Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Didaktická hra

Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Hra je určena pro žáky 9. ročníku jako efektivnější a zajímavější přístup k zopakování a utříbení učiva z pěstitelství a chovatelství.

Cílová skupina žáků:

9. ročník (hra může být použita i v jiných ročnících 2. stupně, nutno použít jinou sadu otázek odpovídající dovednostem žáků).

Forma výuky:

  • skupinová (dvojice žáků, příp. trojice)
  • individuální (při malém počtu žáků ve třídě)

Pomůcky:

  • pro vlastní vyrobení hracího pole – obatikované prostěradlo, fixy na textil, plánek školní zahrady, pravítko, nůžky, barevné papíry
  • pro hru samotnou – hrací kostky, hrací figurky, sada otázek (viz příloha)

Užité metody:

skupinová práce, didaktická hra, praktická činnost žáků při spolupráci na vytváření didaktické hry

Realizace hry:

1. Vytvoření hracího pole, překreslení plánku školní zahrady na obatikované prostěradlo (doporučuji zelenou barvu, použít plánek školní zahrady, kterou žáci dobře znají, plánek si mohou zhotovit  sami).

2. Učitel vytvoří sady otázek k učivu pěstitelství a chovatelství (viz příloha).

3. Žáci kartičky rozstříhají (barva kartičky znamená okruh otázek) a vytvoří hrací políčka jako u hry „Člověče, nezlob se” (vystříháné kruhy barevně odpovídají okruhu otázek).

Poznámka – lze použít i více barevných kruhů, pro které ale nebudou vytvořené otázky a budou sloužit jako prémie (žák nemusí na otázku odpovídat, příp. černé kolečko by mohlo znamenat „stojíš jedno kolo”). Do hry lze vložit i žolíkové karty, které nahradí nesprávnou nebo žádnou odpověď.

4. Po vytvoření všeho potřebného se žáci rozdělí do skupin, v příp. malého počtu žáků mohou hrát každý za sebe.

5. Pravidla jsou velmi jednoduchá. Je to klasická hra „Člověče, nezlob se”. Žák hází kostkou, postupuje po barevných políčkách a odpovídá na otázky. V případě, že odpověď nezná nebo odpoví špatně, zůstává na stejném políčku a šanci má až v dalším kole. Vítězem je ten, kdo nejrychleji projde celou soutěžní dráhu. Učitel hraje roli tzv. rozhodčího, který hru řídí, opravuje nesprávné odpovědi, příp. doplňuje odpověď neúplnou.

6. Jako motivaci pro větší zaujetí do hry doporučuji pro vítěze nějakou sladkou odměnu nebo jedničku do žákovské knížky.

Zhodnocení hry:

Hru doporučuji pro žáky 9. ročníku jako efektivnější a zajímavější přístup k zopakování a utříbení učiva pěstitelství a chovatelství. Při sestavování této hry jsem se řídila heslem „Kdo si hraje, nezlobí”. Hru jsem vyzkoušela s žáky v praxi a opravdu se mi toto heslo potvrdilo. Přestože mnozí žáci v devátém ročníku si připadají velmi dospělí, hra je bavila a užili jsme si při ní plno legrace.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám