Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Barevný svět pocitů a nálad

Barevný svět pocitů a nálad

Teoretický příspěvek
aplikační příspěvek
Cílem článku je přiblížit učitelům výtvarné výchovy možnost využití prvků artefiletiky jako součást vzdělávání a osobního rozvoje žáka; nabídnout mu návrat k přirozenému lidskému hledání, kdy se zatajeným dechem objevuje vesmírné prostory v nás, své nálady a emoce.

Cíl:

 • Žák rozvíjí různé úhly pohledu na jevy v oblasti sociálních vztahů.
 • Žák rozvíjí dovednost dešifrovat zobrazení, jakou roli hrálo v soudobé kultuře a jaké paralely vnímá dnes.

Popis metody

Učitel seznamuje žáky s těmito díly známých malířů:

 • Henri Matiss: Žena s kloboukem
 • Marc Chagall: Houslista
 • Pablo Picasso: Dora Maar
 • Edvard Munch: Výkřik

K těmto obrazům učitel klade otázky.

Například k obrazu Henriho Matisse z názvem: Žena s kloboukem:

 • Jaká je to žena?
 • Co je na ní zvláštní, přitažlivé nebo provokativní?
 • Jakou, podle Vás, má tato žena náladu?
 • Jak na Vás působí?
 • Co se o ní dá povědět ve srovnání podobami jiných žen dnešní doby?
 • Komu z Vás můžete přiřadit tuto podobu a proč?

Žáci si povídají si o pocitech a náladách, které v nich obrazy vyvolávají. Každý žák namaluje dle vlastního výběru postavu s barevným vyjádřením jejího charakteru nebo nálady. V reflektivním dialogu žáci prezentují vlastní tvorbu, pokoušejí se najít shody a rozdíly ve svých pracích, popsat své pocity, které v nich vyvolávají.

Popis reflektivního dialogu

Reflektivní dialog by měl být založený na vzájemné komunikaci mezi učitelem a žáky, mezi žáky navzájem. 

Například:

 1. Co nebo koho jsi zobrazil/a na svém obrázku?
 2. Jaké symboly jsi použil/a?
 3. Jak na tebe působí práce ostatních účastníků?
 4. Líbila se ti tato hra?

Uskutečnění metody ve vztahu k cíli

Využití této výukové metody vede žáka k porozumění pocitům, které v něm vyvolává tvorba, k uvědomění si rozmanitosti lidských pocitů a nálad a zamyšlení se nad nimi v souvislostech jejich symbolického výtvarného zobrazení.

Zhodnocení zkušenosti

Tato hra žáky velmi zaujala, snažili se velmi aktivně vytvářet postavu podle vlastního výběru. Všichni žáci byli aktivní. Myslím si, že cit pro barvy se pak velmi dobře odrazil v jejich práci. Podařilo se nám vytvořit atmosféru plnou překvapení a radosti.


Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc921 kBPříloha – Ukázka práce
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek