Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Bohoušovy džíny

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Petr Chára
Žáci na populárním produktu odhalí propojenost a závislosti ve světovém obchodě.
Vlastní strutkurovaný popis činnosti
Evokace (5 - 7 min)

Zeptejte se žáků, zda někdy nosí nebo nosili džíny. Pokračujte dotazem, zda přemýšleli o tom, z čeho se džíny skládají, z čeho se vykrájejí jednotlivé součásti. Iniciujte brainstorming na toto téma. Návrhy zaznamenejte na tabuli.

Závěr evokační části:

Shrňte návrhy a sdělte žákům, že nyní se budou zabývat jedním konkrétním "příběhem" kalhot.

Uvědomění (celkem 25 - 30 min)

Rozdělte žáky do dvojic (jakoukoli vhodnou metodou) a rozdejte jim kopie textu, mapy a atlasy.

Zadejte úkoly:

 1. Přečtete si pozorně následující údaje.
 2. Vypište si suroviny použité na výrobu džín.
 3. Vypište si procesy použité při výrobě džín.
 4. Vybarvěte v přiložené mapě různou barvou země, které dodaly suroviny, a země, v kterých probíhal nějaký proces přímo související s výrobou džín.
 5. Vyznačte v mapě šipkami cestu jednotlivých surovin či součástí.

Dejte žákům čas na vypracování (cca 12 - 15 min).

Vyzvěte dobrovolníky, aby své mapy představili.

Diskuse (cca 5 - 7 min)

Diskutujte se žáky:

 • Co jsme si na příkladu džín dokumentovali?
 • Proč je do jejich výroby zahrnuto tolik zemí?
 • Jaké to může mít důvody a výhody?

Představte žákům graf (fólie či kopie).

Možný úkol: Pokud víte, že cena džín je 1600 Kč, vypočtěte kolik peněz z celkové ceny putuje jednotlivým zapojeným lidem či společnostem.

Shrnující diskuse:

 • Vyplývají z vašich zjištění nějaké obecnější závěry?
 • Znáte nějaký jiný výrobek, na kterém by se dala propojenost dokumentovat?
 • Napadají vás výhody a nevýhody (klady a zápory) takovéhoto propojení světa?
 • Způsobuje tento fakt naopak někomu (někde) problémy? Kde a jaké?
Reflexe

Nechte žáky odpovědět na otázky: Co mě nejvíce zaujalo? Co mě nejvíce překvapilo?

Použijte metodu "magického kamene" (hovoří jen ten, kdo má fix) nebo "nedokončené věty" (písemná reflexe - čtou pouze dobrovolníci).

Text pro žáky

Bohoušovy džíny

Bohouš dostal k narozeninám od rodičů vysněné džíny. Podívejme se nyní na to, co se všechno muselo odehrát, než se džíny dostaly k Bohoušovi.

Víte, že...

... džínovina byla poprvé vyrobena v 18. století jako látka pro pracovní oděvy?

 • Džíny byly navrženy v USA (střih, design) americkou firmou.

 • Džínovina byla vyrobena z bavlny vypěstované v Beninu, tkané a barvené v Itálii barvou, která byla vyrobena v Německu.

 • Džínovina byla poslána lodí do Tunisu, kde se džíny ušily.

 • K drhnutí džínoviny se použily kousky pemzy z vyhaslého vulkánu v Turecku.

 • Zip byl vyroben japonskou společností ve Francii.

 • Na výrobu zipu byl použit mosazný drát vyrobený v Japonsku.

 • Knoflíky byly vyrobeny z mosazi (slitina mědi a zinku), která byla vyrobena v Německu.

 • Měď byla z Namibie a zinek byl z Austrálie.

 • Měkčí bavlna do kapes byla vypěstována a utkána v Pákistánu.

 • Byly použity různé druhy nití na zapošití džínsů, které byly vyrobeny v Anglii, Maďarsku a tkány ve Španělsku.

 • Polyesterová vlákna pro nitě byla vyrobena v Japonsku, z ropy dovezené z Kuvajtu.

 • Džíny byly usušeny a poslány přes moře do Francie a poté kamióny do ČR do Prahy, kde je Bohoušovi rodiče koupili.

Graf

Kam jdou peníze, za které kupujete džíny.

Graf
1. Graf

Vytvořeno na základě údajů a námětu z učebnice: Gallagher, R., Parish, R..: Geog.3. Oxford University Press, Oxford 2002.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám