Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Pozvánka na Fórum výchovy ke zdraví XIII

Pozvánka na Fórum výchovy ke zdraví XIII

Informativní příspěvek
Autor VÚP
Pozvánka na Fórum výchovy ke zdraví XIII, které se uskuteční ve dnech 23. – 25. dubna 2010 v Benešově u Prahy. Článek obsahuje podrobné informace k Fóru, včetně jeho programu.

P O Z V Á N K A

ředitelům škol a školských zařízení, pracovníkům krajských úřadů, hygienických stanic a zdravotních ústavů, kteří mají ve své kompetenci problematiku řešenou na tomto fóru

Společnost KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení), s. r. o. ve spolupráci s odbory 22 a 60 MŠMT, VÚP v Praze, PedF MU v Brně, Centrem vzdělanosti Libereckého kraje, obecně prospěšnou společností Venkovský prostor, o. p. s. Liberec, občanským sdružením ProPrev, o. s. Praha, společností Art Vision, s. r. o. a společností Seznam.cz si Vás dovolují pozvat na třináctý celorepublikový seminář

K A L O K A G A T H I E

Fórum výchovy ke zdraví XIII

pod záštitou kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR,

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Miroslavy Kopicové

a náměstka ministryně zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR

MUDr. Michaela Víta, Ph.D.

23. – 25. dubna 2010, zahájení ve 14:00 hod.

Benešov Prahy, Vzdělávací středisko IMS, Ke Stadionu 1918

akreditace MŠMT ČR: 9004/2009–25–163

V dubnu 2009 proběhl s velkým ohlasem v Benešově u Prahy dvanáctý celorepublikový seminář KALOKAGATHIE – Fórum výchovy ke zdraví XII. Ze závěru semináře vyplynula potřeba dalších takových setkání s novými a aktuálními informacemi z problematiky ochrany a podpory zdraví, především v návaznosti na vzdělávací obsah nových kurikulárních dokumentů. Rádi bychom navázali na úspěchy předchozích seminářů a připravujeme na duben 2010 již třinácté setkání s předními odborníky.

Program semináře v návaznosti na nový Školský zákon respektuje dočasně platný Standard základního vzdělávání MŠMT čj. 20819/95-26 pro oblast Zdravý životní styl – obory „Výchova ke zdraví” a „Tělesná výchova”, dočasně platný Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu čj. 27532/95-2 pro oblast Zdravý životní styl – obory „Výchova ke zdraví” a „Tělesná výchova a sport”, dočasně platný Standard středoškolského odborného vzdělávání čj. 34221/97-23 pro složku všeobecného vzdělávání „Rozvoj tělesné kultury”, především pak schválené programy: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (s přílohou pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením) pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět a Člověk a zdraví – vzdělávací obory „Výchova ke zdraví” a „Tělesná výchova”, Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou pro vzdělávací oblast Člověk a zdraví – vzdělávací obory „Výchova ke zdraví” a „Tělesná výchova” a Rámcové vzdělávací programy pro obory středního vzdělání pro vzdělávací oblast „Vzdělávání pro zdraví”. Možnosti realizace těchto vzdělávacích oblastí na školách podle školních vzdělávacích programů budou součástí semináře.

Svým obsahem seminář vychází z programu Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny v 21. století „Zdraví 21” respektuje vládou schválené dokumenty: Usnesení vlády ČR č. 1046 ze dne 30. 10. 2002, ZDRAVÍ 21 – Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu populace ČR, Usnesení vlády ČR č. 926 ze dne 22. 8. 2007, Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 – 2017 a Usnesení vlády ČR č. 130 ze dne 11. 2. 2008, Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR v období let 2008 – 2012.

Cílem semináře je zvyšovat odbornou kvalifikaci a kompetence pedagogů i jiných pracovníků, kteří se v dané oblasti věnují dětem a mládeži, a tím naplňovat i cíle vyplývající z uvedených dokumentů. Současně chce navázat na oborové vzdělávání k začlenění Výchovy ke zdraví a Tělesné výchovy do školních vzdělávacích programů, které probíhalo na seminářích v minulých letech a přinese zkušenosti z praktického začlenění problematiky ochrany a podpory zdraví do výuky v základních a středních školách i školách vzdělávajících žáky s různým zdravotním postižením. Seminář je určen i pro pedagogy mateřských škol.

