Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Přírodopis s Ferdou Mravencem

Přírodopis s Ferdou Mravencem

Praktický příspěvek
příklad
blok hodin
Efektivnější výklad o vodních bezobratlých pomocí dětské publikace Ondřeje Sekory – Knížka Ferdy Mravence.

Cíl výuky

Cílem je efektivnější výklad o vodních bezobratlých pomocí dětské publikace Ondřeje Sekory – Knížka Ferdy Mravence. Při vlastním výkladu si žáci 6. ročníku vymění roli s učitelem a seznámí ostatní s vybranou skupinou vodních bezobratlých, výklad doplní krátkým příběhem z uvedené publikace.

Realizace:

1. Úvodní hodina (motivace, seznámení s cílem projektu)

V úvodní hodině učitel žákům přečte krátkou ukázku z Knížky Ferdy Mravence, případně promítne televizní příběh.

2. Rozdělení do skupin (seznámení s literaturou)

Následně vyučující rozdělí žáky do skupin (případně mohou pracovat individuálně). Každá si vybere určitou skupinu vodních bezobratlých.

3. Získávání informací

Žáci si připraví ze získaných informací z učebnice krátké povídání o vybrané skupině vodních bezobratlých. Informace získané z učebnice doplní o informace z Knížky Ferdy Mravence. Ve skupině si přečtou ukázky z knížky týkající se jejich zástupců (doporučuji se zaměřit na životní a potravní strategie).

4. Grafické ztvárnění

Poté žáci přenesou svoje myšlenky na balicí papír nebo na čtvrtku, připraví si výklad pro ostatní žáky.

5. Prezentace

Prezentace jednotlivých skupin doplněné o přečtení krátké ukázky z knížky. Zhodnocení.

Kritéria pro hodnocení jednotlivých prezentací:

  • srovnání informací z učebnice s informacemi z knížky (nutné si uvědomit, že ne vše, co je v knížce, odpovídá odborné správnosti a skutečnosti, knížku je třeba chápat jako beletrii, ne jako odbornou publikaci)
  • originální nápad grafického ztvárnění a vhodný výběr knižní ukázky
  • působivost podání prezentace (čtení, převyprávění, výklad, rozhovor, sehrání krátké scénky...)
  • vlastní náměty skupiny
  • celkové zhodnocení výstupu (hodnoceno učitelem, ostatními skupinami)
  • zpětná vazba (co si ostatní žáci zapamatovali)

Náměty k realizaci:

V Ekologickém přírodopisu 6 se autoři zmiňují o těchto zástupcích: vážky, vodní ploštice, dvoukřídlý hmyz, chrostíci, brouci, housenky motýlů

Reflexe

Prezentaci je vhodné doplnit o vlastní ukázku jednotlivých bezobratlých. Mnohé z nich lze nalovit v našich stojatých a mírně tekoucích vodách, např. vodní ploštice, larvy dvoukřídlého hmyzu, larvy chrostíků.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek