Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní...

Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu

Informativní příspěvek
Autor Člověk v tísni o. p. s.
Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni vydal novou příručku pro pedagogy z oblasti multikulturní výchovy. V příručce nazvané Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu nabízí autorky Dana Moree a Petra Morvayová čtenářům řadu konkrétních technik a návodů pro práci ve třídě. Zároveň v ní věnují také prostor pro podrobný rozbor současného pojetí multikulturní výchovy v rámcových vzdělávacích programech.

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni vydal novou příručku pro pedagogy z oblasti multikulturní výchovy. V příručce nazvané Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu nabízí autorky Dana Moree a Petra Morvayová čtenářům řadu konkrétních technik a návodů pro práci ve třídě. Zároveň v ní věnují také prostor pro podrobný rozbor současného pojetí multikulturní výchovy v rámcových vzdělávacích programech.

Příručka vychází z tzv. transkulturního přístupu, který je založen nikoli na skupinovém, ale na osobnostním přístupu v multikulturní výchově. V pedagogické praxi to znamená rovnocenné usměrnění pozornosti ke všem účastníkům jako k jedinečným osobnostem s vlastní plnohodnotnou historií. Namísto popisu a vymezování jednotlivých sociokulturních skupin tento přístup začíná přemýšlením o příčinách a hranicích odlišností každého z nás, tedy především reflexí.

Publikace obsahuje nástin možného pedagogického postupu při tréninku vhledu do situací souvisejících s diverzitou. Prostřednictvím pěti technik, které mohou sloužit i jako modelový kurz pro výuku na VŠ, je publikace i praktickým návodem, jak v pedagogické praxi zpřístupňovat různé perspektivy pohledů a reflektovat u vlastních i cizích zkušeností, přesvědčení, norem, hodnot apod., jak jsou ovlivněny a formovány kulturním a společenským prostředím.

Součástí praktické části příručky je patnáct konkrétních aktivit založených na práci s narací, tedy s příběhy s využitím různých forem textů – pohádek, mediálních textů, krásné literatury apod. Aktivity jsou cíleny na žáky středních škol a druhého stupně ZŠ. Všechny spojuje důraz na relativitu výpovědí o situaci, pracují s příběhem v různých kontextech a vedou žáky k citlivosti vůči odlišnostem komunikačních stylů. Didaktické zpracování publikace má pedagogům posloužit v jejich pedagogické praxi a inspirovat je zároveň k vlastnímu originálnímu uchopení tématu.

Materiál byl vydán v rámci projektu Jak na to za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Další informace Vám poskytne:

Adéla Lábusová, tel: 777 017 069, adela.labusova@clovekvtisni.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek