Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Hry s kartičkami – vyjmenovaná slova

Ikona prakticky

Hry s kartičkami – vyjmenovaná slova

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Ludmila Dorňáková
Anotace: Soubory obsahují kartičky na procvičení vyjmenovaných slov a náměty na hry s nimi. Hru „Sbírání hub” je možno využít i v prvouce.
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 2. období » píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: Figurky ze hry „Člověče, nezlob se”.
Klíčová slova: Vyjmenovaná slova, Hry s vyjmenovanými slovy, Houby, Didaktická hra

Návod na použití kartiček s vyjmenovanými slovy

V příloze naleznete kartičky. Lícní strana obsahuje slova s chybějícím písmenem po obojetné souhlásce. Rub obsahuje chybějící písmeno a náhodné číslo. Ke každé sadě kartiček jsou přiloženy prázdné listy, aby si učitel mohl doplnit slova, která mu v sadě chybí.

Cíl:

  • upevnit si formou her psaní i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech
  • poznávat a naučit se rozlišovat některé jedlé a jedovaté houby
  • rozvíjet schopnost respektovat úspěchy vlastní i druhých

Hodnocení

Během hry si žáci mohou ihned ověřit správnost své odpovědi, mají tedy rychlou zpětnou vazbu, což jim umožňuje snadné sebehodnocení. Po skončení hry vedeme žáky k ohodnocení vlastního úspěchu či neúspěchu ve hře a slova, ve kterých chybovali, vysvětlíme.

1. Sbírání hub

Pomůcky:

  1. Kartičky s vyjmenovanými slovy. Lícní strana obsahuje slovo s chybějícím písmenem, na rubu je chybějící písmeno a náhodné číslo. Kartičky je možno zalaminovat.

  2. Figurka pro každého hráče (ze hry „Člověče, nezlob se”).

  3. Herní plán.

Pravidla hry:

Hra je vhodná pro 2 až 4 hráče.

Na začátku všichni hráči položí figurku na obrázek prázdného košíku s nápisem „Start”. Na stole leží srovnaná hromádka kartiček lícní stranou nahoru.

Začínající hráč přečte slovo na první kartičce a hlasitě doplní chybějící písmeno. Pak kartičku otočí na rub a všichni mohou vidět, zda vložené písmeno bylo správně. Pokud ano, může posunout svou figurku o tolik políček vpřed, kolik ukazuje číslo na kartičce. Jestliže doplněné písmeno nebylo správně, vrací se zpět na start.

Na herním plánu jsou obrázky jedlých a jedovatých hub. Pokud hráč postaví svou figurku na jedlou houbu, „našel hříbek” a napíše si na papír bod. Dostane-li se ale na jedovatou houbu, musí se vrátit o políčko zpět a bod si nepřipisuje.

Hra je ukončena v okamžiku, kdy první hráč je v cíli (v košíku s houbami). Hráči si sečtou své body (hříbky) a vítězí ten, kdo má nejvíce bodů.

Použité kartičky skládáme stranou. Můžeme použít znovu, pokud jsme již vyčerpali kartičky z hlavní hromádky.

2. Na krtky

Pomůcky:

Pouze kartičky.

Pravidla hry:

Hra je určena pro 3 až 5 hráčů.

Jeden hráč je rozhodčí. Role rozhodčího se posouvá v každém kole na jiného hráče. Jeho úkolem je rozdat kartičky a dohlížet na průběh hry.

Rozhodčí rozdá každému z hráčů smluvený počet kartiček (10). Kartičky musí zůstat slovy nahoře, nikdo se nesmí dívat na rub. Na znamení rozhodčího začnou hráči třídit své kartičky na hromádky (krtince) podle chybějícího písmena. I, í na jednu stranu a y, ý na druhou.

První hráč, který je hotov, zavolá: „první”, další volá: „druhý” atd. Společně čekáme, až dokončí poslední hráč. Pak na znamení rozhodčího všichni otočí své kartičky na rubovou stranu, nesmí už přehazovat do druhé hromádky.

Začne kontrola. Hráč, který byl první hotov se stává vítězem jen v případě, má-li všechno správně roztříděno, jinak je vítězem další hráč, ale jen v případě, že i on má vše správně. Vítězem tedy nemusí být ten nejrychlejší, ale jen ten, kdo má vše správně. Mají-li všichni chybu, je toto kolo bez vítěze.

V případě, že některý hráč nedodržuje pravidla hry, může rozhodčí hráče z tohoto kola hry vyřadit. V dalším kole se stává rozhodčím další hráč. Může to být vítěz nebo následující hráč podle směru hodinových ručiček.

3. Rychlá kartičkovaná

Potřeby:

Kartičky.

Pravidla hry:

Hra je vhodná pro 2 a více hráčů.

Na začátku si každý vybere smluvený počet kartiček (10). Začínající hráč přečte svému sousedovi po levice svou první kartičku. Soused doplní písmeno. Je-li správně, dostane tuto kartičku a odloží ji stranou. S použitou kartičkou se už nehraje a na konci hry si ji hráč započítává jako získaný bod. Byla-li odpověď chybná, položí se kartička doprostřed stolu. Nikdo ji nezíská. Po skončení hry si hráči tyto kartičky, ve kterých se chybovalo, mohou připomenout.

Dále pokračuje hráč, který odpovídal. Opět položí otázku hráči po své levici. Hra končí v okamžiku, kdy nejsou ve hře žádné kartičky. Vítěz je ten, kdo jich získal nejvíce.

Obrázky hub dostupné pod licencí GNU Free Documentation License:

Hřib hnědý: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C5%99ib_hn%C4%9Bd%C3%BD.jpg

Klouzek sličný:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suillus_grevillei_LC0109.jpg

Liška obecná: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cantharellus.cibarius.-.lindsey.jpg

Hřib smrkový: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C5%99ib_smrkov%C3%BD.jpg

Bedla vysoká: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bedla.jpg

Křemenáč březový: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KB.JPG

Pýchavka obecná:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lycoperdon_perlatum.jpg

Hřib hnědý: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suchoh%C5%99ib_hn%C4%9Bd%C3%BD.JPG

Hřib dubový: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C5%99ib_Dubov%C3%BD.JPG

Hlíva ústřičná: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleurotus_ostreatus_-_lindsey.jpg

Klouzek obecný: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suillus_luteus_Voitatti_-_IM6579_C.JPG

Kozák březový: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leccinum_scabrum_060912.jpg

Křemenáč dubový: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bolet_Orange_01.jpg

Hřib plstnatý: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boletus_subtomentosus.jpg

Muchomůrka červená: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muchom%C5%AFrka_%C4%8Derven%C3%A1.JPG

Muchomůrka zelená: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amanita_phalloides_02.jpg

Muchomůrka tygrovaná: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amanita_pantherina_2007.JPG

Lysohlávka česká: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psilocybe.bohemica.gkoller.jpg

Závojenka olovová: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Entoloma_Sinuatum_1.JPG

Čepičnatka jehličnanová: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galerina_marginata_051106Bmed.jpg

Čirůvka sírožlutá: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tricholoma_sulphureum_031123w.jpg

Holubinka vrhavka: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russula_emetica1.JPG

Autor ostatních ilustrací © Ludmila Dorňáková (vytvořeno v programu GIMP 2.6.8).

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 23. 06. 2010
Zobrazeno: 37659krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.16665

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DORŇÁKOVÁ, Ludmila. Hry s kartičkami – vyjmenovaná slova. Metodický portál: Články [online]. 23. 06. 2010, [cit. 2020-10-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8613/HRY-S-KARTICKAMI---VYJMENOVANA-SLOVA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 23. 06. 2010 14:11
Bezva hry, které podpoří výuku vyjmenovaných slov. Oceňuji využití hracích karet pro různé aktivity. Při tisku si ohlídejte rub a líc hracích karet.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 23. 06. 2010 14:11
Autorka nabízí soubory kartiček na procvičení a upevnění psaní i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech a náměty na hry s nimi. (Poznávat a naučit se rozlišovat některé jedlé a jedovaté houby).
1.Autor: Pavlína HublováVloženo: 23. 06. 2010 19:04
Návody na hry zní výborně. Díky za nápady.
2.Autor: Dana StaňkováVloženo: 17. 11. 2011 16:11

Děkuji za perfektní aktivitu do hodiny pro děti na ZŠ praktickou.

3.Autor: Jitka PanglováVloženo: 26. 02. 2018 15:38

Díky za výbornou možnost procvičování pravopisu.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.