Seminář umožní pedagogům i dalším zájemcům z celé ČR setkat se s předními odborníky i s učiteli z pilotních škol, získat nové informace a formou diskusních příspěvků a prací v sekcích si předat zkušenosti z problematiky výchovy ke zdraví a její realizace na školách, z uplatňování preventivních programů atd.

Program semináře bude doplněn prezentací nakladatelství a firem, jejichž činnost souvisí s výchovou ke zdraví. Představeny budou programy podpory zdraví ve školách, ukázky metodických materiálů pro výuku a množství propagačních materiálů, které mohou zpestřit interaktivní práci s dětmi ve škole.

Seminář bude tedy třináctým fórem výchovy ke zdraví!

Těším se na setkání s Vámi.

PaedDr. Lenka Kubrichtová

Tel. + 420 603 257 491
E-mail: lkubrichtova@gmail.com

 

Partner semináře:

a

 

 

PŘEDBĚŽNÝ  PROGRAM

Fórum výchovy ke zdraví XIII

23. – 25. dubna 2010,  Benešov u Prahy, zahájení ve 14:00 hod.

akreditace MŠMT: 9004/2009–25–163

pod záštitou kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR,

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Miroslavy Kopicové

a náměstka ministryně zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR

MUDr. Michaela Víta, Ph.D.

 

pátek 23. 4. 2010

Odpoledne

Prezentace metodických materiálů

Zahájení semináře, organizační pokyny

WHO a strategie podpory zdraví

ZDRAVÍ 21, prevence neinfekčních onemocnění

Sexuální chování

EU a prevence tabakismu

Nový trestní zákon

Seznam se bezpečně, Internet a ochrana dětí – kulatý stůl

Večer

Kulturní vystoupení skupiny Sunday Singers

sobota 24. 4. 2010

Dopoledne

Prezentace metodických materiálů

Výchova ke zdraví v zahraničí

Projekty podpory zdraví na Slovensku

Drogová scéna na Slovensku

Drogová scéna v ČR

MŠMT ČR – novinky v oblasti výchovy ke zdraví

Ochrana reprodukčního zdraví

HIV/AIDS, novinky v léčbě a prevenci, statistiky

Alergie a astma u školních dětí

Odpoledne

Práce v sekcích – ve stejném čase s možností výběru dvou témat s časovým odstupem

Interaktivní tabule a výživa

Evropský projekt E-Bug v praxi škol

Je závislost výhra?

Alergie a škola

Ready for Future budoucnost bez stresu

Cesta ke zdraví – ve stejném čase

Prezentace nakladatelství, firem, projektů

Výživa a zdraví (ochutnávky)

Toulky historií zámek Konopiště (individuální prohlídka zámku)

Diskusní fórum I.

novinky a zajímavosti z oblasti výchovy ke zdraví

prezentace metodických materiálů, programů a projektů, společností a firem

Oblasti:

Výživa a pohyb, alergie, sexuální výchova, interaktivní výuka, šikana …

Večer

Společenský večer

neděle 25. 4. 2010

Dopoledne

Práce v sekcích – ve stejném čase, zkušenosti  škol

1. Výchova ke zdraví v základních školách

2. Výchova ke zdraví ve středních školách

Diskusní fórum II.

novinky a zajímavosti z oblasti výchovy ke zdraví

prezentace metodických materiálů, programů a projektů, společností a firem

Oblasti:

Prevence rizikového chování, extremismus, dentální hygiena, návykové látky …

Ukončení semináře, rozdání certifikátů o účasti.

Doprovodné akce v průběhu celého semináře, změna programu vyhrazena.

Další informace: www.ped.muni.cz/whealthedu, www.vuppraha.rvp.cz, www.zdravezuby.cz


a

 

m

 

v

 

p

 

dalsi

Návratku s podmínkami platby naleznete v příloze.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc256 kBPříloha – Návratka
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek