Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Didaktická hra

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Jana Sochorová
Anotace: Hra je určena pro žáky 9. ročníku jako efektivnější a zajímavější přístup k zopakování a utříbení učiva z pěstitelství a chovatelství.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a svět práce » 2. stupeň » Člověk a svět práce » Pěstitelské práce, chovatelství » volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 3. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: Pomůcky potřebné na výrobu hracího plánu:
obatikované prostěradlo, fixy na textil, plánek školní zahrady, pravítko, nůžky, barevné papíry.
K samotné hře jsou potřeba – hrací kostky, hrací figurky, sada otázek.
Klíčová slova: chovatelství, pěstitelství, školní zahrada
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cílová skupina žáků:

9. ročník (hra může být použita i v jiných ročnících 2. stupně, nutno použít jinou sadu otázek odpovídající dovednostem žáků).

Forma výuky:

 • skupinová (dvojice žáků, příp. trojice)
 • individuální (při malém počtu žáků ve třídě)

Pomůcky:

 • pro vlastní vyrobení hracího pole – obatikované prostěradlo, fixy na textil, plánek školní zahrady, pravítko, nůžky, barevné papíry
 • pro hru samotnou – hrací kostky, hrací figurky, sada otázek (viz příloha)

Užité metody:

skupinová práce, didaktická hra, praktická činnost žáků při spolupráci na vytváření didaktické hry

Realizace hry:

1. Vytvoření hracího pole, překreslení plánku školní zahrady na obatikované prostěradlo (doporučuji zelenou barvu, použít plánek školní zahrady, kterou žáci dobře znají, plánek si mohou zhotovit  sami).

2. Učitel vytvoří sady otázek k učivu pěstitelství a chovatelství (viz příloha).

3. Žáci kartičky rozstříhají (barva kartičky znamená okruh otázek) a vytvoří hrací políčka jako u hry „Člověče, nezlob se” (vystříháné kruhy barevně odpovídají okruhu otázek).

Poznámka – lze použít i více barevných kruhů, pro které ale nebudou vytvořené otázky a budou sloužit jako prémie (žák nemusí na otázku odpovídat, příp. černé kolečko by mohlo znamenat „stojíš jedno kolo”). Do hry lze vložit i žolíkové karty, které nahradí nesprávnou nebo žádnou odpověď.

4. Po vytvoření všeho potřebného se žáci rozdělí do skupin, v příp. malého počtu žáků mohou hrát každý za sebe.

5. Pravidla jsou velmi jednoduchá. Je to klasická hra „Člověče, nezlob se”. Žák hází kostkou, postupuje po barevných políčkách a odpovídá na otázky. V případě, že odpověď nezná nebo odpoví špatně, zůstává na stejném políčku a šanci má až v dalším kole. Vítězem je ten, kdo nejrychleji projde celou soutěžní dráhu. Učitel hraje roli tzv. rozhodčího, který hru řídí, opravuje nesprávné odpovědi, příp. doplňuje odpověď neúplnou.

6. Jako motivaci pro větší zaujetí do hry doporučuji pro vítěze nějakou sladkou odměnu nebo jedničku do žákovské knížky.

Zhodnocení hry:

Hru doporučuji pro žáky 9. ročníku jako efektivnější a zajímavější přístup k zopakování a utříbení učiva pěstitelství a chovatelství. Při sestavování této hry jsem se řídila heslem „Kdo si hraje, nezlobí”. Hru jsem vyzkoušela s žáky v praxi a opravdu se mi toto heslo potvrdilo. Přestože mnozí žáci v devátém ročníku si připadají velmi dospělí, hra je bavila a užili jsme si při ní plno legrace.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 04. 05. 2010
Zobrazeno: 10596krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.5

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SOCHOROVÁ, Jana. Didaktická hra . Metodický portál: Články [online]. 04. 05. 2010, [cit. 2020-08-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8027/DIDAKTICKA-HRA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 04. 05. 2010 12:40
Opakování učiva jako varianta na hru Člověče nezlob se. Námět je univerzálně využitelný ve všech školních oborech. Hodí se zvláště v období po uzávěrce klasifikace nebo před dny volna, kdy už výuku nechceme brát příliš vážně.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 04. 05. 2010 12:40
V didaktické hře rozšíří žáci základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.