Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Environmentální výchova prostřednictvím ...

Environmentální výchova prostřednictvím hry

Informativní příspěvek
Školní výuka průřezového tématu Environmentální výchova (PT EV) prostřednictvím kombinovaného programu ve škole i mimo ni s využitím multimediálních i mobilních technologií.

Cílem projektu ENVI GAME je vytvoření vzdělávacích programů pro praktickou realizaci průřezového tématu Environmentální výchova (PT EV). Výukové programy budou zahrnovat sady her a metodické pomůcky, které budou použitelné v různých předmětech, jakými jsou např. zeměpis, přírodopis, dějepis. Výuka PT EV bude kombinací práce žáků v terénu a aktivit ve třídě s možností využití počítače, multifunkčního mobilního telefonu s GPS s tím, že bude možné hrát hru přes internet. Do projektu bude zapojeno deset žákovských týmů ze základních škol z různých krajů České republiky. Celkem se jedná asi o 250 žáků, kteří budou hry prakticky ověřovat (pilotovat).

Projekt je realizován společností Cross Czech, a. s., ve spolupráci  se dvěma partnery – Klubem ekologické výchovy, o. s. a Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Projekt byl zahájen 11. listopadu 2009 a bude trvat 36 měsíců.

Výstupem projektu bude šest výukových programů zaměřených na témata – obec, občan a jeho vztah k okolí. Jednotlivé regiony budou žákovskými týmy mapovány z hlediska druhové i ekosystémové biodiverzity, z pohledu kulturního a historického dědictví, využívání přírodních zdrojů, zdraví a životního stylu. Ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým a s občanským sdružením Klub ekologické výchovy bude vytvořena metodika, jejíž součástí budou praktické příklady výukových programů. Využití vytvořených produktů v dalších školách regionů České republiky bude zajištěno pořádáním krajských vzdělávacích seminářů.

Více informací najdete na webové stránce projektu: www.envigame.cz.

Projekt je realizován v rámci OP VK a jeho reg. č. je CZ.1.07//1.1.00/08.008. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

RNDr. Jiřina Svobodová
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek