Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Iniciativy ve vzdělávání - Otevřené vyuč...

Iniciativy ve vzdělávání - Otevřené vyučování

Informativní příspěvek
Autor VÚP Praha
Otevřené vyučování představuje moderní metodu vyučování, která se stává oblíbenou v mnoha státech po celém světě. Při jejím využití se zásadním způsobem mění vztah vyučujících k žákům a zejména vztah k jejich činnosti při vyučování.

Otevřené vyučování představuje moderní metodu vyučování, která se stává oblíbenou v mnoha státech po celém světě. Při jejím využití se zásadním způsobem mění vztah vyučujících k žákům a zejména vztah k jejich činnosti při vyučování. Vyučování se otevírá, žákům je poskytnuta mnohem větší svoboda v rozhodování, jak se zmocnit učebních obsahů. Žáci si sami svobodně volí činnost, které se chtějí věnovat a která jim má být zároveň cestou k poznání konkrétního učiva. Učení tak přestává být procesem vštěpování znalostí a dovedností řízeným učitelem a stává se procesem aktivního osvojování poznatků a vytváření potřebných kompetencí v podnětném prostředí školní učebny, školy i jejího okolí. Svoboda volit si činnost spojená se zodpovědností vede u žáků ke splnění vzdělávacích cílů a také k lepšímu zapamatování poznatků.

Součástí otevřeného vyučování je využívání projektové metody práce. Ta umožňuje propojování jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci školních projektů a mění dosavadní rozdělení výuky na jednotlivé obory - je tu mnohem větší možnost integrace předmětů a jejich obsahů. Zvyšuje se také motivace žáků pro práci, jelikož sledují jim blízký konkrétní cíl své práce.

Realizátor projektu: PedF Hradec Králové

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám