Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Jak by měla vypadat ideální škola a učit...

Jak by měla vypadat ideální škola a učitel

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Z některých otázek výzkumu STEM/MARK pro MŠMT (duben 2009) vyplynulo, jak si rodiče a žáci představují ideální školu. Jejich odpovědi se kupodivu příliš neliší, rozdíl je pouze v pořadí kritérií.

Z některých otázek výzkumu STEM/MARK pro MŠMT (duben 2009) vyplynulo, jak si rodiče a žáci představují ideální školu. Jejich odpovědi se kupodivu příliš neliší, rozdíl je pouze v pořadí kritérií. Čísla v závorkách znamenají procento respondentů, kteří považují kritérium za důležité.

Ideál

Pro rodiče jsou ve škole nejdůležitější odborně připravení učitelé (95 %), kteří mají k žákům spravedlivý přístup (92). Měli by být lidsky kvalitní, skutečné osobnosti (91). Hned potom je v pořadí škola vybavená moderní technikou a učebními pomůckami (90), s přátelskou atmosférou a vlídným prostředím (87), kde je výuka atraktivní a zajímavá (83), kde vládne kázeň a spolužáci nevyrušují (83) a kde je příjemné a hezké prostředí (82). Více než tři čtvrtiny rodičů by uvítaly také individuální přístup učitelů k jednotlivým žákům, dobrou pověst a prestiž školy a partnerský přístup pracovníků školy k žákům a rodičům.

Žáci považují ve škole za nejdůležitější spravedlivý přístup učitelů k žákům (95 %), přátelskou atmosféru a vlídné prostředí (93) a odborně připravené učitele (92), vybavení moderní technikou a pomůckami (91), příjemné a hezké prostředí a přitažlivý, zajímavý způsob výuky (90), školu, kde by působili lidsky kvalitní učitelé–osobnosti (87) a přístup učitelů a ředitele k žákům a rodičům by byl partnerský (80). Téměř tři čtvrtiny žáků by uvítaly kázeň ve třídě a kvalitní stravování (74) a schopnost učitelů věnovat se každému žákovi (72).

Ideální učitel má podle většiny žáků hluboké znalosti ve svém předmětu, umí dobře vysvětlit látku, má smysl pro humor, je veselý a zábavný, objektivní, spravedlivý a nikomu nenadržuje, používá metody výuky, které žáky vtáhnou, zaujmou, je přátelský a snaží se každému žákovi pomoci k úspěchu. Přísnost a náročnost si třetina žáků s oblíbeným pedagogem nespojuje.

Skutečnost

O realitě ve školách do jisté míry vypovídají odpovědi na otázky ze stejného výzkumu, které se týkají vlastní školy, kam žáci chodí. Dá se říci, že školy získaly dvojku až „lepší“ trojku. Rodiče i žáci nejlépe hodnotí odborné znalosti učitelů a jejich lidské a morální kvality. S budovou školy a vybavením učeben jsou rodiče celkem spokojeni, žáci jsou v tomto směru o něco kritičtější, stejně tak ke kvalitě učebních pomůcek.

S většími výhradami se všichni shodně vyjadřují k organizaci školy a kvalitě řízení. Způsob, jakým učitelé vysvětlují probíranou látku, snahu učitelů používat takové výukové metody, aby učivo bylo pro žáky co nejzajímavější a nejpochopitelnější, poctivý a citlivý přístup k žákům a ovzduší důvěry a spolupráce mezi učiteli a žáky vidí žáci opět o něco kritičtěji než jejich rodiče. Naopak je tomu při hodnocení vztahu se spolužáky, který zejména žáci na vyšším stupni gymnázií hodnotí příznivě. (Pohled žáků odborných škol je kritičtější, a to nejen co se týče vztahů mezi spolužáky, ale i ohledně kvality učitelů a jejich autority.) Poměrně výrazný rozdíl mezi rodiči a žáky je v pohledu na obsah vzdělávání - žáci mají častěji pocit, že se neučí zcela důležité věci.

Relativně kriticky je hodnocena schopnost učitelů vštípit žákům morální zásady (žáci jsou tu o něco shovívavější), jejich vážnost a přirozená autorita a snaha věnovat se žákům individuálně, pomáhat slabším a podněcovat výkonnost silnějších. Nejhůře dopadla schopnost učitelů udržet pořádek a disciplínu při vyučování.

Zpráva z výzkumu shrnuje: „Jinak řečeno, jak rodiče, tak žáci považují učitele za solidní odborníky ve svých předmětech a za osobně slušné lidi, ale nemyslí si, že by byli dostatečně připraveni na výchovnou část svého působení a zejména na udržení pořádku při vyučování.

Na diference mezi odpověďmi rodičů a jejich dětí se lze podívat ještě z jiného úhlu: rodiče si přejí a kladně hodnotí především věci vnějškové - odbornost a lidský rozměr učitelů, vybavenost školy, hledí i na její dobrou pověst a prestiž. Žáci, kteří ve škole žijí, oceňují a považují za nejdůležitější spravedlivý přístup učitelů k nim samým, snahu co nejsrozumitelněji vysvětlovat učivo, jejich vstřícnost a schopnost individuálně se věnovat a pomáhat všem žákům. Jsou to tedy dobré vzájemné vztahy a ovzduší důvěry a spolupráce, které panují uvnitř školy.

Dobré vztahy a příjemné klima záleží opravdu jen a jen na učitelích a na vedeních škol. Přejme všem žákům, aby se ve školách cítili dobře a byli podporováni v chuti učit se.

Celý výzkum STEM/MARK Postoje rodičů a žáků ke vzdělávání najdete na: http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/Analyza_191109/zz_MSMT_sociologicky_vyzkum_09_vzdelavani_f.doc.

Související články:

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/7525/jak-rodice-vidi-dnesni-skolu.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/7885/VZTAHY-A-VYUKA-VE-SKOLACH.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8057/NAZOR-UCITELU-NA-POVOLANI-VYUKU-A-VZTAHY.html/

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám