Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > TQM - Total Quality Management

Ikona teoreticky

TQM - Total Quality Management

Ikona odbornost
Autor: Zuzana Maťašová
Anotace: TQM je metoda, která nabízí alternativní a přínosnou možnost při rozvoji školy.
Téma příspěvku:Autoevaluace školy
Klíčová slova: TQM, Total Quality Management
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Pro školu je nesmírně důležité poznat další možnosti svého rozvoje a vědět, jak je použít. Vyplývá to i z autonomie školy, která musí čelit konkurenci. Prvním krokem může být zlepšení vedení školy, které bude motivovat všechny její elementy ke zdokonalení. Na to je potřebný vhodný model řízení školy, prostřednictvím kterého se dají hodnotit, plánovat i řešit problémy. O tom, jak je důležité poznat své silné a slabé stránky, mohou vypovídat ředitelé, kteří podstoupili studium takzvaného TQM modelu řízení. Za touto zkratkou se skrývá systém komplexního manažerství kvality - Total Quality Management, který lze uplatnit i ve škole. Učí ji chovat se tržně.

TQM je prostředek na zajištění kvality ve vzdělávání používaný vzdělávacími organizacemi u nás i ve světě. Jeho principem je "Dělat správné věci správně":

  • DĚLAT SPRÁVNÉ VĚCI - poskytnout žákům vzdělání, které jim umožní zapojení do světa práce - učit to, co vyžaduje trh.
  • DĚLAT VĚCI SPRÁVNĚ - nepřetržitě zlepšovat vzdělávací procesy.

Podle TQM je vždy lepší udržovat kvalitu již od začátku výrobního procesu než později odstraňovat nedostatky. Kvalitu považuje za nepřetržitý proces, který stojí na vzdělávání.

Ve škole samozřejmě nelze spoléhat jen na náhodné úspěchy. Kvalita školy musí být řízená a vycházet z vnitřního hodnocení. Cílem je zjistit, kam škola směřuje, rovněž tak i hledat odpověď na otázku "Jak dál?".

Struktura

TQM ve škole staví na pěti následujících pilířích:

  • Sdílení cílů.
  • Poznání zákazníků (přičemž za zákazníky považují stát, komunitu, žáky, rodiče, učitele, ale i další zaměstnance školy).
  • Nadřazenost úlohy týmu.
  • Velké cíle (ovšem reálné a dosažitelné).
  • Efektivní zpětná vazba.
Správný cyklus manažerství kvality
1. Správný cyklus manažerství kvality

TQM model pomáhá škole zpracovat její vlastní pravidla a pokaždé by měl probíhat za účasti všech zaměstnanců. Ukazuje nové myšlení, které vyžaduje ztotožnění se všech zaměstnanců s cíli a kvalitou. Ředitel by měl být členem pracovního týmu a partnerem pro učitele, stejně jako jsou učitelé partnery a spolupracovníky žáků.

Při realizaci těchto principů je ústřední postavou člověk. Proto úspěch závisí na motivaci lidí, jejich dalším vzdělávání a zabezpečení podmínek pro týmovou práci. Kvalitu vytvářejí lidé.

Filozofie TQM je založená na důvěře, kterou můžeme přijmout, nebo odmítnout. Nemůže fungovat bez vnitřního přesvědčení a vyžaduje spolupráci týmu, neboť se nedá realizovat jako nařízení. Základním principem je sebehodnocení.

Při sebehodnocení školy můžeme hodnotit:

  • vnitřní prostředí školy, které dokážeme ovlivnit;
  • vnější prostředí, které můžeme ovlivnit jen nepřímo nebo vůbec.

Mezi nejznámější techniky hodnocení vnitřního a vnějšího prostředí, používané v TQM, patří tzv. marketingový audit a SWOT analýza, jež poskytují škole širokou škálu informací, které může využít pro stanovení vize jako pozitivního zobrazení budoucnosti. Právě vize má školu inspirovat k samostatnosti a tvořivosti.

Při uplatňování TQM modelu by měl ředitel vědět, na koho se může spolehnout, kdo ho podpoří a kdo nikoli. Kvalitní výsledky se dají očekávat až po pěti letech tvrdé práce.

Postup při zavádění

Postup při zavádění a uplatňování komplexního manažerství kvality (TQM) může mít tuto podobu:

Obr.
2. Obr.

 

Certifikace a proškolení

Uplatňování TQM modelu v praxi nezahrnuje žádnou certifikaci.

V ČR přijaly tento model hlavně firmy se zahraniční účastí. Ve školství se uplatňovala již od roku 1996 v rámci kurzu Management a ekonomika škol, pod vedením PaedDr. Ludvíka Egera, CSc. V dnešní době zajišťuje další vzdělávání v TQM modelu řada organizací.

Citace a použitá literatura:
[1] - ALBERT, A. TQM manažérstvo kvality v škole. Dunajská Streda : Lilium Aurum, 2001.  
[2] - BERAN, V. Jak si udělat školu na míru. Praha : STROM, 1996.  
[3] - CHLEBEK, V. Vlastní hodnocení školy. Plzeň : PC Plzeň, 1999.  
[4] - CHLEBEK, P. Komunikace mezi školou a rodiči. Plzeň : PC Plzeň, 1999.  
[5] - EGER, L. et al. Strategie rozvoje školy. CECHTUMA s.r.o., 2002. ISBN 80-903225-6-5. 
[6] - EGER, L. Diagnostika image školy. Pedagogická orientace, 2002.  
[7] - EGER, L. Strategické plánování rozvoje školy. Učitelské listy č. 2, Příloha pro ředitele, 2003.  
[8] - EGER, L. Je vaše strategie v souladu s kulturou vaší školy?. Učitelské listy. 2002, roč. 9, č. 9, s. 12 - 13., 2002.  
[9] - EGER, L. Jak by měla vize školy vypadat?. Učitelské listy, č. 4, Ředitelské listy, 2003.  
[10] - EGER, L. Ředitelé škol jako manažeři, jejich řídící styly a role v týmové práci.  
[11] - BREJCHA, M. Manag 2000 - Management Generaly. Mariánské Lázně : Hospodářská akademie Cheb, 2000.  
[12] - EGER, L. Školský management - krize nebo rozcestí? . Učitelské listy, Příloha pro ředitele, 2000.  
[13] - EGER, L. Ředitel školy jako manažer a jeho příprava. Učitelské listy, 1999.  
[14] - EGER, L. Školský management. Moderní řízení, 1998.  
[15] - EGER, L. Hodnocení ředitelů škol.  
[16] - MALACHOVÁ, A. Obec a škola . Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1998.  
[17] - FISCHER, W. A; SCHRATZ, M. Vedení a rozvoj školy. Brno : Paido, 1997.  
[18] - MAREŠ, J. Sociální klima školy. In: Vedení školy. Praha : Raabe, 1999.  
[19] - NEZVALOVÁ, D. Kvalita ve škole. Olomouc : Univerzita Palackého,  
[20] - NEZVALOVÁ, D. Řízení kvality. Praha, 1999.  
[21] - OBDRŽÁLEK, Z. Vplyv managementu školy na vytváranie školskej kultúry a klímy. Pedagogická revue, 1998.  
[22] - ROUPEC, P. Vedení školy. Autoevaluace. Praha, 1997.  
[23] - RÝDL, K. et al. Sebehodnocení školy. Praha : Strom, 1998.  
[24] - RÝDL, K. Cesta k autonomní škole. Praha : STROM, 1996.  
[25] - OBST, O. Základy školského managementu pro učitele. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 1998.  
[26] - POL, M.; LAZAROVÁ, B. Spolupráce učitelů - podmínka rozvoje školy. Praha : Agentura STROM, 1999.  
[27] - ZELINAOVÁ, M. et al. vořivost riaditeľa a pracovná klíma v škole. Pedagogická revue, 1993.  
[28] - ROGERS, G.; BADHAM, L. Evaluation in the management cycle. In: Bennett, N. (ed): Improving educational management through research and consultancy. London, 1994.  
[29] - CALDWELL, B. Y; SPINKS, Y. M. The Self-Managing School. The Falmer Press, 1991.  
[30] - BRENT, D.; ELLISON, L. School development planning. Longman group, 1992.  
[31] - MURGATROYD, S.; MORGAN, C. Total Quality Management and the School. Buckingham : Open University Press, 1994.  
[32] - PREDY, M. Managing the Effective School. London : Paul Chapman Publishing, 1993.  
[33] - SALLIS, E. Total Duality Management in Education. London : Kagan Page Limited, 1993.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 04. 10. 2006
Zobrazeno: 24168krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MAŤAŠOVÁ, . TQM - Total Quality Management. Metodický portál: Články [online]. 04. 10. 2006, [cit. 2020-08-11]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/934/TQM---TOTAL-QUALITY-MANAGEMENT.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.