Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Finanční gramotnost – 1. ročník celostátní...

Finanční gramotnost – 1. ročník celostátní soutěže

Informativní příspěvek
Autor Jaroslav Froulík
Posláním soutěže je posouzení úrovně znalostí žáků druhého stupně základních a středních škol ve finanční gramotnosti. Hlavním cílem je umožnit žákům zorientovat se v ekonomické a finanční oblasti – jak sestavit domácí rozpočet, jak se vyznat v množství nabízených finančních produktů, jak se bránit předlužení, jak rozvíjet ekonomické myšlení – aktiva, pasiva apod. Vítěze celostátních kol čekají pěkné ceny.

Rok 2010 byl Evropskou unií vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Ministersvo školství, mládeže a tělovýchovy a nezisková společnost FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s. vyhlašují 1. ročník celostátní soutěže s názvem „Finanční gramotnost” (Věstník sešit 8/2009 pod číslem B/59, čj. 12 702/2009–51).

1. ročník soutěže probíhá od 24. února do 5. května 2010. V soutěži budou žáci prostřednictvím počítačů vyplňovat znalostní test. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií a bude organizována jako vícekolová. První tři kola soutěže (školní, okresní a krajská) proběhnou ve školách prostřednictvím soutěžního informačního systému, jehož nastavení bude garantovat i regulérnost soutěže. Kola celorepubliková se uskuteční prezenční formou za účasti významných osobností v porotě.

Prostřednictvím soutěže mohou navíc pedagogové a ředitelé škol bezplatně změřit úroveň znalostí u jednotlivých žáků a přizpůsobit další vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti jejich potřebám. Výsledky a průběh soutěže budou vyhodnocovány a poznatky z toho vyplývající budou použity pro pořádání dalších ročníků i pro aktualizaci učebnic a školících materiálů.

Cílová skupina: základní školy – I. kategorie: žáci 6. – 9. ročník ZŠ, 1. – 4. ročník osmiletých gymnázií, 1. a 2. ročník šestiletých gymnázií a střední školy II. kategorie: 1. – 4. ročník SŠ a SOU, 5. – 8. ročník osmiletých gymnázií a 3. – 6. ročník šestiletých gymnázií).

Termíny konání jednotlivých kol: školní kola – 24. 2. 2010 – 3. 3. 2010, okresní kola – 16. 3. 2010 – 19. 3. 2010, krajská kola – 12. 4. 2010 – 22. 4. 2010 a celostátní kolo – 4. 5. 2010 (ZŠ) – 5. 5. 2010 (SŠ) v Kongresovém centru České národní banky.

Struktura soutěže: čtyřkolová soutěž – školní kola, okresní kola, krajská kola a celostátní kolo.

Další informace o soutěži naleznete na webových stránkách www.fgsoutez.cz a www.financnigramotnost.eu.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek