Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Čeština pro žáky-cizince: 3 – Školní tří...

Čeština pro žáky-cizince: 3 – Školní třída

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Věra Kašajová
Spoluautor: Ivana Kašparová
Příspěvek obsahuje základní slovní zásobu v 10 obrázkových kartách k tématu Školní třída. Karty také mohou sloužit k procvičování časování slovesa MÍT a k nácviku jednoduché větné konstrukce s předložkami v, na, u.

Cílem tohoto příspěvku je naučit žáky-cizince základní slovní zásobu, která se týká školní třídy. Je vybráno pouze deset slov, ale během vyučovacích hodin je potřeba pracovat s větší slovní zásobou a se slovesy být a mít. Žáci by po zvládnutí slov z těchto 10 přiložených karet, které na sebe obsahově navazují, měli ovládat časování slovesa mít a osvojit si základní slovní zásobu uvedeného tématu. Jednotlivé karty jsou seřazeny takto: škola, učitel/učitelka, tabule, lavice, židle, učebnice, sešit, tužka, pravítko, penál.

Cílová skupina: žáci-cizinci, začátečníci

Časový nárok: Časová náročnost závisí na znalostech českého jazyka u žáků-cizinců. Časové rozpětí je asi 20 až 30 minut.

Příprava

Před výukou je potřeba nachystat si obrázky se slovní zásobou týkající se školní třídy. Je nutné zajistit kopie jednotlivých karet dle počtu žáků, aby každý z nich mohl pracovat samostatně s vlastní kartou.

Metodika

Je důležité, aby žáci–cizinci již ovládali časování slovesa být. Používání tohoto slovesa s novým lexikem v tomto tématu je pak využitelné při tvoření jednoduchých slovních spojení a vět. Pokud žáci sloveso být ještě neovládají, zaměřte se nejprve na zvládnutí tohoto slovesa. Slovesa být a mít jsou první slovesa, která by měli žáci-cizinci ovládat. Aktivity týkající se školní třídy jsou velmi jednoduché a variabilní, aby každý učitel mohl pracovat s jednotlivými kartami dle své vlastní kreativity. Ve všech kartách v části kreslení mohou žáci-cizinci dokreslit chybějící body ze základního obrázku nebo vymalovat, co určí učitel v návaznosti na probírané učivo.

Karta č. 1ŠKOLA  

Karta slouží k naučení se časování slovesa mít. U básničky, kterou čteme společně, je vhodné vysvětlit význam, případně i tvoření zdrobnělin u podstatných jmen.

Karta č. 2UČITEL/UČITELKA

U podstatného jména učitel/učitelka můžeme vysvětlit rodové rozlišení – mužský a ženský rod. V poslední aktivitě mohou žáci zakroužkovat pravdivost věty, ilustraci vybarvit nebo větu přepsat.

Karta č. 3TABULE

Básničku se žáci naučí číst a mohou pak do obrázku kreslení přepsat písmena z básničky.

Karta č. 4LAVICE  

Zde můžeme s žáky procvičit skloňování slova lavice – obdobně se skloňují i slova židle a tabule, která jsou v následujících kartách. V poslední aktivitě mají žáci za úkol poskládat z předepsaných písmen správně slova: škola, tabule, lavice, učitelka. Dále je mohou přepsat psacím písmem a vymyslet ze slov, která už znají, přesmyčky pro spolužáky.

Karta č. 5ŽIDLE

Zde můžeme s žáky procvičit skloňování slova židle – připomenout si podobu se skloňováním slova lavice. Poslední aktivita slouží ke zopakování zdrobnělin. Nejprve společně přečtěte větu, poté zkontrolujte pochopení významu věty, žáci pak nakreslí ilustraci a naučí se větu zpaměti. Někteří žáci .pracují v tomto případě také s gesty. Chodí po třídě a ukazují, o čem mluví. Můžeme také pracovat se slovy, která už žáci znají (škola, hruška, atd.)

Karta č. 6UČEBNICE

Můžeme zde procvičit skloňování slova učebnice – připomenout si podobu se skloňováním slova lavice a židle V poslední aktivitě žáci identifikují již známá slova, pak si je vypíšou.

Karta č. 7SEŠIT

Na této kartě můžeme procvičit předložky, se kterými se již žáci seznámili v předchozích hodinách. V poslední aktivitě žáci do připravené mřížky vepisují slova, která znají. Cílem je vytvořit vlastní slovní mřížky.

Karta č. 8TUŽKA

Podle básničky, kterou se naučíme číst, vybarvíme obrázek na 1. straně.

Karta č. 9PRAVÍTKO

V poslední aktivitě mají žáci za úkol zakroužkovat/vybarvit obrázky, které odpovídají slovům z předepsané  věty. Dále mají vymyslet/nakreslit jiné dvojice slov, které mají shodné zakončení slov (shodnou koncovku, případně příponu) a která se rýmují.

Karta č 10PENÁL

Na této kartě vyučující může vysvětlit význam slov penál – pouzdro. V poslední aktivitě si můžeme vybrat, co do  penálu nepatří (svačina!). V aktivitě kreslení pak žák může vybarvit ty věci, které už zná. 

Reflexe

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že výuka tohoto tématu je velmi příjemná. Nepoužívám pouze obrázky, ale využívám vše, co ve třídě žáci kolem sebe vidí. Žáci se slovní zásobu učí velmi rádi, mají rádi obrázky spojené s textem. Vizuální kontakt ve spojení s novým slovem je velmi podstatnou částí výuky žáků–cizinců. V každé hodině používám pouze jednu kartu, protože nechci žáky odradit stejnými či podobnými aktivitami. Psací písmo je nedílnou součástí výuky českého jazyka pro žáky–cizince na 1. stupni, proto využívám každou hodinu k procvičení a zopakování psacího písma. Tyto karty, které jsou vytvořeny v tiskací podobě,  můžete využívat také hojně k přepisování.

 

Příloha – 10 karet

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf225 kBUčitel/učitelka
pdf225 kBPenál
pdf150 kBŠkola
pdf130 kBTabule
pdf119 kBLavice
pdf117 kBŽidle
pdf180 kBUčebnice
pdf141 kBSešit
pdf155 kBTužka
pdf173 kBPravítko
pdf60 kBCitace
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek