Odborný článek

Bobřík informatiky

6. 1. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Daniela Růžičková

Anotace

V listopadu roku 2009 vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze z iniciativy ICT panelu výběr z úloh soutěže Bobřík informatiky. Brožurka vyšla jako další z Příkladů dobré praxe, tentokrát z oblasti ICT.

„Inovace není něco, co padá z oblohy jako déšť – musí se pěstovat.“

Sbírka obsahuje dvacet pět úloh vybraných ze soutěžních kol dvou ročníků soutěže. Jsou zde zastoupeny úlohy všech tří soutěžních kategorií ve třech stupních obtížnosti. Úlohy jsou na poli výuky informačních a komunikačních technologií (ICT) příkladem, jejichž výjimečnost vyplývá ze zaměření, cílů, průběhu příprav a vlastně samotné podstaty soutěže.

O soutěži

Soutěž v informačních a komunikačních technologiích pro žáky škol Informatický bobr vznikla v Litvě, a tam také v roce 2004 poprvé proběhla. Vůdčí osobností a iniciátorkou soutěže je profesorka Valentina Dagienė, vedoucí litevské Olympiády v informatice, autorka výukových programů a učebnic ICT. Díky ní vznikla soutěž, jejímž cílem je podpořit zájem všech žáků škol o ICT, povzbudit je v intenzivnějším a kreativnějším využívání moderních technologií při učení a hravým a zábavným způsobem jim ukázat, že dovednosti, které získají využíváním ICT při výuce a učení, se jim v budoucnosti budou hodit v jejich profesionálním životě.

Symbolem soutěže se stal pracovitý, inteligentní a čilý bobr a dal jí i jméno – v litevštině bebras. Hlavní principy a průběh organizace soutěže si Informatický bobr vypůjčil od populárního matematického Klokana. Všichni účastníci v daném termínu (v prvních dnech listopadu) a v určeném časovém limitu odpovídají na sadu otázek. Úlohy se řeší na počítači a díky tomu lze do nich zařazovat kromě klasických úloh, kde  na otázky žáci odpovídají výběrem ze čtyř odpovědí (tak, jako v matematickém Klokanovi), i interaktivní úlohy, ve kterých je úkolem žáků přesunout, uspořádat nebo doplnit část řešení. Soutěž je organizována ve třech věkových kategoriích: benjamin (5. – 8. ročník ZŠ a prima – tercie víceletých gymnázií), junior (9. ročník ZŠ – 2. ročník SŠ a kvarta – sexta víceletých gymnázií) a senior (3. – 4. ročník SŠ a septima – oktáva  víceletých gymnázií) ve třech stupních obtížnosti: lehká, středně těžká a těžká. U některých úloh nastává průnik v kategoriích a obtížnostech: úloha, která je zařazena jako lehká pro seniora, může být zařazena současně jako těžká pro juniora apod.

Soutěž si záhy díky své kvalitě i díky iniciativě profesorky Dagienė na mezinárodních fórech získala mezinárodní ohlas a zapojily se do ní i další státy: v roce 2006 se soutěže zúčastnily Estonsko, Německo, Nizozemí a Polsko, v roce 2007 se přidaly Lotyšsko, Rakousko a Slovensko a v roce 2008 se připojila Česká republika a Ukrajina. V České republice byla soutěž v kongeniální asociaci na foglarovské bobříky mlčení, odvahy a dalších zkoušek pojmenována Bobřík informatiky. Pořádá ji pod patronací Jednoty českých informatiků Katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity pod vedením dr. Jiřího Vaníčka.

V čem je Bobřík informatiky výjimečný

Soutěž se liší od většiny informatických soutěží právě tím, že se nezaměřuje jen na úzkou skupinu nadaných žáků se zájmem o určitou oblast ICT. Nevyžaduje žádné předchozí zvláštní  znalosti informatiky, je určena všem žákům bez rozdílu a vyzdvihuje kognitivní, společenské, kulturní a multikulturní aspekty využití ICT.

Tematicky lze úlohy rozdělit do následujících oblastí:

Matematické základy informatiky
–        kombinatorika
–        teorie grafů
–        vyhledávací stromy

ICT v každodenním životě
–        ICT v jiných předmětech
–        etické a sociální otázky
–        autorské právo
–        globalizace

Praktické a technocké otázky
–        kódování
–        generování
–        základní aplikace
–        formáty souborů
–        bezpečnost

Fakta
–        terminologie
–        historie

Algoritmizace a programování
–        tvorba algoritmů
–        analýza algoritmů
–        formální zápis

Porozumění informacím
–        vyhledávání relevantních informací
–        kategorizace informací
–        modelování
–        reprezentace informací

Logika
–        logické hry
–        predikátová logika
–        argumentace a zdůvodňování

Pro všechny, kteří se výukou informatiky a informačních a komunikačních technologií zabývají, kteří řeší jejich vzdělávací cíle i způsob jejich hodnocení, to je nepochybně zajímavý i proces, jakým soutěžní úlohy vznikají: skupina odborníků z různých států pečlivě vybírá problémy, které vyhodnocuje jako ty, které pro studenty atraktivním způsobem reprezentují konkrétní informatickou souvislost, a takové potom zařazuje do sbírky společné pro všechny účastnické země soutěže. Workshopu, na kterém se připravovala letošní soutěž, se účastnili učitelé z patnácti zemí nejenom z Evropy (z Bulharska, České republiky, Egypta, Estonska, Finska, Itálie, Izraele, Litvy, Lotyšska, Německa, Nizozemí, Polska, Rakouska, Slovenska a Ukrajiny). Měli k dispozici dvě stě přípravných úloh, které posuzovali a zařazovali do soutěžních kategorií a stupňů obtížnosti pro použití v letošním kole. Nezanedbatelnou vlastností těchto úloh je i jejich nezávislost na operačním systému a používané počítačové aplikaci.

Takto každoročně vzniká inspirativní příklad informatických a ICT problémů a dovedností a možností jejich reprezentace ve výuce podložený mezinárodním konsenzem učitelů informatiky a ICT. U každé úlohy je zároveň připojen komentář, jakým způsobem daná úloha souvisí s výukou informatiky a ICT, jakou dovednost rozvíjí.

Úlohy jsou zábavné, vtipné, nevyžadují žádné úzce specializované znalosti nebo dovednosti, přesto některé dají člověku pěkně zabrat. O to větší je však radost z vítězství.  Každému stojí za to si zkusit alespoň některé vyřešit. Proto také je pro zájemce z řad profesionálů i amatérů Bobřík informatiky, výběr z úloh národních kol soutěže 2008 a 2009 k dispozici ke stažení.

www.ibobr.cz, stránky české soutěže

www.ibobor.sk, stránky slovenské soutěže

www.bebras.org, mezinárodní stránky soutěže

Informacinių technologijų konkursas BEBRAS, litevské stránky soutěže v angličtině

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
2.81 MB
PDF
Bobřík informatiky, výběr úloh národních kol soutěže 2008 a 2009

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Daniela Růžičková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Informační a komunikační technologie 2. stupeň