Trojice nebo větší skupina bude vhodnější, pokud zkusíme jednoduché příklady. Dva žáci vytvarují dvě čísla. Třetí je sečte a sdělí výsledek, eventuálně jej může vytvarovat. Může proběhnout jednoduchý dialog:

A + B: How much is two and three?

C: Two and three is five.

Protože chceme u dětí podpořit vývoj abstraktního a logického myšlení, je vhodné zařazovat manipulační činnosti s konkrétními předměty. Vizuální nabídku konkrétních předmětů mohly nabídnout internetové stránky. Naším tkaničkováním jsme počet předmětů převedli do abstraktního symbolu, číslovky. Díky zapojení pohybu vytváříme mentální obraz a teprve později můžeme očekávat, že bude stačit pouhé slovo.

Poznámka:
K další inspiraci a obohacení výše zmíněných aktivit se osvědčují následující internetové stránky:

http://www.ixl.com/

Nabízejí obrázky předmětů z dětského světa v nejrůznějších počtech. Vybízejí k pojmenování i k počítání. Spojují tak angličtinu s matematikou. Předkládají inspirativní úkoly k logickému přemýšlení žáků. Vše je utříděno podle úrovně žáků. Pro žáky jsou přitažlivé svou barevností, nápaditostí a interaktivním přístupem.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 11. 03. 2011
Zobrazeno: 6223krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HAVLÍČKOVÁ, Helena. Činnostní metody jsou účinné i na cestě k abstraktnímu myšlení. Metodický portál: Články [online]. 11. 03. 2011, [cit. 2020-10-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/9677/CINNOSTNI-METODY-JSOU-UCINNE-I-NA-CESTE-K-ABSTRAKTNIMU-MYSLENI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 11. 03. 2011 13:54
Autorka popisuje konkrétní náměty do výuky, nápadité využití tkaniček v hodinách anglického jazyka (i matematiky). Inspiraci nabízí i uvedené internetové stránky.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 11. 03. 2011 13:54
Příspěvek je plný zajímavých nápadů. Spousta učitelů zde najde inspiraci pro svoji práci. Děti jistě ocení zakomponování těchto stimulujících aktivit do hodin výuky.
1.Autor: Mgr. Lenka ŘíhováVloženo: 11. 03. 2011 19:35
děkuji za inspiraci, vyzkouším
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.