Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Akreditovaný vzdělávací program k metodě...

Akreditovaný vzdělávací program k metodě CLIL - Jak se přihlásit?

Národní institut pro další vzdělávání připravil v rámci projektu Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií akreditovaný vzdělávací program k metodě CLIL. V informativním článku se dozvíte, jak bude školení probíhat a jak se na něj můžete přihlásit.

CLIL

Jak obohatit výuku cizích jazyků ve škole?

Národní institut pro další vzdělávání pro vás v rámci projektu Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií připravil akreditovaný vzdělávací program k metodě CLIL.

Výuková metoda CLIL představuje účinný přístup k výuce cizích jazyků ve školách, významně posiluje studium cizích jazyků a jejich osvojení žáky ve školním prostředí. Podstatou je integrace výuky cizího jazyka a některého z dalších vyučovacích předmětů. Vyučující tak mohou vést své žáky k praktickému upevnění a procvičení získaných jazykových dovedností v nejazykových vyučovacích předmětech. Zvýšení kvality studia cizích jazyků a zájmu o jazykové vzdělávání je důležité pro uplatnitelnost českých žáků a studentů na trhu práce v rámci zemí EU.

Projekt CLIL nabízí pedagogům dvě podpůrné aktivity:

  • akreditovaný vzdělávací program pro pedagogy (AJ, NJ, FrJ) pro 420 pedagogů v ČR (mimo Prahu)
  • metodická příručka s ukázkami využití metody CLIL ve výuce – příručka bude obsahovat praktické náměty pro metodu CLIL

Časové rozložení vzdělávacího programu je naplánováno tak, aby nezasáhlo do práce pedagogů a nenarušilo chod školy.

Rozsah výuky: 4 víkendové moduly (2x pátek odpoledne + sobota dopoledne, 2x sobota), celkem 40 hodin.

Účastníkům bude hrazena strava, studijní materiály a ubytování.

Vzdělávací program proběhne  v období:

  • květen – červen 2010 (první a druhý modul)
  • září – říjen 2010 (třetí a čtvrtý modul)

Vzdělávací program je určen pro pedagogy 2. stupně ZŠ nebo nižšího stupně víceletého gymnázia se znalostí cizího jazyka minimálně na úrovni B1 (mírně až středně pokročilý).

Přesné termíny konání seminářů v krajích jsou zveřejněny na www.nidv.cz, oblast 20.

Jak se na vzdělávací program přihlásit?

Zájemci o vzdělávací program se mohou přihlásit do 30. dubna 2010 přes www.nidv.cz (Programová nabídka, oblast 20 CLIL, zvolit krajské pracoviště) nebo e-mailem či telefonicky u krajských manažerů projektu (kontakty na www.nidv.cz).

Těšíme se na setkání.

Projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu.

sponzoři
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám