Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Jak rodiče vidí dnešní školu

Jak rodiče vidí dnešní školu

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Jana Hrubá
MŠMT letos zadalo v rámci analýzy tzv. Bílé knihy několik výzkumů. Jeden z nich se týkal postojů rodičů a žáků ke vzdělávání. Zajímavé jsou názory rodičů na dnešní školu ve srovnání se školou, do které sami chodili.

MŠMT letos zadalo v rámci analýzy tzv. Bílé knihy několik výzkumů. Jeden z nich se týkal postojů rodičů a žáků ke vzdělávání. Zajímavé jsou názory rodičů na dnešní školu ve srovnání se školou, do které sami chodili.

Výzkum STEM/MARK "Postoje rodičů a žáků ke vzdělávání" najdete zde: http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/Analyza_191109/zz_MSMT_sociologicky_vyzkum_09_vzdelavani_f.doc.

Sociologické výzkumy dlouhodobě ukazují, že školství patří mezi poměrně dobře hodnocené oblasti života české společnosti. Spokojenost s jeho úrovní převažuje nad nespokojeností. Prakticky tři čtvrtiny respondentů uvedeného výzkumu se více či méně ztotožňují s názorem, že úroveň našeho základního školství je dobrá.

Výzkumníci v jedné z otázek požádali rodiče, aby se z nejrůznějších hledisek zamysleli nad dnešní školou a školou, do které sami chodili. Výsledek je určitě zajímavý i pro učitele.

Graf (v příloze)

Rodiče současných žáků základních a středních škol při srovnání vycházeli z osobní zkušenosti se školou v 60.–80. letech 20. století, kdy ji sami navštěvovali, tedy se školou „socialistickou“. Největší posun vidí 82 % v lepším materiálním vybavení dnešních škol a 58 % v demokratičtějším ovzduší – žáci mají větší možnost diskuse a vyjádření vlastního názoru. Odvrácenou stranou téhož jevu je kritické posuzování kázně a pořádku v současné škole.

Rozsah učiva, zajímavost učební látky a způsob vyučování hodnotí téměř polovina jako lepší, ale druhá polovina se domnívá, že se vlastně nic nezměnilo, rozsah učiva se podle 20 % změnil dokonce k horšímu.

Většinou za stejné nebo i za horší pokládají rodiče odborné znalosti učitelů, užitečnost učiva pro výkon zaměstnání, úroveň ředitelů a řízení škol, využitelnost učiva pro život a snahu učitelů dát žákům to nejlepší. Zde přece jen ještě převažuje mínění o lepší úrovni současné než minulé, téměř v rovnováze je hodnocení poctivého a citlivého přístupu učitelů k žákům a lidských a morálních kvalit učitelů.

Pak se již poměr obrací. Morální výchovu k solidnosti, odpovědnosti a toleranci, snahu žáků dobře se učit a vztahy mezi učiteli a žáky dnes hodnotí respondenti jako horší než v době své školní docházky. Nejvíce se podle 74 % z nich zhoršila disciplína a pořádek ve školách.

V celkovém hodnocení odpovědí převažuje lepší hodnocení současného školství (34 %) nad minulým (22 %), ovšem podle 44 % rodičů je úroveň stejná.

Tato čísla jsou nepochybně zajímavá. Také všichni dnešní učitelé chodili kdysi do školy. Možná by stálo za zamyšlení položit si stejné otázky, které dali výzkumníci rodičům dnešních žáků. Jak by asi vypadalo v tomto srovnání vidění současné školy zevnitř? Podobně, nebo jinak? Proč tomu tak je? Má nás toto zjištění znepokojovat? Co můžeme udělat pro to, abychom své žáky dobře připravili na jejich zcela jinou budoucnost, než byla ta naše?

Související články:

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/7707/jak-by-mela-vypadat-idealni-skola-a-ucitel.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/7885/VZTAHY-A-VYUKA-VE-SKOLACH.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8057/NAZOR-UCITELU-NA-POVOLANI-VYUKU-A-VZTAHY.html/

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc45 kBGraf
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám