Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Geologické éry

Praktický příspěvek
příklad
projekt
Autor Jana Sochorová
Spoluautor: Mgr. Nikola Žolnová
Výuka geologických ér projektovou metodou.

Cíl výuky

Cíle projektu:

  • seznámení s jednotlivými geologickými érami
  • následnost geologických dob v čase, vůdčí zkameněliny
  • hledání souvislostí a propojení poznatků

Realizace projektu (metodický návod)

1. ÚVODNÍ HODINA

Seznámení s cílem projektu a průběhem jeho realizace, rozdělení žáků ve třídě do rovnocenných skupin

Výstupem úvodní hodiny je rozdělení žáků do skupin, rozdělení rolí ve skupině a výběr geologické éry, která je nejvíce zajímá a o které by chtěli informovat ostatní žáky.

2. NÁSLEDUJÍCÍ HODINY

Vytvoření pracovních míst (uspořádání třídy)

Třídu je vhodné uspořádat podle potřeb pracovních míst jednotlivých skupin, vhodné je sloučení lavic, větší prostor pro psaní atd.

Zajištění pomůcek a literatury

Žáci si zajistí studijní literaturu týkající se jejich geologické éry, lze využít internetových zdrojů (pozor na důvěryhodnost některých internetových portálů a blogů). U některých skupin se vyskytl problém týkající se nedostatku informačních zdrojů, publikací, odborné literatury, proto jsem do přílohy zařadila výčet některých z nich.

Vlastní zpracování projektu (na zpracování projektu doporučuji 3 vyučovací hodiny)

Získané informace a myšlenky žáci převedou na formát balicího papíru. Do plakátu mohou kreslit, psát (ne opisovat bezhlavě z literatury, ale vybírat podstatné informace), lepit obrázky atd.

3. ZÁVĚREČNÁ HODINA, případně 2 HODINY (prezentace)

Prezentace měla obsahovat tyto základní body:

  • časové zařazení, členění dané geologické éry na periody
  • podnebí
  • geologické poměry (vnitřní a vnější geologické děje)
  • typická fauna a flóra (zaměřeno na vůdčí zkameněliny)
  • významná naleziště – oblasti ve světě, u nás (zahrnuta geologie České republiky)
  • zajímavost na závěr, případně křížovka, doplňovačka, při které si přednášející skupina osvědčila, zda ostatní dávali pozor při jejich prezentaci
  • nadiktování zápisu do sešitu

Poznámka: některé skupiny si přinesly i různá DVD, videokazety s touto problematikou, které jsme si ještě následující hodinu promítli, abychom toto téma důstojně uzavřeli a zakončili.

Reflexe

Projekt Geologické éry byl vyzkoušen v hodinách přírodopisu v 9. ročníku, počet hodin věnovaných pro vlastní zpracování záleží na volné hodinové dotaci učitele a na šikovnosti žáků a předchozích zkušeností s projektovou výukou. Doporučuji ponechat cca 3 až 4 vyučovací hodiny na zpracování projektu a následně každou vyučovací hodinu věnovat jedné geologické epoše. Prezentaci mohou žáci obohatit prezentací v PowerPointu, ukázkou obrázků, zhlédnutí videa, DVD, různými zajímavostmi. Výklad doplní zápisem na tabuli a na závěr jako zpětná vazba je dobré, aby si skupina, která odprezentovala, připravila pro ostatní žáky opakovací kvíz či doplnovačku na danou problematiku.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám