Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Knížka - náš kamarád

Knížka - náš kamarád

Praktický příspěvek
příklad
projekt
Autor Mirka Gardoňová
Projekt uskutečněný v pátém ročníku si jako hlavní cíl stanovil vzbudit u žáků zájem o dětskou literaturu a motivovat je k četbě knih.

Cíl výuky

Cílem projektu, který se uskutečnil v pátém ročníku v průběhu jednoho měsíce, bylo:

 • motivovat žáky k četbě knih
 • seznámit  žáky se známými českými a světovými autory knih pro děti (B. Němcová, K. J. Erben, J. Foglar, E. Štorch, H. Ch. Andersen, A. Lindgrenová, J. K. Rowlingová)

Námět na projekt Knížka - náš kamarád

Zadání úkolů pro žáky

 • Zvolte si jednoho z nabízených autorů a zjistěte si o něm co nejvíce informací.
  (Božena Němcová, Karel Jaromír Erben, Jaroslav Foglar, Eduard Štorch, Hans Christian Andersen, Astrid Lindgrenová, Joanne K. Rowlingová)
 • Vyberte zajímavý úryvek z jedné jeho knihy a zprostředkujte ho ostatním. Zvolte si jednu z nabízených možností:
  • jeden z vás ho s přednesem přečte
  • přečtete daný úryvek po rolích
  • sehrajete ho jako divadlo
 • Nakreslete k této knize své ilustrace.
 • Připravte pro své spolužáky kvíz o své knížce.
 • Navštivte knihovnu a zjistěte, které jiné knihy tohoto autora zde mají.
 • Uspořádejte ve třídě společnou výstavku knih těchto autorů. Sledujte různá vydání, ilustrace, vazby atd.
 • Pro závěrečnou prezentaci, ve které seznámíte spolužáky se svým autorem a jeho dílem, zvolte libovolnou formu, která však počítá s aktivním zapojením posluchačů.

Vlastní realizace

Každý žák si zvolil jednoho z nabízených autorů, kterému se během projektu chce podrobněji věnovat. Tak vzniklo sedm tří- až čtyřčlenných skupin. Jejich úkolem bylo zjistit o daném spisovateli co nejvíce informací, které v rámci závěrečné prezentace interpretovali ostatním.

Každá skupina zvolila jednu z knížek tohoto autora, z ní vybrala zajímavý úryvek, který zprostředkovala ostatním. Kromě nabízených možností (výrazné čtení jednotlivce, čtení po rolích, sehrání scénky) přišli žáci i s vlastním řešením - jedna skupina zvolila nahrávku na CD, jiní filmové zpracování díla.

V hodinách výtvarné výchovy jsme kreslili ilustrace k těmto dětským knížkám.

Žáci navštívili dětské oddělení knihovny, kde si vypůjčili knihy konkrétních autorů a společně s knížkami, které žáci nalezli ve svých knihovničkách, jsme ve třídě vytvořili pěknou výstavku.

Závěrečný den projektu patřil prezentacím, které musely obsahovat i část, do níž žáci zapojí i své spolužáky. Jednalo se o různé kvízy, soutěže, někteří dokonce vytvořili pro ostatní pracovní listy a jedna skupinka zcela bez pomoci připravila prezentaci a křížovku na interaktivní tabuli.

 

v knihovně

1. Práce skupiny
J.Foglar
2. J. Foglar

Téma bylo pro žáky velmi vhodné. Během projektu totiž vyšlo najevo, že žáci mají velmi malé vědomosti i o těch nejznámějších autorech dětských knih. Během tohoto měsíce se však z neznámých jmen stali lidé, jejichž knihy stojí za to si přečíst. Seznámili se s jejich životem a s hrdiny jejich knížek.

Mile mě překvapily nápady, kterými žáci oživili své prezentace. Mnohé z nich by se daly použít ve výuce (pracovní listy, kvízy a soutěže určené jednotlivcům, dvojicím nebo skupinám). Také jejich realizace vyžadovala velké organizační schopnosti a žáci vše zvládli bez jakékoli pomoci učitele.

Pokud tomuto tématu nechcete věnovat celý projekt, který je časově i organizačně náročný, můžete využít pracovní list uvedený v příloze. Dá se využít v hodinách či v blocích hodin literární výchovy.

Reflexe

Projekt je vhodné zařadit např. v březnu, kdy se slaví měsíc knihy a v knihovnách bývají organizovány různé doprovodné akce.

U žáků vzbudil projekt zájem o čtení, což bylo jeho hlavním cílem. Doufám, že moto Kniha – náš kamarád se podaří naplnit i nám.

Toto téma může v rámci tematického vyučování prolínat i ostatními předměty. My jsme se zabývali časovou osou a zařazením jednotivých spisovatelů do historických období, procvičovali jsme římské číslice při psaní letopočtů, počítali průměry počtů stran v kapitolách knih apod. Jistě i vás napadne spousta činností, v nichž si procvičíte i učivo ostatních předmětů.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc44 kBPracovní list
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek