Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Literatura k hodnocení žáků

Ikona teoreticky

Literatura k hodnocení žáků

Ikona odbornost
Autor: VÚP Praha
Anotace: Vzhledem k tomu, že se problematika hodnocení za posledních 15 let velmi změnila, neuvádíme v seznamu u nás dostupné literatury tituly vydané před rokem 1990. Seznam budeme průběžně aktualizovat.
Téma příspěvku:Hodnocení žáků

Vzhledem k tomu, že se problematika hodnocení za posledních 15 let velmi změnila, neuvádíme v seznamu u nás dostupné literatury tituly vydané před rokem 1990. Seznam budeme průběžně aktualizovat.

Bloom, B; Hastings J, T; Madhaus G. F.: Handbook on Formative and Summative Evaluation on Student Learning. New York: McGraw Hill, 1971.
Cangelosi, J. S.: Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 1994.
Čapek, R.: Odměny a tresty ve školní praxi. Praha: Grada 2008.
Číhalová, E., Mayer, I.: Klasifikace a slovní hodnocení, Praha: Agentura STROM 1997.
Formative Assessment. Paris: OECD, 2005.
Chobotová, H., Rubešová, J., Žáková, M.: Hodnocení a klasifikace žáků, Praha: VÚP 1992.
Kalhous, Z.; Obst, O. a kol.: Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.
Kohoutek, R.: Metoda pozorování a hodnocení žáka. Brno: Cerm, 1997.
Kolář, Z., Navrátil, S. - Šikulová, R.: Školní hodnocení a jeho současné problémy. Ústí nad Labem: PedF UJEP, 1998.
Kolář, Z., Šikulová, R.: Hodnocení žáků, Praha: Grada, 2005.
Košťálová, H., Miková, Š, Stang, J.: Školní hodnocení žáků a studentů sezaměřením na slovní hodnocení. Praha: Portál 2008.
Kovařovic, J.: Evaluace v práci školy. In Walterová, E. a kol. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno: Paido, 2004, s. 403 - 426.
Kratochvíl, M.: Párové vyučování a učení jako prostředek ke zvýšení efektivity vyučování. Kontrola, zkoušení a hodnocení ve školní praxi. Liberec, PedF TU Liberec, 1998.
Nováčková, J.: Přednosti a rizika různých forem hodnocení žáka. Učitelské listy, roč. 12, č. 8., 2005.
Pavelková, I.: Motivace žáků k učení: perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. (Zkušenosti z praxe ZŠ). Praha: Pedf UK, 2002.
Schimunek, F.: Slovní hodnocení žáků, Praha: Portál 1994.
Slavík, J.: Hodnocení v současné škole, Praha, Portál 1999.
Slovní hodnocení na 2. stupni ZŠ. Praha: Raabe, 2006.
Stará, J. a kol. (ed.): Slovní hodnocení na 1. stupni ZŠ. Praha: Raabe, 2006.
Starý, K.: Formativní hodnocení ve školní výuce. In Greger, D.; Ježková, V. Školní vzdělávání: zahraniční trendy a inspirace. Praha: Karolinum, 2006.
Starý, K.: Formativní hodnocení vzhledem k aktuálním otázkám kurikulární reformy. In Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání. Sborník příspěvků z XIII. konference ČAPV. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005a, s. 279-282.
Starý, K.: Formativní hodnocení. Zpráva o mezinárodním semináři OECD. Pedagogika, 2005b, roč. 55, č. 4, s. 394-396.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 11. 10. 2006
Zobrazeno: 15598krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PRAHA, VÚP. Literatura k hodnocení žáků. Metodický portál: Články [online]. 11. 10. 2006, [cit. 2020-02-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/928/LITERATURA-K-HODNOCENI-ZAKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.